Beslissingscollege

Wanneer je subsidie hebt aangevraagd bij Literatuur Vlaanderen, formuleren een of meerdere adviescommissies een inhoudelijk en gemotiveerd advies. Dat gaat naar het Beslissingscollege, dat beslist over je subsidieaanvraag. Daarnaast evalueert het Beslissingscollege ook de subsidieregelingen van Literatuur Vlaanderen en signaleert het nieuwe behoeften.

Het Beslissingscollege telt dertien leden: de twaalf voorzitters van de adviescommissies en een onafhankelijke voorzitter die deskundig is op literair vlak. De leden van het Beslissingscollege hebben een mandaat van vier jaar dat niet verlengd kan worden.

Samenstelling

Adri Boon studeerde Spaanse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1988 vertaalt hij literaire werken uit het Catalaans, Portugees en Spaans. Hij heeft langere tijd in Barcelona, Lissabon en Madrid gewoond. Ook heeft hij veelvuldig vertaalworkshops verzorgd en is hij als docent verbonden aan de Vertalersvakschool. Auteurs van wie hij boeken heeft vertaald zijn o.a. Eça de Queiroz, Benito Pérez Galdós en Josep Pla.

Annemarie Estor (voorzitter) is cultureel adviseur, zelfstandig tekstredacteur, gesprekspartner voor onderzoekers en beleidsmakers, maar eerst en vooral dichter. Haar genre-overschrijdende dichtwerk werd bekroond met de Herman de Coninckprijs, de Jan Campert-prijs en de Frederick Turner Prize. Ze houdt ervan om literatuur vanuit antropologische hoek te benaderen.

Bas Kwakman is auteur en beeldend kunstenaar. Sinds 1990 werkt hij als organisator en programmeur op het gebied van literatuur, beeldende kunst en muziek en publiceert hij regelmatig in internationale media over deze disciplines. In 2014 schreef hij samen met Lies van Gasse het boek ‘Een stem van paardenhaar’, een werk dat er kwam naar aanleiding van zijn reis door Mongolië. Zijn meest recente uitgave is ‘Hotelkamerverhalen’, waarin zowel tekst als beeld van Bas’ hand zijn. Tot juli 2019 was Bas Kwakman directeur van Poetry International.

Eefje Raets werkt als onderwijsopbouwwerker voor de Boekenkaravaan van vzw De Schoolbrug, een taalbevorderingsproject gericht op maatschappelijk kwetsbare kinderen in Antwerpen en haar districten. Ze begeleidt scholen binnen het thema ouderbetrokkenheid en leesplezier. Daarnaast is ze vrijwilligerscoördinator van een ploeg voorlezers en coacht ze voorlezers die aan huis of op school de liefde voor boeken verspreiden. Sinds mensenheugenis is ze verslaafd aan prentenboeken.

Eva Hilhorst is graphic journalist en illustrator. Ze tekent journalistieke beeldverhalen met een sociaal-maatschappelijke context. Als initiatiefnemer en hoofdredacteur van het platform Drawing the Times publiceert ze getekende journalistieke beeldverhalen van over de hele wereld. Eva maakt ook deel uit van het tekencollectief Het Huis van Betekenis in Utrecht, waar ze het tekenen als taal en als middel om te verbinden promoot. Ook geeft ze les in visuele reportage aan de HKU in Utrecht en is ze regelmatig als gastdocent te vinden op andere Nederlandse kunstacademies.

Jan Stuyck  studeerde Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Antwerpen. Tot 2018 was hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Letterenhuis Antwerpen. Nu is hij werkzaam bij het Centrum voor Kunstarchieven Vlaanderen (CKV) binnen het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA). Hij doceert Wereldliteratuur aan de afdeling Drama van de AP Hogeschool Antwerpen. 

Hilde Van Belle is emeritus hoogleraar aan de KU Leuven Campus Antwerpen. Ze studeerde Germaanse filologie aan de KU Leuven, en promoveerde in 1995 tot doctor in de letteren met een proefschrift over Cees Nooteboom. Ze doceerde Nederlandse literatuur en cultuur, retorica en tekstanalyse in de Masters Vertalen en Journalistiek. In haar publicaties over Nederlandse literatuur, verhalende journalistiek en retorica komen zowel literaire, narratieve als kritische tekstanalyse aan bod.

