Vragen?

Heb je een vraag voor of over Literatuur Vlaanderen? Hier vind je veel antwoorden. Nog een andere vraag? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!

Auteurslezingen 

Ja. Je kunt subsidie krijgen voor maximaal vijftien lezingen per jaar. Er staat daarnaast geen limiet op het aantal lezingen per dag waarvoor je subsidie kunt aanvragen. Belangrijk om weten is dat een auteur ook maximaal vijftien gesubsidieerde lezingen per jaar kan geven.

Ja, maar enkel als het gaat om lezingen van een auteur die op dezelfde dag voor jouw organisatie een gesubsidieerde auteurslezing geeft. Literatuur Vlaanderen kan dan de volledige betaling van de auteur verwerken.

Nee. Enkel als je meerdere lezingen op dezelfde dag geeft bij dezelfde organisatie, én je voor minstens één van die lezingen subsidie ontvangt, kan Literatuur Vlaanderen de volledige betaling van die dag voor je verwerken.

Dit tarief verandert elk jaar. Op dit moment mag je 0,3653 euro per kilometer rekenen.

Debutanten

Nee, dat is niet mogelijk. Als je lid bent van de Vlaamse Auteursvereniging (VAV), kun je je contract of contractvoorstel door deze organisatie laten nalezen.

Nee. Hiervoor kun je wel terecht bij Creatief Schrijven

Creatief Schrijven biedt een handige schrijfgids aan die als leidraad kan dienen bij je beginnende schrijverschap. In deze gids krijg je onder andere meer informatie over het uitgeven van een (eerste) boek.

Nee. Je komt enkel in aanmerking voor een stimuleringsbeurs als je bij je aanvraag een modelcontract voegt. Voor meer informatie over het modelcontract voor algemene uitgaven kun je terecht bij de Vlaamse Auteursvereniging (VAV). 

Nee. Om in aanmerking te komen voor een stimuleringsbeurs, moet je literaire debuut verschenen zijn vóór de subsidiedeadline.

Begin oktober brengt Literatuur Vlaanderen alle auteurs op de hoogte van de beslissing over hun aanvraag.

Literatuur Vlaanderen werkt nadere motiveringen enkel op verzoek uit. Ze doet dat uit respect voor de auteurs, omdat niet iedereen wil lezen wat de positieve en minder positieve argumenten waren om (g)een beurs toe te kennen. Wil jij wél graag weten waarom jou (g)een stimuleringsbeurs is toegekend? Aarzel dan niet om binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing je nadere motivering op te vragen.

Je kunt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Beroepscommissie van Literatuur Vlaanderen nadat je een nadere motivering hebt opgevraagd en ontvangen. Je kunt ook vragen om gehoord te worden en om een mondelinge toelichting te geven.

Organisatoren

In de begroting neem je alle verwachte kosten en inkomsten voor de manifestatie op, ook de kosten die niet gesubsidieerd kunnen worden. Op die manier schets je een helder beeld van de financiële situatie en de nood aan subsidie.

Ongeveer drie maanden na de subsidiedeadline brengt Literatuur Vlaanderen alle organisatoren op de hoogte van de beslissing over hun subsidieaanvraag voor literair grensverkeer, literaire manifestaties en stripmanifestaties of andere literaire initiatieven.

Je moet binnen drie maanden na afloop van je manifestatie een werkingsverslag indienen bij Literatuur Vlaanderen. Je vindt hiervoor een sjabloon op de website.

  • Het actieplan bezorg je jaarlijks op 15 oktober aan Literatuur Vlaanderen.
  • Het werkingsverslag moet jaarlijks op 1 april binnen zijn.

De subsidies voor literaire organisaties zijn meerjarige subsidies. Voor de volgende aanvraagronde is het wachten tot 2023. Tussentijds aanvragen kan niet.

Promotie in het buitenland

Nee. Het is de taak van je Nederlandstalige uitgever om een boek in het buitenland te promoten en er eventueel voor te zorgen dat er een fragmentvertaling komt. In sommige gevallen kan Literatuur Vlaanderen hieraan bijdragen.

