Subsidies voor leesbevordering

Boeken tot bij steeds meer lezers brengen en die lezers met de leesmicrobe besmetten: daar gaat Literatuur Vlaanderen voor. Ze ondersteunt daarom organisatoren die mensen warm maken om te beginnen met lezen of hen laten kennismaken met boeken die ze nog niet kennen.

Deze initiatieven komen in aanmerking voor subsidies voor leesbevordering:

  • Projecten die actief en duurzaam bijdragen aan diversiteit en inclusie.
  • Projecten die door hun doordacht en origineel concept andere organisaties inspireren of een bredere impact hebben.
  • Projecten die in de eerste plaats bedoeld zijn voor activiteiten rond leesbevordering. Het is niet de bedoeling dat de toegekende middelen vooral worden ingezet voor de aankoop van boeken, materiaal of de inrichting van een leesruimte.

Samenwerking met Iedereen Leest

Als je een subsidie voor leesbevordering aanvraagt bij Literatuur Vlaanderen, kun je voortaan inhoudelijke ondersteuning krijgen van Iedereen Leest, de referentieorganisatie rond lezen en leesbevordering in Vlaanderen. Dat kan op drie momenten: voor je je aanvraag indient, na een positieve beslissing over je aanvraag en nadat je project is afgerond.

Mail voor meer informatie naar stefanie@literatuurvlaanderen.be of joris@literatuurvlaanderen.be.

Data verkennend gesprek vóór subsidieaanvraag

Heb je een idee voor een leesbevorderingsproject en wil je binnenkort een subsidieaanvraag indienen?

Dan kun je een verkennend gesprek plannen op dinsdag 19 juli tussen 13u en 17u of maandag 8 augustus tussen 13u en 17u met een medewerker van Iedereen Leest en van Literatuur Vlaanderen. Dit is je kans om vrijblijvend je idee af te toetsen en vragen te stellen aan experten! Uiteraard betekent zo’n gesprek niet dat er automatisch ook subsidies zullen volgen. Dat blijft de keuze van de adviescommissie, waar Iedereen Leest geen deel van uitmaakt.

Hoe? Stuur een week op voorhand (ten laatste op 12 juli voor een gesprek op 19 juli, of ten laatste op 1 augustus voor een gesprek op 8 augustus) een mailtje naar stefanie@literatuurvlaanderen.be of joris@literatuurvlaanderen.be om een afspraak in te plannen. Geef in die mail ook een korte toelichting (max. 10 regels) van het basisidee van je project. Het exacte tijdstip wordt onderling afgesproken. Het gesprek zal online plaatsvinden en duurt ongeveer een halfuur.

Deadlines

Je kunt drie keer per jaar een subsidie voor leesbevordering aanvragen:

  • 1 januari 2022: voor projecten die lopen vanaf april 2022;
  • 1 mei 2022: voor projecten die lopen vanaf augustus 2022;
  • 1 september 2022: voor projecten die lopen vanaf december 2022.

Documenten

Subsidie aanvragen

Stuur je aanvraag per mail naar: info@literatuurvlaanderen.be. Stuur het inhoudelijke en het financiële luik van de aanvraag tegelijk in. Zorg ervoor dat het geheel overzichtelijk en volledig is. Alle documenten zitten in één samengevoegde pdf.

Vragen?

Ongeveer drie maanden na de subsidiedeadline brengt Literatuur Vlaanderen alle aanvragers op de hoogte van de beslissing over hun aanvraag voor een leesbevorderingsproject.

Je moet binnen drie maanden na afloop van het project een werkingsverslag indienen bij Literatuur Vlaanderen.