Kim Sanders is uitgeefster bij Standaard Uitgeverij. Ze staat er onder meer in voor Jommeke en de Nederlandse exploitatie van de fondsen van Dargaud, Dupuis, Le Lombard, Glénat en Casterman. In 2012 richtte ze samen met toenmalig CEO Alexis Dragonetti het label Ballon op om (jong) Vlaams en Nederlands striptalent in de kijker te zetten.

Lars Bernaerts doceert Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Gent. Zijn onderzoek en publicaties gaan over verhaaltheorie en over moderne literatuur uit het Nederlandse taalgebied.

Lies Wijnterp werkt als postdoctorale onderzoeker bij het lectoraat Creatieve Maakprocessen en Ondernemerschap van de Hogeschool voor de Kunsten (HKU) in Utrecht. Haar onderzoeksprojecten gaan over innovatie, impact, risicomanagement en leiderschap in de cultuursector en creatieve industrie. Daarnaast is ze docent en portefeuillehouder internationalisering bij de opleiding Kunst en Economie van HKU werkzaam. Ook is ze programmamaker, producent en adviseur voor een aantal internationale film- en literatuurprojecten.

Maxime Van Steen werkt als assistent moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Gent. Ze doceert er proza- en poëzieanalyse en voert er onderzoek naar Vlaamse naoorlogse literaire tijdschriften (1944-1950).

Roel Daenen studeerde geschiedenis aan de Universiteit Gent en de Universidade Nova de Lisboa (Portugal). Hij werkte als audience developer mee aan de succesvolle opstart van BOZAR. Bij FARO coördineerde hij tussen 2007 en 2012 de jaarlijkse Erfgoeddag. Momenteel is hij er coördinator communicatie, pers en partnerships en zetelt hij ook in de redactieraad van faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed. Roel werkt(e) als freelancer voor tijdschriften als AGENDA/Brussel Deze Week, Stripgids, ZozoLala en VAB Magazine. In januari 2016 stelde hij naar aanleiding van de eerste verjaardag van de aanslag op Charlie Hebdo voor uitgeverij Polis ‘Het is maar om te lachen. Hoe cartoonisten de wereld veranderen’ samen.

Sara Van den Bossche is docent literatuurwetenschap met specialisatie jeugdliteratuur aan Tilburg University (TiU). Ze studeerde Germaanse talen (Engels en Zweeds) en behaalde haar doctoraat met een onderzoek naar de canonisering van het oeuvre van Astrid Lindgren in Vlaanderen en Nederland. Ze zit regelmatig in jury's van literaire prijzen, ze redigeerde een essaybundel over canonisering en bewerkingen in de jeugdliteratuur en ook verschillende themanummers van tijdschriften als DiGest, Children's Literature Association Quarterly, en Barnboken.

Tinneke Beeckman studeerde Moraalwetenschappen aan de VUB en volgde een bijkomende opleiding (DEA en philosophie et culture) aan de ULB. Ze promoveerde in 2003, en was tot 2012 postdoctoraal onderzoeker voor het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. In 2012 publiceerde ze ‘Door Spinoza’s Lens’, in 2015 ‘Macht en Onmacht. Een verkenning van de hedendaagse aanslag op de Verlichting’ en in 2020 ‘Machiavelli’s Lef. Levensfilosofie voor de vrije mens’. Ze is columniste voor De Standaard en schrijft ook voor andere kranten en tijdschriften.

Tom Helmer studeerde Theaterwetenschappen in Amsterdam en werkt bij Bellevue als dramaturg en programmamaker aan lunchtheatervoorstellingen die telkens op basis van een nieuw geschreven theatertekst gemaakt worden. In 2005 richtte hij samen met toneelschrijver Willem de Vlam toneelgroep Opium voor het Volk op, waarmee hij op basis van nieuw, geëngageerd repertoire voorstellingen ontwikkelde. Hij werkte voor Toneelschuur in Haarlem en Theater Rotterdam.