Het is de taak van je Nederlandstalige uitgever om je werk internationaal te promoten en verkopen, tenzij je er zelf voor gekozen hebt om dat anders in je contract te vermelden. Afspraken op buitenlandse beurzen gebeuren dan ook meestal door uitgevers en agenten onderling. Een bezoek aan een internationale boekenvakbeurs kan wel interessant zijn om collega’s te ontmoeten, lezingen of workshops mee te maken en op de hoogte te blijven van wat internationaal leeft.

De experts in de adviescommissies voor de verschillende genres geven het team van Literatuur Vlaanderen inhoudelijk advies over de kwaliteit van de brontekst. Daarnaast rekent het team voor de beoordeling van vertalingen op geaccrediteerde vertalers uit het Nederlands en eventueel bijkomend op de leden van de adviescommissie Vertalingen in het Nederlands.

In de Vertalingendatabank vind je informatie over meer dan 21.000 vertaalde Nederlandse titels, zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde literatuur (fictie, non-fictie, poëzie en kinder- en jeugdliteratuur).

Uitgevers

Ja. Een voorwaarde is dat de auteur, illustrator of vertaler van het uitgegeven werk in België woont.

Ongeveer drie maanden na de subsidiedeadline brengt Literatuur Vlaanderen alle aanvragers op de hoogte van de beslissing over hun aanvraag voor een doelgroepgerichte literaire publicatie.

Vertalers in het Nederlands 

Vertalers die werken aan hun eerste professionele publicatie, kunnen voor steun terecht bij het Expertisecentrum Literair Vertalen.

Op de website van de Auteursbond vind je informatie over het vertaaltarief en over hoe het vertaaltarief tot stand komt.

Ongeveer drie maanden na de subsidiedeadline brengt Literatuur Vlaanderen alle literair vertalers op de hoogte van de beslissing over hun aanvraag.

Literatuur Vlaanderen werkt nadere motiveringen enkel op verzoek uit. Ze doet dat uit respect voor de vertalers, omdat niet iedereen wil lezen wat de positieve en minder positieve argumenten waren om (g)een subsidie toe te kennen. Wil jij wél graag weten waarom jou (g)een projectbeurs of stimuleringssubsidie is toegekend? Aarzel dan niet om binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing je nadere motivering op te vragen.

Je kunt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Beroepscommissie van Literatuur Vlaanderen nadat je een nadere motivering hebt opgevraagd en ontvangen. Je kunt ook vragen om gehoord te worden en om een mondelinge toelichting te geven.

Vertalers uit het Nederlands

Ja, de projectsubsidie fragmentvertalingen staat een eventuele latere vertaalsubsidieaanvraag bij Flanders Literature door een buitenlandse uitgever voor het integrale boek niet in de weg.

Als vertaler uit het Nederlands kun je zelf geen subsidie aanvragen bij Literatuur Vlaanderen voor het maken van een vertaling. Je kunt wel je uitgever doorverwijzen naar www.flandersliterature.be. Daar vind je alle informatie over hoe je uitgever vertaalsubsidies voor vertalingen uit het Nederlands kan aanvragen. Een voorwaarde is dus dat er al een vertaalcontract is tussen jou en je uitgever.

Een (proef)vertaling wordt beoordeeld door een of meer ervaren literair vertalers. De beoordeling gebeurt anoniem en duurt gemiddeld 4 tot 6 weken.

Accreditatie geldt steeds voor een specifiek genre. Als je later een ander genre vertaalt kan Literatuur Vlaanderen om een nieuwe proefvertaling vragen.

Wil je een werk van een Vlaamse auteur vertalen, dan richt je je tot Literatuur Vlaanderen. Verkies je een werk van een Nederlandse auteur, dan richt je je tot het Nederlands Letterenfonds.

Literatuur Vlaanderen geeft je de kans om één keer per jaar een proefvertaling in te dienen. Bij een nieuwe poging vragen we je om duidelijk te maken wat je het afgelopen jaar hebt ondernomen om je vaardigheden als literair vertaler te ontwikkelen.

