Subsidies voor literaire uitwisselingen

Ben jij een literaire maker of organisatie? Wil je andere makers of organisaties ontmoeten in een andere regio van het Nederlandse taalgebied, of ermee samenwerken aan een project rond leesbevordering of literatuur? Dan kan je hiervoor financiële steun ontvangen.

Over de grenzen van het Nederlandse taalgebied

Hoe goed kennen we onze noorderburen? Lezen we al wel eens een boek van een Surinaamse auteur? Werken we in de literaire wereld genoeg samen met onze Nederlandse collega’s? Samen met de Taalunie en het Nederlands Letterenfonds wil Literatuur Vlaanderen ontmoeting en samenwerking in het Nederlandse taalgebied bevorderen.

Daarom ondersteunen we leesbevorderende en literaire projecten en initiatieven die de uitwisseling van kennis en expertise stimuleren tussen de verschillende delen van ons taalgebied. Hieronder lees je meer over de twee mogelijkheden (categorieën) om steun te kunnen ontvangen.

Categorie A - Literaire makers 

Ben je schrijver, (performance)dichter, spoken word/slam artiest, vertaler, illustrator of literair programmator/curator? Wil je je artistieke of zakelijke mogelijkheden verkennen in een andere Nederlandstalige regio? Of wil je een nieuwe samenwerking opzetten? Dan kun je een subsidie aanvragen tot maximaal 2.500 euro.

Aanvragers in categorie A kunnen het hele jaar door een subsidie aanvragen. De deadline is telkens de eerste dag van de maand.

Categorie B - Organisatoren

Ben je als organisatie of collectief actief in het literaire veld en wil je een internationale samenwerking opzetten binnen het Nederlandse taalgebied? Doe je dat aan de hand van een literair project dat draait om uitwisseling van kennis en expertise tussen de verschillende regio’s van ons taalgebied? Dan kun je een subsidie aanvragen tot maximaal 10.000 euro.

Aanvragers in categorie B kunnen twee keer per jaar een subsidie voor een literaire uitwisseling aanvragen.

De volgende deadline is:

  • 1 september 2024: voor projecten die beginnen of plaatsvinden vanaf november 2024.

Vraag financiële steun aan

Stuur je aanvraag naar info@literatuurvlaanderen.be in één overzichtelijke en volledige pdf. Enkel aanvragen die tijdig gebeuren, komen in aanmerking voor een subsidie. We beoordelen dit op basis van de datum van je e-mail.

Documenten

Logo's

Vermeld de logo's van de drie organisaties op alle promotie- en documentatiemateriaal (folders, affiches, brochures, enz.) en op de website van het project/initiatief waarvoor je in het kader van deze subsidieregeling een subsidie ontvangt,

Veelgestelde vragen

Aanvragers in categorie A ontvangen binnen de zes weken na het indienen van hun aanvraag de beslissing van Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds.

Aanvragers in categorie B ontvangen twee maanden na de subsidiedeadline hun beslissing.

De subsidies voor literaire uitwisselingen geven zowel literaire makers als organisaties de mogelijkheid om kennis uit te wisselen en bloeiende samenwerkingen op te zetten tussen de verschillende regio’s van het Nederlandse taalgebied.

 De volgende regio's behoren tot het Nederlandse taalgebied: Nederland, het Nederlands taalgebied van België, Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten.

Voor aanvragen in categorie B rekenen Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds op de adviescommissie literaire uitwisselingen die een inhoudelijk advies formuleert bij de subsidieaanvragen. Het Beslissingscollege van Literatuur Vlaanderen zet deze adviezen om in besluiten die ze schriftelijk meedeelt aan alle aanvragers.