Subsidies voor leesbevordering

Boeken tot bij steeds meer lezers brengen en die lezers met de leesmicrobe besmetten: daar gaat Literatuur Vlaanderen voor. Ze ondersteunt daarom organisatoren die mensen warm maken om te beginnen met lezen of hen laten kennismaken met boeken die ze nog niet kennen.

Deze initiatieven komen in aanmerking voor subsidies voor leesbevordering:

  • Projecten die actief en duurzaam inzetten op diversiteit en inclusie.
  • Projecten die als experiment starten en mogelijk eerst vooral plaatselijk werken (bv. in een wijk, een stad of gemeente), maar duidelijk aantonen dat ze door hun vernieuwde en kwalitatieve aanpak een bredere impact hebben. 
  • Projecten die in de eerste plaats bedoeld zijn voor activiteiten rond leesbevordering. Het is niet de bedoeling dat de toegekende middelen vooral worden ingezet voor de aankoop van materiaal of de inrichting van een leesruimte.

Samenwerking met Iedereen Leest

Als je een subsidie voor leesbevordering aanvraagt bij Literatuur Vlaanderen, kun je voortaan inhoudelijke ondersteuning krijgen van Iedereen Leest, de referentieorganisatie rond lezen en leesbevordering in Vlaanderen. Dat kan op drie momenten: voor je je aanvraag indient, na een positieve beslissing over je aanvraag en nadat je project is afgerond.

Heb je een idee voor een leesbevorderingsproject en wil je op 1 september 2021 een subsidieaanvraag indienen?

Dan kun je een verkennend gesprek plannen op donderdagnamiddag 12 augustus 2021 met een medewerker van Iedereen Leest en van Literatuur Vlaanderen. Dit is je kans om vrijblijvend je idee af te toetsen en tips te krijgen van experten! Uiteraard betekent zo’n gesprek niet dat er automatisch ook subsidies zullen volgen. Dat blijft de keuze van de adviescommissie, waar Iedereen Leest geen deel van uitmaakt.

Hoe? Stuur voor 5 augustus 2021 een mailtje naar noa@literatuurvlaanderen.be of joris@literatuurvlaanderen.be om een afspraak in te plannen, samen met een korte pitch (max. 10 regels) van het basisidee van je project. Het exacte tijdstip wordt onderling afgesproken. Zolang covid-19 ons ertoe verplicht, zal het gesprek online plaatsvinden. Van zodra dat mogelijk is, hopen we jullie persoonlijk te kunnen ontmoeten.

Deadlines

Je kunt drie keer per jaar een subsidie voor leesbevordering aanvragen:

  • 1 januari 2021: voor projecten die lopen vanaf april 2021;
  • 1 mei 2021: voor projecten die lopen vanaf augustus 2021;
  • 1 september 2021: voor projecten die lopen vanaf december 2021.

Documenten

Subsidie aanvragen

Voorlopig vraag je subsidies voor leesbevordering nog op papier aan. In de loop van 2021 schakelen we om naar digitaal aanvragen. Op die manier willen we de papierberg verkleinen en het aanvraagproces klantvriendelijker en flexibeler maken. We houden je op de hoogte wanneer de manier van aanvragen verandert.

Vragen?

Ongeveer drie maanden na de subsidiedeadline brengt Literatuur Vlaanderen alle aanvragers op de hoogte van de beslissing over hun aanvraag voor een doelgroepgerichte literaire publicatie.

Je moet binnen drie maanden na afloop van het project een werkingsverslag indienen bij Literatuur Vlaanderen.