Subsidies voor literaire organisaties

Literaire organisaties maken literatuur toegankelijk voor een breed publiek en geven haar een plek in de samenleving. Ze verbinden auteurs en lezers met elkaar en ze stimuleren de ontwikkeling, creatie, verspreiding van en reflectie over literatuur in al haar genres. Literatuur Vlaanderen steunt daarom literaire organisaties, die literatuur centraal stellen in de werking naar hun doelgroepen.

  • Een voorwaarde voor het ontvangen van een subsidie voor literaire organisaties is dat de betekenis en het bereik van je organisatie het lokale niveau overstijgen. De werking moet permanent en (semi-)professioneel zijn.
  • Ontvangt je organisatie voor het geheel van haar werking al een werkingssubsidie van de Vlaamse overheid of vroeg je zo’n subsidie aan? Dan kom je niet in aanmerking voor deze financiële ondersteuning van Literatuur Vlaanderen.

Deadlines

Literaire organisaties kunnen alleen een meerjarige subsidie aanvragen. De deadline voor de beleidsperiode 2023-2027 is voorbij, dus je kunt momenteel geen subsidie meer aanvragen. 

Toekenningen 2023-2027

Wil je weten aan welke literaire organisaties een subsidie is toegekend voor 2023-2027? Lees het persbericht over welke organisaties in die periode gesteund worden.

Documenten

Vragen?

Deze documenten bezorg je jaarlijks op 1 april.

De subsidies voor literaire organisaties zijn meerjarige subsidies. Voor de volgende aanvraagronde is het wachten tot 2027. Tussentijds aanvragen kan niet.