Beroepscommissie

Heb je een subsidie aangevraagd bij Literatuur Vlaanderen en ben je het niet eens met het besluit over je subsidieaanvraag? Dan kun je een bezwaarschrift indienen bij de Beroepscommissie.

De Beroepscommissie gaat na of de adviescommissie(s) en het Beslissingscollege alle relevante elementen voor de besluitvorming hebben meegenomen, of ze consistent hebben geadviseerd en gemotiveerd, en of ze je aanvraagdossier objectief hebben beoordeeld.

Na een grondig onderzoek van je dossier beslist ze autonoom het besluit van het Beslissingscollege te bevestigen of geheel of gedeeltelijk te herzien. De beslissing van de Beroepscommissie moet nadien nog worden bekrachtigd door de raad van bestuur van Literatuur Vlaanderen.

De Beroepscommissie telt vier leden en een voorzitter. Ze zijn deskundig op literair gebied en hebben geen enkele andere functie bij Literatuur Vlaanderen. Hun mandaat van vier jaar kan niet worden verlengd.

Documenten

Samenstelling

Karina Rommens is advocaat aan de balie van Antwerpen, lid van een leesclub en belezen cultuurvreter. Ze is ook afgevaardigde voor de Orde van Vlaamse Balies, docente communicatie bij de stage-opleiding van advocaat en onderlegd in uiteenlopende specialisaties waaronder burgerlijke aansprakelijkheid.

 

Yasmien Naciri is auteur, gastdocent, businessconsultant en onderzoeker met een hart voor onderwijs. Ze richtte in 2012 een ontwikkelingshulporganisatie op voor de heropbouw van scholen en gelijke onderwijskansen in Marokko. Ze is ook de bedenker en oprichter van Fleks vzw, een jeugdwerking in Antwerpen. Vandaag zet ze zich naast haar zelfstandige activiteiten vrijwillig in bij verschillende bestuursraden uit de onderwijs-, jeugd-, cultuur- en armoedesector waaronder Formaat en Ancienne Belgique. Naciri is gespecialiseerd in strategische communicatie, beleidsvorming en changemanagement.

Steven Vandervelden studeerde rechten, filosofie en culturele studies. Sinds 2006 is hij directeur van het Leuvense Kunstencentrum STUK dat in 2015 werd omgevormd tot Huis voor Dans, Beeld en Geluid. Hij engageert zich voor het brede kunstenveld, onder meer door te zetelen in diverse raden van bestuur en algemene vergaderingen. Zo is hij op dit moment actief bij oKo, Cas-Co en Workspace Brussels. Eerder was hij medeoprichter van o.a. Dag van de Dans, Het Depot en Leuven 2030. 

Toon Horsten is auteur, uitgever en journalist. Hij publiceerde verschillende non-fictietitels, waaronder 'Kinderen van Kuifje', ‘Landlopers' en het bekroonde en wereldwijd vertaalde 'De pater en de filosoof'.

Pieter Serrien is historicus, leerkracht en bovenal auteur van acht boeken waarin getuigen van de Eerste en Tweede Wereldoorlog centraal staan. In zijn negende boek ‘In opstand!’ (2022) vertelt hij de vergeten geschiedenis van de geuzen aan de hand van zestiende-eeuwse bronnen. Hij geeft lezingen en is vaak betrokken bij herdenkingsevenementen en andere publieksprojecten. Daarnaast begeleidt hij regelmatig andere auteurs en televisiemakers bij het uitwerken van hun ideeën.