Deadlines

Als je subsidie aanvraagt bij Literatuur Vlaanderen, hou dan goed de deadline(s) in het oog. Voor de meeste subsidieregelingen zijn er een of meerdere deadlines per jaar. Andere subsidies kan je het hele jaar door aanvragen. Hieronder vind je een chronologisch overzicht.

November

December

01-12-2021 | Werkbeurzen voor literaire auteurs - categorie A (auteurs met 5 of meer publicaties)

Januari

Mei

Juni

September