Beroepscommissie

Heb je een subsidie aangevraagd bij Literatuur Vlaanderen en ben je het niet eens met het besluit over je subsidieaanvraag? Dan kun je een bezwaarschrift indienen bij de Beroepscommissie.

De Beroepscommissie gaat na of de adviescommissie(s) en het Beslissingscollege alle relevante elementen voor de besluitvorming hebben meegenomen, of ze consistent hebben geadviseerd en gemotiveerd, en of ze je aanvraagdossier objectief hebben beoordeeld.

Na een grondig onderzoek van je dossier beslist ze autonoom het besluit van het Beslissingscollege te bevestigen of geheel of gedeeltelijk te herzien. De beslissing van de Beroepscommissie moet nadien nog worden bekrachtigd door de raad van bestuur van Literatuur Vlaanderen.

De Beroepscommissie telt vier leden en een voorzitter. Ze zijn deskundig op literair gebied en hebben geen enkele andere functie bij Literatuur Vlaanderen. Hun mandaat van vier jaar kan niet worden verlengd.

Documenten

Samenstelling

Jan Stuyck is consulent archieven bij het M HKA en docent wereldliteratuur aan de Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen, opleiding Drama. Tot 2017 was hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Letterenhuis.

Stephane Criel is advocaat aan de Gentse balie sinds 1993. Hij is vooral actief op het vlak van intellectuele eigendomsrechten.

Marleen Lippens is coördinator taal, taalbeleid en kunstonderwijs voor het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, gespecialiseerd in de secundaire graad. Daarvoor was ze meer dan 25 jaar leerkracht Nederlands en Engels.

Joseph Pearce is schrijver en recensent voor de boekenbijlage van De Morgen. Voorheen was hij docent Engels en Nederlands aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege te Antwerpen. Pearce debuteerde in 1999 met 'Land van belofte', de familiekroniek van zijn Joodse familie langs vaderszijde.

Evi Werkers is juriste bij Boek.be en gespecialiseerd in auteursrecht, mediarecht en ICT-recht. Voorheen fungeerde ze als wetenschappelijk onderzoeker aan het Centrum voor Recht en Informatica verbonden aan de KU Leuven, werkte ze bij advocatenbureau Timelex en was ze bestuurslid van de Strategische Adviesraad Kunsten en Erfgoed. Sinds april 2016 leidt Evi ook Het Kenniscentrum, de opleidings- en onderzoeksafdeling van Boek.be.