Vertalershuis

Je kunt tot twee maanden per jaar in het Vertalershuis verblijven. Die kun je, als je dat wil, spreiden over meerdere periodes. Alles hangt uiteraard af van de beschikbaarheid van de twee kamers en van welke andere aanvragen Literatuur Vlaanderen krijgt.

Normaal gezien is een contract met een uitgever voor de vertaling van een literair werk een voorwaarde om in het Vertalershuis te verblijven. Hierop maken we (vanaf 2020) een uitzondering voor twee beginnende vertalers die een projectsubsidie voor een fragmentvertaling ontvingen. Het is belangrijk je interesse in een verblijf in Antwerpen al bij je aanvraag voor de projectsubsidie aan te vinken.

Het Vertalershuis is expliciet bedoeld voor vertalers die niet in Vlaanderen wonen en vertalen UIT het Nederlands. De bedoeling is dat zij er rustig kunnen werken maar zich ook kunnen onderdompelen in de Vlaamse cultuur en de gesproken taal. Heel af en toe raakt een kamer niet gereserveerd. Dan stelt Literatuur Vlaanderen ze ter beschikking van vertalers IN het Nederlands. Wil je dat we je hierover op de hoogte houden? Stuur dan een berichtje naar vertalershuis@literatuurvlaanderen.be.

Het is niet toegestaan om derden (partners, familieleden, vrienden) te laten overnachten, omdat het appartement hiervoor te klein is.

Je deelt het Vertalershuis met een andere vertaler. Het is belangrijk met je collega af te stemmen wanneer je gasten kunt ontvangen zonder elkaar te veel te storen. Bezoek dat blijft overnachten is sowieso niet toegestaan.

Werkbeurzen

Nee, dat is niet mogelijk. Als je lid bent van de Vlaamse Auteursvereniging (VAV), kun je je contract of contractvoorstel door deze organisatie laten nalezen. De VAV stelt ook modelcontracten ter beschikking.

Nee. Je komt enkel in aanmerking voor een werkbeurs als je bij je aanvraag een modelcontract voegt. Voor meer informatie over het modelcontract voor algemene uitgaven kun je terecht bij de Vlaamse Auteursvereniging (VAV).

Ja. Je moet twee boeken kunnen voorleggen om in aanmerking te komen voor een werkbeurs voor proza, poëzie, strips, theater of kinder- en jeugdliteratuur. De adviescommissie leest ook boeken die verschijnen tussen de subsidiedeadline in december en 1 maart van het volgende jaar.

Voor non-fictie moet je minstens één ander non-fictiewerk of literair werk in boekvorm kunnen voorleggen dat wél voor de subsidiedeadline verschenen is. Boeken die pas na de subsidiedeadline verschijnen, neemt de adviescommissie niet mee in haar beoordeling.

Ja. Je moet één non-fictiewerk of literair werk in boekvorm kunnen voorleggen om in aanmerking te komen voor een werkbeurs. Als je nog geen non-fictie in boekvorm publiceerde, kan je wel relevante non-fictiepublicaties uit verzamelbundels of tijdschriften meesturen.

Begin mei brengt Literatuur Vlaanderen alle auteurs van kinder- en jeugdliteratuur, strips, proza, poëzie en theater op de hoogte van de beslissing over hun aanvraag. Begin oktober krijgen non-fictieauteurs nieuws over hun werkbeursaanvraag.

Literatuur Vlaanderen werkt nadere motiveringen enkel op verzoek uit. Ze doet dat uit respect voor de auteurs, omdat niet iedereen wil lezen wat de positieve en minder positieve argumenten waren om (g)een werkbeurs toe te kennen. Wil jij wél graag weten waarom jou (g)een werkbeurs is toegekend? Aarzel dan niet om binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing je nadere motivering op te vragen.

Je kunt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Beroepscommissie van Literatuur Vlaanderen nadat je een nadere motivering hebt opgevraagd en ontvangen. Je kunt ook vragen om gehoord te worden en om een mondelinge toelichting te geven.