Vragen?

Heb je een vraag voor of over Literatuur Vlaanderen? Hier vind je veel antwoorden. Nog een andere vraag? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!

Auteurslezingen 

Ja. Je kunt subsidie krijgen voor maximaal vijftien lezingen per jaar. Er staat daarnaast geen limiet op het aantal lezingen per dag waarvoor je subsidie kunt aanvragen. Belangrijk om weten is dat een auteur ook maximaal vijftien gesubsidieerde lezingen per jaar kan geven.

Ja, maar enkel als het gaat om lezingen van een auteur die op dezelfde dag voor jouw organisatie een gesubsidieerde auteurslezing geeft. Literatuur Vlaanderen kan dan de volledige betaling van de auteur verwerken.

Nee. Enkel als je meerdere lezingen op dezelfde dag geeft bij dezelfde organisatie, én je voor minstens één van die lezingen subsidie ontvangt, kan Literatuur Vlaanderen de volledige betaling van die dag voor je verwerken.

Dit tarief verandert elk jaar. Op dit moment mag je 0,3707 euro per kilometer rekenen.

Auteurs & werkbeurzen

Nee, dat is niet mogelijk. Als je lid bent van de Vlaamse Auteursvereniging (VAV), kun je je contract of contractvoorstel door deze organisatie laten nalezen. De VAV stelt ook modelcontracten ter beschikking.

Nee. Je komt enkel in aanmerking voor een werkbeurs als je bij je aanvraag een modelcontract voegt. Voor meer informatie over het modelcontract voor algemene uitgaven kun je terecht bij de Vlaamse Auteursvereniging (VAV).

Je dient in categorie B in (auteurs met één tot vier publicaties, deadline 1 juni 2022). Het aantal publicaties op 1 december 2021 telt, ook als er nog publicaties volgen in de periode tussen 1 december 2021 en 1 juni 2022.

Nee. Een aanvrager maakt in gelijk welke ronde evenveel kans op subsidie. Bij het opmaken van de begroting wordt vanaf het begin rekening gehouden met mogelijke schommelingen tussen verschillende aanvraagrondes. Werken met twee rondes biedt wel het voordeel dat het dossier van een aanvrager binnen een bepaalde ronde alleen vergeleken wordt met dat van andere auteurs of illustratoren op een vergelijkbaar punt in hun carrière. Zo ligt bijvoorbeeld een dossier van een auteur met twee publicaties niet naast dat van iemand met al tien publicaties op de teller. Bij de beoordeling kan daardoor beter het onderscheid gemaakt worden tussen de marge voor belofte (bij beginnende auteurs of illustratoren) en de vraag of die belofte wordt ingelost (bij meer ervaren makers).

Voor auteurs in categorie A (5 of meer publicaties) is de subsidiedeadline 1 december 2021. Zij kunnen eventueel nog werk nasturen dat voor 1 januari 2022 zal verschijnen of opgevoerd worden. Dat werk moet uiterlijk op 2 januari 2022 aan Literatuur Vlaanderen bezorgd worden.

Voor auteurs in categorie B (1 tot 4 publicaties) is de subsidiedeadline 1 juni 2022. Zij kunnen eventueel nog werk nasturen dat uiterlijk op 1 juli 2022 verschenen of opgevoerd is. Werk dat na die datum verschijnt, wordt beoordeeld bij een werkbeursaanvraag met als deadline 1 december 2022 (als je op dat moment meer dan 4 boeken hebt gepubliceerd), of 1 juni 2023 (als je 1 tot 4 boeken hebt gepubliceerd).

Begin mei 2022 brengt Literatuur Vlaanderen auteurs in categorie A op de hoogte van de beslissing over hun aanvraag. Auteurs in categorie B worden begin november 2022 op de hoogte gebracht.

Literatuur Vlaanderen werkt nadere motiveringen enkel op verzoek uit. Ze doet dat uit respect voor de auteurs, omdat niet iedereen wil lezen wat de positieve en minder positieve argumenten waren om (g)een werkbeurs toe te kennen. Wil jij wél graag weten waarom jou (g)een werkbeurs is toegekend? Aarzel dan niet om binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing je nadere motivering op te vragen.

Je kunt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Beroepscommissie van Literatuur Vlaanderen nadat je een nadere motivering hebt opgevraagd en ontvangen. Je kunt ook vragen om gehoord te worden en om een mondelinge toelichting te geven.

Nee. Hiervoor kun je wel terecht bij Creatief Schrijven

Creatief Schrijven biedt een handige schrijfgids aan die als leidraad kan dienen bij je beginnende schrijverschap. In deze gids krijg je onder andere meer informatie over het uitgeven van een (eerste) boek.

Organisatoren

In de begroting neem je alle verwachte kosten en inkomsten voor het project op, ook de kosten die niet gesubsidieerd kunnen worden. Op die manier schets je een helder beeld van de financiële situatie en de nood aan subsidie.

Ongeveer drie maanden na de subsidiedeadline brengt Literatuur Vlaanderen alle organisatoren op de hoogte van de beslissing over hun subsidieaanvraag voor literair grensverkeer, literaire projecten  of andere literaire initiatieven.

Je moet binnen drie maanden na afloop van je project een werkingsverslag indienen bij Literatuur Vlaanderen. Je vindt hiervoor een sjabloon op de website.

Deze documenten bezorg je jaarlijks op 1 april.

De subsidies voor literaire organisaties zijn meerjarige subsidies. Aanvragen is mogelijk tot 1 april 2022 voor de beleidsperiode 2023-2027.

Promotie in het buitenland

Nee. Het is de taak van je Nederlandstalige uitgever om een boek in het buitenland te promoten en er eventueel voor te zorgen dat er een fragmentvertaling komt. In sommige gevallen kan Literatuur Vlaanderen hieraan bijdragen.

