Raad van bestuur

De raad van bestuur van Literatuur Vlaanderen keurt het meerjarenplan, het jaarlijks actieplan, de begroting en de jaarrekening van Literatuur Vlaanderen goed. Een andere kerntaak is het benoemen van de leden van de adviescommissies, het Beslissingscollege en de Beroepscommissie.

De raad van bestuur telt minstens negen leden met literaire kennis en bestuurlijke ervaring.

  • De bestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd door de Vlaamse Regering.
  • Hun mandaat kan eenmalig worden verlengd.
  • Een vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering woont de vergaderingen bij als raadgever.

Samenstelling

Luc Devoldere is een Vlaamse classicus, schrijver en publicist. Devoldere studeerde oude talen en wijsbegeerte aan de universiteit van Kortrijk en Leuven en was van 1978 tot 1996 leraar Latijn en Grieks aan het Sint-Barbaracollege in Gent. In 1994 debuteerde hij als essayist met ‘Grand Hotel Italia. Een reis in de geest‘. Sinds 1996 was hij verbonden aan de Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons Erfdeel vzw. In 2002 volgde hij Jozef Deleu op als hoofdredacteur en afgevaardigd bestuurder. In 2009 werd hij lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren. Eind 2020 verliet hij Ons Erfdeel.

Bart Van Damme is rechter in de politierechtbank West-Vlaanderen. Bart heeft een brede culturele belangstelling voor muziek – van Graspop tot opera – en woord. Hij is jurist van opleiding en was meer dan 20 jaar als advocaat verbonden aan de balie bij de rechtbank in Brugge.

Paul Hermans is directeur van Literatuur Vlaanderen. Hiervoor was hij marketing manager bij OxyPoint. Als afgestudeerd bio-ingenieur werkte hij eerder ook bij Pfizer en Technopolis. Zijn andere grote passie, het organiseren van literair-muzikale avonden, bracht hem later voltijds bij Behoud de Begeerte. Hij werkte er uiteindelijk meer dan acht jaar: eerst als productiemedewerker en later als zakelijk leider. In 2018 behaalde hij een executive MBA aan de Antwerp Management School.

Hanneleen Broeckx

Koert Debeuf is Europees directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy en visiting research fellow aan de universiteit van Oxford. Hij woonde vijf jaar in Cairo van waaruit hij de Arabische wereld uitgebreid bezocht. Hij was speechschrijver van eerste minister Guy Verhofstadt van 2003 tot 2008. Debeuf is een internationaal publicist en is veel gevraagd als commentator voor nationale en internationale media. Hij is de auteur van 'Inside the Arab Revolution. Three Years at the Front Line of the Arab Spring'. 

Nele Hendrickx is directeur van het Letterenhuis in Antwerpen. Na haar opleiding Romaanse taal- en letterkunde (Antwerpen, Madrid) en Latijns-Amerikaanse literatuur (Londen) ging ze aan de slag bij het KunstenFESTIVALdesArts in Brussel. Aansluitend verdiepte ze zich bij radiozender Klara in alles wat met literatuur te maken heeft, alvorens in 2008 het boekenvak in te gaan. Zo was ze achtereenvolgens (hoofd)redacteur en uitgeefster van zowel Nederlandstalige als vertaalde fictie en non-fictie bij Uitgeverij De Geus.

Liesbet Heyvaert is gewoon hoogleraar Engelse taalkunde en sinds 2021 decaan van de Faculteit Letteren van KU Leuven. Ze richtte in het voorjaar van 2019 samen met collega’s van UGent, UAntwerpen en VUB het Vlaams Talenplatform op om de positie van talenstudies te versterken, zowel in het curriculum van het secundair onderwijs als in het hoger onderwijs. In opdracht van de Vlaamse ministers van Cultuur en Onderwijs stuurde Liesbet in het voorjaar van 2021 het Leesoffensief aan: samen met een breed samengestelde kern- en stuurgroep, met vertegenwoordigers uit de onderwijswereld, het culturele veld, de bibliotheekwereld en de welzijnssector, werkte ze een adviesnota uit om de leesvaardigheid en het leesplezier bij kinderen, jongeren en volwassenen te bevorderen.

Jan Huijbrechts is cultuurwetenschapper en gebeten door de geschiedenismicrobe. Hij publiceerde bijna dertig – meestal militair-historische – studies die de periode tussen 1789 en 1945 in onze gewesten bestrijken. Hij heeft daarnaast een ruime ervaring als bestuurder in cultureel gerelateerde instellingen gaande van het cultuurhuis De Warande en de Monumentenwacht Vlaanderen over Meemoo en het Toneelhuis tot de VRT.

Louis Ide is arts-specialist en werkt in het AZ Jan Palfijn Gent als medisch microbioloog. Hij deed enkele missies voor Artsen Zonder Grenzen in Afrika. Hij stond mee aan de wieg van N-VA en was er drie jaar ondervoorzitter tot hij verkozen werd als senator. In 2015 nam hij ontslag uit het Europees Parlement om algemeen secretaris te worden van de partij. In die hoedanigheid zit hij sindsdien ook opnieuw in het dagelijks bestuur van N-VA. Hij schreef drie boeken over gezondheidszorg en werkte als columnist voor Knack.be, Artsenkrant en Tertio. In 2019 debuteerde hij als fictieauteur met ‘Het project’. In 2020 volgde een tweede roman, ‘Holy Land’. Eind 2023 kwam zijn derde roman uit: De pil van Drion.

Tom Naegels is schrijver en journalist. Hij publiceerde vijf romans en twee essaybundels. Zijn journalistieke en opiniërende werk verschijnt in De Standaard. Tussen 2011 en 2016 was hij ook de ombudsman van die krant. Zijn recentste boek is 'Nieuw België', een geschiedenis van België als migratieland.

Els Snick is literair vertaler en doceert Duits aan de vertalersopleiding van de Universiteit Gent. Ze vertaalde romans van o.a. Julia Franck, Pascal Mercier en Stefan Zweig, maar vooral van de Joods-Oostenrijkse schrijver Joseph Roth. Ze promoveerde over de netwerken van Roth in Nederland en Vlaanderen en is de drijvende kracht achter het Nederlands-Vlaamse Joseph Roth Genootschap.

Jan Stuyck studeerde Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Antwerpen. Tot 2018 was hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Letterenhuis Antwerpen. Nu is hij werkzaam bij het Centrum voor Kunstarchieven Vlaanderen (CKV) binnen het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA). Hij doceert Wereldliteratuur aan de afdeling Drama van de AP Hogeschool Antwerpen. 

Ilona Terkessidis werkt bij de Luca School of Arts en heeft decennialange ervaring in de reclamesector. Eerder was ze vijf jaar lang marketingmanager bij de kunstboekenuitgeverij Ludion. Ze zit ook in de raad van bestuur van Kunst In Huis.

Ellen Van Tichelt behaalde een master strategische communicatie (Universiteit Antwerpen) en een master cultural studies (KU Leuven). Na haar studies ging ze aan de slag als PR- en marketingverantwoordelijke voor verschillende uitgeverijen en culturele organisaties in Vlaanderen en Nederland. Het boekenvak is haar natuurlijke biotoop, het begeleiden van schrijvers haar passie. Sinds 2017 vaart ze onder de vlag van LNVT haar eigen weg als literair manager en producent.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur heeft de dagelijkse leiding, werkt onder toezicht van de volledige raad van bestuur en bestaat voorlopig uit:

  • Paul Hermans (directeur/adviserend)
  • Luc Devoldere (voorzitter)
  • Bart Van Damme (ondervoorzitter)
  • Els Snick