Beslissingscollege

Wanneer je subsidie hebt aangevraagd bij Literatuur Vlaanderen, formuleren een of meerdere adviescommissies een inhoudelijk en gemotiveerd advies. Dat gaat naar het Beslissingscollege, dat beslist over je subsidieaanvraag. Daarnaast evalueert het Beslissingscollege ook de subsidieregelingen van Literatuur Vlaanderen en signaleert het nieuwe behoeften.

Het Beslissingscollege telt twaalf leden: de elf voorzitters van de adviescommissies en een onafhankelijke voorzitter die deskundig is op literair vlak. De leden van het Beslissingscollege hebben een mandaat van vier jaar dat niet verlengd kan worden.

Samenstelling

Jan Stuyck (1971) studeerde Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Antwerpen. Tot 2018 was hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Letterenhuis Antwerpen. Nu is hij werkzaam bij het Centrum voor Kunstarchieven Vlaanderen (CKV) binnen het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA). Hij doceert Wereldliteratuur aan de afdeling Drama van de AP Hogeschool Antwerpen. 

Jordi Casteleyn is docent didactiek Nederlands, didactiek Nederlands aan anderstaligen en talenbeleid aan de Universiteit Antwerpen. Hij studeerde Germaanse talen aan de Universiteit Gent en behaalde aan diezelfde universiteit ook zijn doctoraatsdiploma. In zijn huidige ligt de focus op literatuuronderwijs en het verbeteren van spreekvaardigheid.

Maarten Dessing is freelance journalist en levert regelmatig bijdragen aan Boekblad, Knack, Bibliotheekblad en tal van andere tijdschriften. Hij zit als specialist in literaire non-fictie in de adviescommissie voor auteursbeurzen van het Nederlands Letterenfonds en was eerder ook jurylid voor de AKO Literatuurprijs. Dessing schreef het boek ‘Uitgeven in eigen beheer’ en werkte mee aan de Nederlandse editie van ‘De boekenapotheek’ van Susan Elderkin en Ella Berthoud.

Piet Devos is schrijver, vertaler en literatuurwetenschapper. Vanuit zijn eigen ervaring als blinde persoon zet Piet zich graag in voor meer inclusie in de culturele sector. Als gastspreker ijvert hij bijvoorbeeld voor toegankelijke (digitale) lectuur, audiodescriptie bij audiovisuele producties en een multi-zintuiglijke aanpak in musea. Ook publiceert hij geregeld over de rol van mensen met een beperking in kunst en literatuur.

Katelijne De Vuyst is literair vertaler. Ze spitst zich hoofdzakelijk toe op Franstalige proza maar vertaalt ook poëzie uit het Frans, Engels en Nieuwgrieks. Katelijne is redacteur van Poëziekrant en schrijft recensies en essays voor diverse tijdschriften.

Hind Fraihi is freelance journaliste en columniste voor de krant De Tijd. In samenwerking met Thomas More publiceerde ze het boek ‘De Islam in 500 woorden’. In 2017 werd Hind de eerste schrijver in residentie bij de Gentse Vooruit.

Mara Joustra is redacteur van strips voor verschillende uitgeverijen. Daarnaast is ze medeoprichter van de journalistieke stripsite ‘Drawing the Times’ en het stripfestival Cross Comix Rotterdam.

Margot Kennis is freelance journaliste en boekenrecensente bij Humo. Ze studeerde Taal- en letterkunde aan de KU Leuven.

Bas Kwakman is auteur en beeldend kunstenaar. Sinds 1990 werkt hij als organisator en programmeur op het gebied van literatuur, beeldende kunst en muziek en publiceert hij regelmatig in internationale media over deze disciplines. In 2014 schreef hij samen met Lies van Gasse het boek ‘Een stem van paardenhaar’, een werk dat er kwam naar aanleiding van zijn reis door Mongolië. Zijn meest recente uitgave is ‘Hotelkamerverhalen’, waarin zowel tekst als beeld van Bas’ hand zijn. Tot juli 2019 was Bas Kwakman directeur van Poetry International.

Jo Roets is acteur, schrijver en regisseur. Hij studeerde aan de Toneelacademie van Maastricht en is één van de grondleggers van figurentheater Froe Froe. Samen met Greet Vissers richtte hij het gezelschap Blauw Vier op. Sinds Blauw Vier in 2001 werd omgedoopt tot Laika, is Roets er ook artistiek leider.

Anneleen Spiessens werkt aan het departement Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent. Haar huidige onderzoek spitst zich toe op Franse literatuur, vertaling en politiek.

Sara Van den Bossche is docent literatuurwetenschap met specialisatie jeugdliteratuur aan Tilburg University (TiU). Ze studeerde Germaanse talen (Engels en Zweeds) en behaalde haar doctoraat met een onderzoek naar de canonisering van het oeuvre van Astrid Lindgren in Vlaanderen en Nederland. Ze zit regelmatig in jury's van literaire prijzen, ze redigeerde een essaybundel over canonisering en bewerkingen in de jeugdliteratuur en ook verschillende themanummers van tijdschriften als DiGest, Children's Literature Association Quarterly, en Barnboken.