Raad van bestuur

De raad van bestuur van Literatuur Vlaanderen keurt het meerjarenplan, het jaarlijks actieplan, de begroting en de jaarrekening van Literatuur Vlaanderen goed. Een andere kerntaak is het benoemen van de leden van de adviescommissies, het Beslissingscollege en de Beroepscommissie.

De raad van bestuur telt minstens negen leden met literaire kennis en bestuurlijke ervaring.

  • De bestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd door de Vlaamse Regering.
  • Hun mandaat kan eenmalig worden verlengd.
  • Een vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering woont de vergaderingen bij als raadgever.

Samenstelling

Mia Doornaert is columniste, auteur en expert in internationale politiek. Ze studeerde klassieke en oosterse talen aan de KU Leuven en was 38 jaar lang buitenland-journaliste van De Standaard, onder meer als correspondente in Parijs. Eerder was ze ook voorzitster van de Belgische Journalistenbond, van de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) en van het adviescomité persvrijheid (UNESCO). In 2003 ontving ze de titel barones voor haar internationale inzet voor persvrijheid.

Bart Van Damme is rechter in de politierechtbank West-Vlaanderen. Bart heeft een brede culturele belangstelling voor muziek – van Graspop tot opera – en woord. Hij is jurist van opleiding en was meer dan 20 jaar als advocaat verbonden aan de balie bij de rechtbank in Brugge.

Paul Hermans is directeur van Literatuur Vlaanderen. Hiervoor was hij marketing manager bij OxyPoint. Als afgestudeerd bio-ingenieur werkte hij eerder ook bij Pfizer en Technopolis. Zijn andere grote passie, het organiseren van literair-muzikale avonden, bracht hem later voltijds bij Behoud de Begeerte. Hij werkte er uiteindelijk meer dan acht jaar: eerst als productiemedewerker en later als zakelijk leider. In 2018 behaalde hij een executive MBA aan de Antwerp Management School.

Christine Depuydt is de vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in de raad van bestuur van Literatuur Vlaanderen. Ze doceert economische vakken aan de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (Katho) en was schepen van cultuur in Kortrijk van 2009 tot 2012. Ze heeft een sterke interesse in cultuur en zet zich in voor het ondersteunen van creatie. Zo werkte ze onder meer mee aan de realisatie van creatieplaats de Budafabriek.

Martine de Clercq is doctor in de Letteren en Wijsbegeerte, hoogleraar emerita en ere-waarnemend rector van de Hogeschool-Universiteit Brussel. Ze doceerde er vergelijkende literatuurwetenschappen en Engelse & Europese literatuur en is medeoprichtster van het Centre for Reception Studies (CERES). Eerder zat ze in de raad van bestuur van Passa Porta en de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland. Ze was ook voorzitter van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde. Op dit moment is ze ook vice-voorzitter van Les Lettres européennes en lid van de raad van bestuur van het tijdschrift Passage.

Koert Debeuf is Europees directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy en visiting research fellow aan de universiteit van Oxford. Hij woonde vijf jaar in Cairo van waaruit hij de Arabische wereld uitgebreid bezocht. Hij was speechschrijver van eerste minister Guy Verhofstadt van 2003 tot 2008. Debeuf is een internationaal publicist en is veel gevraagd als commentator voor nationale en internationale media. Hij is de auteur van 'Inside the Arab Revolution. Three Years at the Front Line of the Arab Spring'. 

Gita Deneckere is decaan van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent, waar ze ook sociale geschiedenis van de moderne en hedendaagse periode doceert. Haar lopend onderzoek staat in het teken van de geschiedenis van macht en emancipatie. Sinds 2013 is ze lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

Nele Hendrickx is directeur van het Letterenhuis in Antwerpen. Na haar opleiding Romaanse taal- en letterkunde (Antwerpen, Madrid) en Latijns-Amerikaanse literatuur (Londen) ging ze aan de slag bij het KunstenFESTIVALdesArts in Brussel. Aansluitend verdiepte ze zich bij radiozender Klara in alles wat met literatuur te maken heeft, alvorens in 2008 het boekenvak in te gaan. Zo was ze achtereenvolgens (hoofd)redacteur en uitgeefster van zowel Nederlandstalige als vertaalde fictie en non-fictie bij Uitgeverij De Geus.

Louis Ide is arts-specialist en werkt in het AZ Jan Palfijn Gent als medisch microbioloog. Hij deed enkele missies voor Artsen Zonder Grenzen in Afrika. Hij stond mee aan de wieg van N-VA en was er drie jaar ondervoorzitter tot hij verkozen werd als senator. In 2015 nam hij ontslag uit het Europees Parlement om algemeen secretaris te worden van de partij. In die hoedanigheid zit hij sindsdien ook opnieuw in het dagelijks bestuur van N-VA. Hij schreef drie boeken over gezondheidszorg en werkte als columnist voor Knack.be, Artsenkrant en Tertio. In 2019 debuteerde hij als fictieauteur met ‘Het project’. In 2020 volgde een tweede roman, ‘Holy Land’.

Tom Naegels is schrijver en journalist. Hij publiceerde vijf romans en twee essaybundels. Momenteel werkt hij aan een geschiedenis van België als migratieland.

Jan Stuyck (1971) studeerde Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Antwerpen. Tot 2018 was hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Letterenhuis Antwerpen. Nu is hij werkzaam bij het Centrum voor Kunstarchieven Vlaanderen (CKV) binnen het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA). Hij doceert Wereldliteratuur aan de afdeling Drama van de AP Hogeschool Antwerpen. 

Ilona Terkessidis werkt bij de Luca School of Arts en heeft decennialange ervaring in de reclamesector. Eerder was ze vijf jaar lang marketingmanager bij de kunstboekenuitgeverij Ludion. Ze zit ook in de raad van bestuur van Kunst In Huis.

Marnix Verduyn, alias Nix, is cartoonist, stripauteur, scenarist, regisseur en producent. Hij is burgerlijk ingenieur van opleiding maar zijn passie dreef hem in de richting van de grafische kunsten. Zijn werk verschijnt bij onder meer De Morgen, Spirou, Het Algemeen Dagblad, Le Monde, De Standaard Uitgeverij, Le Lombard, Dupuis, VRT en OCS.

Tine Verhelst is administratief directeur van advocatenkantoor Eubelius en heeft bestuurservaring bij verschillende culturele organisaties. Ze studeerde economische wetenschappen aan de KU Leuven en bouwde haar loopbaan uit aan de KU Brussel, Faculty Club en Davidsfonds. In 2011 mocht ze de Business Excellence Award van het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg in ontvangst nemen.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur heeft de dagelijkse leiding, werkt onder toezicht van de volledige raad van bestuur en bestaat uit:

  • Mia Doornaert (voorzitter)
  • Paul Hermans (directeur/adviserend)
  • Bart Van Damme (ondervoorzitter)
  • Tine Verhelst