Subsidies voor leesbevordering

Boeken tot bij steeds meer lezers brengen en die lezers met de leesmicrobe besmetten: daar gaat Literatuur Vlaanderen voor. Ze ondersteunt daarom organisatoren die mensen warm maken om te beginnen met lezen of hen laten kennismaken met boeken die ze nog niet kennen.

Deze initiatieven komen in aanmerking voor subsidies voor leesbevordering:

  • Projecten voor kansengroepen, in de eerste plaats voor mensen met een andere afkomst en voor personen in armoede. Die doelgroepen werken actief mee aan het project. Het project sluit aan bij de leefwereld van de doelgroepen.
  • Projecten die als experiment starten en mogelijk eerst vooral plaatselijk werken (bv. in een wijk, een stad of gemeente), maar duidelijk aantonen dat ze door hun vernieuwde en kwalitatieve aanpak een bredere impact hebben. 

Deadlines

Je kunt drie keer per jaar een subsidie voor leesbevordering aanvragen. De deadlines voor 2020 zijn intussen verstreken. De deadlines voor 2021 worden hier zo spoedig mogelijk bekendgemaakt.

Documenten

Subsidie aanvragen

Voorlopig vraag je subsidies voor leesbevordering nog op papier aan. In de loop van 2020 schakelen we om naar digitaal aanvragen. Op die manier willen we de papierberg verkleinen en het aanvraagproces klantvriendelijker en flexibeler maken. We houden je op de hoogte wanneer de manier van aanvragen verandert.

Vragen?

Ongeveer drie maanden na de subsidiedeadline brengt Literatuur Vlaanderen alle aanvragers op de hoogte van de beslissing over hun aanvraag voor een doelgroepgerichte literaire publicatie.

Je moet binnen drie maanden na afloop van het project een werkingsverslag indienen bij Literatuur Vlaanderen.