Beslissingscollege

Wanneer je subsidie hebt aangevraagd bij Literatuur Vlaanderen, formuleren een of meerdere adviescommissies een inhoudelijk en gemotiveerd advies. Dat gaat naar het Beslissingscollege, dat beslist over je subsidieaanvraag. Daarnaast evalueert het Beslissingscollege ook de subsidieregelingen van Literatuur Vlaanderen en signaleert het nieuwe behoeften.

Het Beslissingscollege telt dertien leden: de twaalf voorzitters van de adviescommissies en een onafhankelijke voorzitter die deskundig is op literair vlak. De leden van het Beslissingscollege hebben een mandaat van vier jaar dat niet verlengd kan worden.

Samenstelling

Jan Stuyck  studeerde Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Antwerpen. Tot 2018 was hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Letterenhuis Antwerpen. Nu is hij werkzaam bij het Centrum voor Kunstarchieven Vlaanderen (CKV) binnen het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA). Hij doceert Wereldliteratuur aan de afdeling Drama van de AP Hogeschool Antwerpen. 

Sara Van den Bossche is docent literatuurwetenschap met specialisatie jeugdliteratuur aan Tilburg University (TiU). Ze studeerde Germaanse talen (Engels en Zweeds) en behaalde haar doctoraat met een onderzoek naar de canonisering van het oeuvre van Astrid Lindgren in Vlaanderen en Nederland. Ze zit regelmatig in jury's van literaire prijzen, ze redigeerde een essaybundel over canonisering en bewerkingen in de jeugdliteratuur en ook verschillende themanummers van tijdschriften als DiGest, Children's Literature Association Quarterly, en Barnboken.

Tinneke Beeckman studeerde Moraalwetenschappen aan de VUB en volgde een bijkomende opleiding (DEA en philosophie et culture) aan de ULB. Ze promoveerde in 2003, en was tot 2012 postdoctoraal onderzoeker voor het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. In 2012 publiceerde ze ‘Door Spinoza’s Lens’, in 2015 ‘Macht en Onmacht. Een verkenning van de hedendaagse aanslag op de Verlichting’ en in 2020 ‘Machiavelli’s Lef. Levensfilosofie voor de vrije mens’. Ze is columniste voor De Standaard en schrijft ook voor andere kranten en tijdschriften.

Bas Kwakman is auteur en beeldend kunstenaar. Sinds 1990 werkt hij als organisator en programmeur op het gebied van literatuur, beeldende kunst en muziek en publiceert hij regelmatig in internationale media over deze disciplines. In 2014 schreef hij samen met Lies van Gasse het boek ‘Een stem van paardenhaar’, een werk dat er kwam naar aanleiding van zijn reis door Mongolië. Zijn meest recente uitgave is ‘Hotelkamerverhalen’, waarin zowel tekst als beeld van Bas’ hand zijn. Tot juli 2019 was Bas Kwakman directeur van Poetry International.

Bram Lambrecht is professor Nederlands en literaire vertaling aan de Universiteit Gent. Hij is gespecialiseerd in (vertalingen van) poëzie en populaire fictie in het Nederlandse taalgebied. Daarnaast schrijft hij recensies voor diverse tijdschriften en websites.

Marc Bastijns heeft een passie voor stripverhalen. Die passie vertaalde zich al in een radioprogramma over strips voor studentenradio Scorpio, redactioneel werk voor de stripafdeling van cultuurwebsite www.enola.be en bijdragen over strips voor tijdschriften als Stripgids en Ons Erfdeel. Marc werkt als beleidsmedewerker en dossierbehandelaar bij de afdeling Kunsten en Cultureel Erfgoed van het departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) van de Vlaamse Overheid.

Tom Helmer studeerde Theaterwetenschappen in Amsterdam en werkt bij Bellevue als dramaturg en programmamaker aan lunchtheatervoorstellingen die telkens op basis van een nieuw geschreven theatertekst gemaakt worden. In 2005 richtte hij samen met toneelschrijver Willem de Vlam toneelgroep Opium voor het Volk op, waarmee hij op basis van nieuw, geëngageerd repertoire voorstellingen ontwikkelde. Hij werkte voor Toneelschuur in Haarlem en Theater Rotterdam.

Hilde Van Belle is emeritus hoogleraar aan de KU Leuven Campus Antwerpen. Ze studeerde Germaanse filologie aan de KU Leuven, en promoveerde in 1995 tot doctor in de letteren met een proefschrift over Cees Nooteboom. Ze doceerde Nederlandse literatuur en cultuur, retorica en tekstanalyse in de Masters Vertalen en Journalistiek. In haar publicaties over Nederlandse literatuur, verhalende journalistiek en retorica komen zowel literaire, narratieve als kritische tekstanalyse aan bod.

Vincent Coomans werkt in de bibliotheek van Kortrijk. Hij is initiatiefnemer van het project Letterzetter, een talentontwikkelingsplatform voor jonge auteurs uit de regio Kortrijk. Daarnaast is hij de oprichter, coördinator en programmator van Memento Woordfestival, een driedaags literair festival in Kortrijk.

Kim Sanders is uitgeefster bij Standaard Uitgeverij. Ze staat er onder meer in voor Jommeke en de Nederlandse exploitatie van de fondsen van Dargaud, Dupuis, Le Lombard, Glénat en Casterman. In 2012 richtte ze samen met toenmalig CEO Alexis Dragonetti het label Ballon op om (jong) Vlaams en Nederlands striptalent in de kijker te zetten.

Overdag goochelt Yves Joris met cijfers als beleggingsexpert bij een bekende Wealth Manager. Tijdens de avonduren ruilt hij de cijfers voor letters. Als freelance journalist schrijft hij bijdragen voor TheArtCouch, Collect, Verzin en andere magazines.

Roel Daenen studeerde geschiedenis aan de Universiteit Gent en de Universidade Nova de Lisboa (Portugal). Hij werkte als audience developer mee aan de succesvolle opstart van BOZAR. Bij FARO coördineerde hij tussen 2007 en 2012 de jaarlijkse Erfgoeddag. Momenteel is hij er coördinator communicatie, pers en partnerships en zetelt hij ook in de redactieraad van faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed. Roel werkt(e) als freelancer voor tijdschriften als AGENDA/Brussel Deze Week, Stripgids, ZozoLala en VAB Magazine. In januari 2016 stelde hij naar aanleiding van de eerste verjaardag van de aanslag op Charlie Hebdo voor uitgeverij Polis ‘Het is maar om te lachen. Hoe cartoonisten de wereld veranderen’ samen.

Arvi Sepp is professor Duitse letterkunde aan de Universiteit Antwerpen en professor vertaalwetenschap in het Duits aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoek richt zich op politiek, trauma en migratie in vertaling en literatuur.