Beslissingscollege

Wanneer je subsidie hebt aangevraagd bij Literatuur Vlaanderen, formuleren een of meerdere adviescommissies een inhoudelijk en gemotiveerd advies. Dat gaat naar het Beslissingscollege, dat beslist over je subsidieaanvraag. Daarnaast evalueert het Beslissingscollege ook de subsidieregelingen van Literatuur Vlaanderen en signaleert het nieuwe behoeften.

Het Beslissingscollege telt twaalf leden: de elf voorzitters van de adviescommissies en een onafhankelijke voorzitter die deskundig is op literair vlak. De leden van het Beslissingscollege hebben een mandaat van vier jaar dat niet verlengd kan worden.

Samenstelling

Gert Brouns runt Boekhandel Limerick in Gent: een onafhankelijke en eigenzinnige literaire boekhandel met de focus op kwaliteit, verdieping en persoonlijke service. Limerick herbergt ook de collectie schrijfmachines van W.F. Hermans.

Jordi Casteleyn is docent didactiek Nederlands, didactiek Nederlands aan anderstaligen en talenbeleid aan de Universiteit Antwerpen. Hij studeerde Germaanse talen aan de Universiteit Gent en behaalde aan diezelfde universiteit ook zijn doctoraatsdiploma. In zijn huidige ligt de focus op literatuuronderwijs en het verbeteren van spreekvaardigheid.

Katelijne De Vuyst is literair vertaler. Ze spitst zich hoofdzakelijk toe op Franstalige proza maar vertaalt ook poëzie uit het Frans, Engels en Nieuwgrieks. Katelijne is redacteur van Poëziekrant en schrijft recensies en essays voor diverse tijdschriften.

Maarten Dessing is freelance journalist en levert regelmatig bijdragen aan Boekblad, Knack, Bibliotheekblad en tal van andere tijdschriften. Hij zit als specialist in literaire non-fictie in de adviescommissie voor auteursbeurzen van het Nederlands Letterenfonds en was eerder ook jurylid voor de AKO Literatuurprijs. Dessing schreef het boek ‘Uitgeven in eigen beheer’ en werkte mee aan de Nederlandse editie van ‘De boekenapotheek’ van Susan Elderkin en Ella Berthoud.

Mara Joustra is redacteur van strips voor verschillende uitgeverijen. Daarnaast is ze medeoprichter van de journalistieke stripsite ‘Drawing the Times’ en het stripfestival Cross Comix Rotterdam.

Margot Kennis is freelance journaliste en boekenrecensente bij Humo. Ze studeerde Taal- en letterkunde aan de KU Leuven.

Frauke Pauwels werkt aan een doctoraatsonderzoek voor de Universiteit Antwerpen over beeldvorming rond STEM, identiteitsconstructie en actief burgerschap in fictie en non-fictie voor kinderen. Daarnaast schrijft ze recensies voor Mappalibri en De Reactor. Frauke studeerde Germaanse taal- en letterkunde en werd leerkracht Nederlands. Na een Master in de Literatuurwetenschappen trok ze resoluut de kaart van de jeugdliteratuur. Frauke Pauwels zit ook in de adviescommissie Literair Grensverkeer.

Jo Roets is acteur, schrijver en regisseur. Hij studeerde aan de Toneelacademie van Maastricht en is één van de grondleggers van figurentheater Froe Froe. Samen met Greet Vissers richtte hij het gezelschap Blauw Vier op. Sinds Blauw Vier in 2001 werd omgedoopt tot Laika, is Roets er ook artistiek leider.

Anneleen Spiessens werkt aan het departement Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent. Haar huidige onderzoek spitst zich toe op Franse literatuur, vertaling en politiek.

Orlando Verde is stafmedewerker bij interculturele beweging Kif Kif en schrijft teksten voor onder andere Rekto:Verso, De Standaard en MO*. Hij is informaticus van opleiding en volgde ook enkele filmstudies, zowel aan het KASK als aan de Universiteit van Antwerpen. Orlando Verde zit ook in de adviescommissie Literair Grensverkeer.

Marnix Verplancke is freelance literair journalist. Hij publiceert op regelmatige basis in Knack, De Morgen en Trouw.