Subsidies voor leesbevordering

Boeken tot bij steeds meer lezers brengen en die lezers met de leesmicrobe besmetten: daar gaat Literatuur Vlaanderen voor. Ze ondersteunt daarom organisatoren die mensen warm maken om te beginnen met lezen of hen laten kennismaken met boeken die ze nog niet kennen.

Deze initiatieven komen in aanmerking voor subsidies voor leesbevordering:

  • Projecten die actief en duurzaam bijdragen aan diversiteit en inclusie.
  • Projecten die door hun doordacht en origineel concept andere organisaties inspireren of een bredere impact hebben.
  • Projecten die in de eerste plaats bedoeld zijn voor activiteiten rond leesbevordering. Het is niet de bedoeling dat de toegekende middelen vooral worden ingezet voor de aankoop van boeken, materiaal of de inrichting van een leesruimte.

Belangrijke wijziging in 2024

Voor het jaar 2024 bedraagt een subsidie voor een leesbevorderingsproject maximaal 15.000 euro in plaats van maximaal 20.000 euro. Per jaar kan je organisatie maximaal 37.500 euro in plaats van 50.000 euro ontvangen voor leesbevorderingsprojecten.

Samenwerking met Iedereen Leest

Als je een subsidie voor leesbevordering aanvraagt bij Literatuur Vlaanderen, kun je inhoudelijke ondersteuning krijgen van Iedereen Leest, de referentieorganisatie rond lezen en leesbevordering in Vlaanderen. Dat kan op drie momenten: voor je je aanvraag indient, na een positieve beslissing over je aanvraag en nadat je project is afgerond.

Mail voor meer informatie naar stefanie@literatuurvlaanderen.be of joris@literatuurvlaanderen.be.

Iedereen Leest verzamelt ook inspirerende praktijkvoorbeelden van goedgekeurde leesbevorderingsprojecten. Ontdek ze nu.

Verkennend gesprek vóór subsidieaanvraag

Heb je een idee voor een leesbevorderingsproject en wil je binnenkort een subsidieaanvraag indienen? Dan kun je een verkennend gesprek plannen op vrijdag 1 december (in ons kantoor) en donderdag 7 december (digitaal), telkens van 13 tot 17 uur met twee medewerkers van Iedereen Leest en twee medewerkers van Literatuur Vlaanderen. Dat is je kans om vrijblijvend je idee af te toetsen en vragen te stellen aan experten. Uiteraard betekent zo’n gesprek niet dat er automatisch ook subsidies zullen volgen. Dat blijft de keuze van de adviescommissie, waar Iedereen Leest geen deel van uitmaakt.

Stuur een mailtje naar stefanie@literatuurvlaanderen.be of joris@literatuurvlaanderen.be om een afspraak in te plannen. Geef in die mail ook een korte toelichting (maximaal 10 regels) van het basisidee van je project. Het exacte tijdstip wordt onderling afgesproken. Het gesprek duurt ongeveer een halfuur.

Verkennend gesprek

Sylvie D’Haene en Simon Bequoye van Iedereen Leest en Joris Smeets en Stefanie Luppens van Literatuur Vlaanderen.

©

Michiel Devijver en Iedereen Leest & Bob Van Mol

Deadlines

Je kunt drie keer per jaar een subsidie voor leesbevordering aanvragen:

  • 1 januari 2024: voor projecten die lopen vanaf april 2024;
  • 1 mei 2024: voor projecten die lopen vanaf augustus 2024;
  • 1 september 2024: voor projecten die lopen vanaf december 2024.

Documenten

Subsidie aanvragen

Stuur je aanvraag per mail naar info@literatuurvlaanderen.be. Stuur het inhoudelijke en het financiële luik van de aanvraag samen in. Zorg ervoor dat het geheel overzichtelijk en volledig is. Alle documenten zitten in één samengevoegde pdf.

Vragen?

Ongeveer drie maanden na de subsidiedeadline brengt Literatuur Vlaanderen alle aanvragers op de hoogte van de beslissing over hun aanvraag voor een leesbevorderingsproject.

Je moet binnen drie maanden na afloop van het project een werkingsverslag indienen bij Literatuur Vlaanderen.