Beslissingscollege

Wanneer je subsidie hebt aangevraagd bij Literatuur Vlaanderen, formuleren een of meerdere adviescommissies een inhoudelijk en gemotiveerd advies. Dat gaat naar het Beslissingscollege, dat beslist over je subsidieaanvraag. Daarnaast evalueert het Beslissingscollege ook de subsidieregelingen van Literatuur Vlaanderen en signaleert het nieuwe behoeften.

Het Beslissingscollege telt twaalf leden: de elf voorzitters van de adviescommissies en een onafhankelijke voorzitter die deskundig is op literair vlak. De leden van het Beslissingscollege hebben een mandaat van vier jaar dat niet verlengd kan worden.

Samenstelling

Jan Stuyck  studeerde Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Antwerpen. Tot 2018 was hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Letterenhuis Antwerpen. Nu is hij werkzaam bij het Centrum voor Kunstarchieven Vlaanderen (CKV) binnen het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA). Hij doceert Wereldliteratuur aan de afdeling Drama van de AP Hogeschool Antwerpen. 

Maxime Van Steen werkt als assistent moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Gent. Ze doceert er proza- en poëzieanalyse en voert er onderzoek naar Vlaamse naoorlogse literaire tijdschriften (1944-1950).

Mara Joustra is redacteur van strips voor verschillende uitgeverijen. Daarnaast is ze medeoprichter van de journalistieke stripsite ‘Drawing the Times’ en het stripfestival Cross Comix Rotterdam.

Karel Vanhaesebrouck is docent theater en cultuur aan het RITCS en de ULB. Aan het RITCS was hij van 2010 tot 2016 directeur van de theateropleidingen. Samen met Tom Rummens richtte hij in 2002 Rekto:Verso op, waarvan hij lange tijd kernredacteur was. Vanhaesebrouck werkt op gezette tijden ook als dramaturg of auteur-redacteur. Sinds 2014 zit hij in de jury van het Theaterfestival.

Stefan Boonen is kinderboekenschrijver. Er staan bijna 100 titels op zijn naam, zowel prentenboeken als romans voor jonge lezers. Zijn werk werd al meermaals vertaald en duikt vaak op in de KJV-lijsten. Daarnaast wordt hij regelmatig uitgenodigd om auteurslezingen te geven in bibliotheken en scholen en op literaire evenementen.

Vincent Coomans werkt in de bibliotheek van Kortrijk. Hij is initiatiefnemer van het project Letterzetter, een talentontwikkelingsplatform voor jonge auteurs uit de regio Kortrijk. Daarnaast is hij de oprichter, coördinator en programmator van Memento Woordfestival, een driedaags literair festival in Kortrijk.

Bas Kwakman is auteur en beeldend kunstenaar. Sinds 1990 werkt hij als organisator en programmeur op het gebied van literatuur, beeldende kunst en muziek en publiceert hij regelmatig in internationale media over deze disciplines. In 2014 schreef hij samen met Lies van Gasse het boek ‘Een stem van paardenhaar’, een werk dat er kwam naar aanleiding van zijn reis door Mongolië. Zijn meest recente uitgave is ‘Hotelkamerverhalen’, waarin zowel tekst als beeld van Bas’ hand zijn. Tot juli 2019 was Bas Kwakman directeur van Poetry International.

Aline Lapeire is programmacoördinator voor literatuur bij het Vlaams-Nederlands huis deBuren. Eerder was ze acquirerend redacteur voor fictie bij uitgeverij Lannoo en werkte ze bij uitgeverijen De Bezige Bij Antwerpen en Acco. Aline studeerde taal- en letterkunde aan de Universiteit Gent en volgde later ook de master redacteur/editor aan de universiteit van Amsterdam.

Arvi Sepp is professor Duitse letterkunde aan de Universiteit Antwerpen en professor vertaalwetenschap in het Duits aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoek richt zich op politiek, trauma en migratie in vertaling en literatuur.

Frauke Pauwels studeerde Germaanse taal- en letterkunde en werkte als leerkracht Nederlands. Na een Master in de Literatuurwetenschappen trok ze resoluut de kaart van de jeugdliteratuur. Ze was korte tijd onderwijsassistent jeugdliteratuur aan de Universiteit Antwerpen. Sinds oktober 2016 werkt ze daar aan een doctoraatsonderzoek over beeldvorming rond STEM, identiteitsconstructie en actief burgerschap in fictie en non-fictie voor kinderen. Daarnaast schrijft ze recensies voor onder meer De Leeswelp, Mappalibri en De Reactor.

Monica Soeting recenseert non-fictie voor het Nederlandse dagblad Trouw en is journal manager van het open access e-journal European Journal of Life Writing. Eerder was ze hoofdredacteur van het Nederlandse tijdschrift Biografie Bulletin. In 2017 publiceerde ze een biografie van Cissy van Marxveldt en momenteel werkt ze aan een biografie van de Nederlandse koningin Emma.

Katelijne De Vuyst is literair vertaler. Ze spitst zich hoofdzakelijk toe op Franstalig proza maar vertaalt ook poëzie uit het Frans, Engels en Nieuwgrieks. Katelijne is redacteur van Poëziekrant en schrijft recensies en essays voor diverse tijdschriften.