Jongeren

Het is haast onmogelijk om over Wards tekenkunsten te spreken zonder het beeld van een tiener op zijn rug voor je te zien. Het is een beeld dat doorheen zijn werk steeds terugkeert, en dat hij zich gaandeweg eigen heeft gemaakt en geperfectioneerd.

Toch waren zijn vroege zines voornamelijk verzamelingen van allerhande gezichten en karakterkoppen (zie: Dieren). Pas later draaiden silhouetten zich hoe langer hoe meer van toeschouwer en buitenwereld weg. Opvallend is wel dat hij hiermee nooit de toegang verloor tot de gevoelswereld van zijn onderwerpen. We voelen vaak des te meer de emoties en kwetsbaarheid in deze beelden, alsof hun gevoelens verborgen liggen in de plooien van hun T-shirts. Als toeschouwer sta je als het ware achter het personage opgesteld om door diens ogen mee te kijken. Samen verzinken we in gedachten, kijken we mee naar de omgeving, laten we onze blik dwalen door de landschappen. Starend in het oneindige zitten deze figuren gevangen tussen het kind-zijn en volwassen worden. De slungelige jonge lichamen in transitie leken vaak het meest geschikte vehikel om de gevoelens te vertalen die Ward in zijn verhalen en/of tekeningen wou overbrengen.

Jongeren, tekening door Ward Zwart

Jongeren.

©

Ward Zwart

Enkele interessante voorbeelden zijn te vinden op de omslagen van 'Watermelon Fight' (67), 'Pt. 2' (68), 'Twins' (69) en 'Cosmos, Texaco' (23). In veel van de verhalen en autonome (houtskool)tekeningen die Ward maakte, wordt het onderwerp langs de achterkant geportretteerd. In 2017 maakte hij in opdracht van C3T Store (70) een vlag met daarop een rugaanzicht van een jongeman in ontbloot bovenlijf. Ook in talrijke illustraties voor kranten en magazines gebruikte hij dit beeldmotief.

In een korte hommage aan Ward schreef illustrator Sander Van de Vijver op zijn Facebookmuur (71):

Quote Sander Van de Vijver

In 2009 illustreerde Ward samen met Astrid Yskout, Ephameron en Gerard Leysen een boekje met herinneringen (72). De uitwisseling van woord en beeld tussen deze verschillende auteurs vermengde aparte belevenissen tot één gemeenschappelijke jeugdervaring. Na een eerste kleine zwart-wit comic (73) kan 'Herinneringen' gezien worden als de volgende stap in narrativiteit. Hierna volgden de sequentiële beeldverhalen elkaar voorzichtig op, in korte en langere zines, waarvan een deel verzameld werd in 'Mostly Cola' (6). Langzaamaan evolueerde de wat lossere, meer groteske portretstijl naar een realistisch-aandoend universum waarin lichaamsproporties van personages grotendeels bewaard blijven en fauna en flora indrukwekkend, bijna fotografisch, in grijstinten uitgewerkt werden.

  • (6) Mostly Cola — Ward Zwart. Bloemlezing met kortverhalen uit 2010 en 2011. In eigen beheer: Antwerpen, oplage: 500, offset in twee spotkleuren, uitvouwbare stofomslag.
  • (23) Cosmos, Texaco — Charlotte Van den Broeck en Ward Zwart. PoëzieCentrum: Gent, 2020, tweekleurendruk met uitvouwbare omslag.
  • (67) Watermelon Fight — Ward Zwart. In eigen beheer: Antwerpen, 2010, oplage: 45, techniek: eigenhandig gedrukt op offsetpers, 2 kleuren, uitvouwbare stofomslag.
  • (68) Pt. 2 — Ward Zwart. In eigen beheer: Antwerpen, 2011, oplage: 2x 50, techniek: fotokopie.
  • (69) Twins — Ward Zwart. In eigen beheer: Antwerpen, 2014, oplage onbekend, techniek: fotokopie met omslag op geel papier.
  • (70) C3T Store — kortstondige onlinewinkel met artistieke curiosa, opgericht door Laura Geurten en Mayken Craenen.
  • (71) Over Ward Zwart (1985-2020) — Sander Van de Vijver. Facebookstatus, 28/10/2020.

  • (72) Herinneringen — Astrid Yskout, Ephameron, Gerard Leysen en Ward Zwart. In eigen beheer: Antwerpen, 2009, oplage: 300, techniek: fotokopie met gezeefdrukte omslag in twee kleuren op bruin karton.

  • (73) Zwart — Ward Zwart en Joeri Zwart, met onder andere het kortverhaal The Beastmom. In eigen beheer: Kalmthout, jaartal onbekend, oplage onbekend, techniek: fotokopie met omslag in kleurenkopie.