Het is de taak van je Nederlandstalige uitgever om je werk internationaal te promoten en verkopen, tenzij je er zelf voor gekozen hebt om dat anders in je contract te vermelden. Afspraken op buitenlandse beurzen gebeuren dan ook meestal door uitgevers en agenten onderling. Een bezoek aan een internationale boekenvakbeurs kan wel interessant zijn om collega’s te ontmoeten, lezingen of workshops mee te maken en op de hoogte te blijven van wat internationaal leeft.

De experts in de adviescommissies voor de verschillende genres geven het team van Literatuur Vlaanderen inhoudelijk advies over de kwaliteit van de brontekst. Daarnaast rekent het team voor de beoordeling van vertalingen op geaccrediteerde vertalers uit het Nederlands en eventueel bijkomend op de leden van de adviescommissie Vertalingen in het Nederlands.

In de Vertalingendatabank vind je informatie over meer dan 21.000 vertaalde Nederlandse titels, zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde literatuur (fictie, non-fictie, poëzie en kinder- en jeugdliteratuur).

Uitgevers

Ongeveer drie maanden na de subsidiedeadline brengt Literatuur Vlaanderen alle aanvragers op de hoogte van de beslissing over hun aanvraag voor een doelgroepgerichte literaire publicatie.

Vertalers in het Nederlands 

Vertalers die werken aan hun eerste professionele publicatie, kunnen voor steun terecht bij het Expertisecentrum Literair Vertalen.

Op de website van de Auteursbond vind je informatie over het vertaaltarief en over hoe het vertaaltarief tot stand komt.

Ongeveer drie maanden na de subsidiedeadline brengt Literatuur Vlaanderen alle literair vertalers op de hoogte van de beslissing over hun aanvraag.

Literatuur Vlaanderen werkt nadere motiveringen enkel op verzoek uit. Ze doet dat uit respect voor de vertalers, omdat niet iedereen wil lezen wat de positieve en minder positieve argumenten waren om (g)een subsidie toe te kennen. Wil jij wél graag weten waarom jou (g)een projectbeurs of stimuleringssubsidie is toegekend? Aarzel dan niet om binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing je nadere motivering op te vragen.

Je kunt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Beroepscommissie van Literatuur Vlaanderen nadat je een nadere motivering hebt opgevraagd en ontvangen. Je kunt ook vragen om gehoord te worden en om een mondelinge toelichting te geven.

Vertalers uit het Nederlands

Ja, de projectsubsidie fragmentvertalingen staat een eventuele latere vertaalsubsidieaanvraag bij Flanders Literature door een buitenlandse uitgever voor het integrale boek niet in de weg.

Als vertaler uit het Nederlands kun je zelf geen subsidie aanvragen bij Literatuur Vlaanderen voor het maken van een vertaling. Je kunt wel je uitgever doorverwijzen naar www.flandersliterature.be. Daar vind je alle informatie over hoe je uitgever vertaalsubsidies voor vertalingen uit het Nederlands kan aanvragen. Een voorwaarde is dus dat er al een vertaalcontract is tussen jou en je uitgever.

Een (proef)vertaling wordt beoordeeld door een of meer ervaren literair vertalers. De beoordeling gebeurt anoniem en duurt gemiddeld 4 tot 6 weken.

Accreditatie geldt steeds voor een specifiek genre. Als je later een ander genre vertaalt kan Literatuur Vlaanderen om een nieuwe proefvertaling vragen.

Wil je een werk van een Vlaamse auteur vertalen, dan richt je je tot Literatuur Vlaanderen. Verkies je een werk van een Nederlandse auteur, dan richt je je tot het Nederlands Letterenfonds.

Literatuur Vlaanderen geeft je de kans om één keer per jaar een proefvertaling in te dienen. Bij een nieuwe poging vragen we je om duidelijk te maken wat je het afgelopen jaar hebt ondernomen om je vaardigheden als literair vertaler te ontwikkelen.

Vertalershuis

Je kunt tot twee maanden per jaar in het Vertalershuis verblijven. Die kun je, als je dat wil, spreiden over meerdere periodes. Alles hangt uiteraard af van de beschikbaarheid van de twee kamers en van welke andere aanvragen Literatuur Vlaanderen krijgt.

Normaal gezien is een contract met een uitgever voor de vertaling van een literair werk een voorwaarde om in het Vertalershuis te verblijven. Hierop maken we (vanaf 2020) een uitzondering voor twee beginnende vertalers die een projectsubsidie voor een fragmentvertaling ontvingen. Het is belangrijk je interesse in een verblijf in Antwerpen al bij je aanvraag voor de projectsubsidie aan te vinken.

Het Vertalershuis is expliciet bedoeld voor vertalers die niet in Vlaanderen wonen en vertalen UIT het Nederlands. De bedoeling is dat zij er rustig kunnen werken maar zich ook kunnen onderdompelen in de Vlaamse cultuur en de gesproken taal. Heel af en toe raakt een kamer niet gereserveerd. Dan stelt Literatuur Vlaanderen ze ter beschikking van vertalers IN het Nederlands. Wil je dat we je hierover op de hoogte houden? Stuur dan een berichtje naar vertalershuis@literatuurvlaanderen.be.

Het is niet toegestaan om derden (partners, familieleden, vrienden) te laten overnachten, omdat het appartement hiervoor te klein is.

Je deelt het Vertalershuis met een andere vertaler. Het is belangrijk met je collega af te stemmen wanneer je gasten kunt ontvangen zonder elkaar te veel te storen. Bezoek dat blijft overnachten is sowieso niet toegestaan.