Subsidies voor literaire organisaties

Literaire organisaties maken literatuur toegankelijk voor een breed publiek en geven haar een plek in de samenleving. Ze verbinden auteurs en lezers met elkaar en ze stimuleren de ontwikkeling, creatie, verspreiding van en reflectie over literatuur in al haar genres. Literatuur Vlaanderen steunt daarom literaire organisaties, die literatuur centraal stellen in de werking naar hun doelgroepen.

  • Een voorwaarde voor het ontvangen van een subsidie voor literaire organisaties is dat de betekenis en het bereik van je organisatie het lokale niveau overstijgen. De werking moet permanent en (semi-)professioneel zijn.
  • Ontvangt je organisatie voor het geheel van haar werking al een werkingssubsidie van de Vlaamse overheid of vroeg je zo’n subsidie aan? Dan kom je niet in aanmerking voor deze financiële ondersteuning van Literatuur Vlaanderen.

Deadlines

Literaire organisaties kunnen enkel een meerjarige subsidie aanvragen. De lopende ondersteuningsperiode 2017-2020 werd verlengd tot en met 2022. (Dit was een gevolg van de vertraging bij de vorming van een nieuwe Vlaamse Regering en het aanduiden van een Vlaams minister van Cultuur, waardoor Literatuur Vlaanderen niet tijdig zicht had op haar budget voor de nieuwe beleidsperiode.)

Literaire organisaties kunnen nu een meerjarige subsidie aanvragen voor de beleidsperiode 2023-2027. Daarbij gelden volgende deadlines.

  • Voor het indienen van een conceptnota (vrijblijvend): 1 oktober 2021 (feedbackgesprek met de adviescommissie in oktober of november 2021) of 1 februari 2022 (feedbackgesprek met de adviescommissie in februari of maart 2022).
  • Voor het indienen van je definitieve aanvraagdossier: 1 april 2022.

Meer informatie over de conceptnota, het feedbackgesprek en de samenstelling van het definitieve aanvraagdossier lees je in het reglement.

Documenten

Vragen?

Deze documenten bezorg je jaarlijks op 1 april.

De subsidies voor literaire organisaties zijn meerjarige subsidies. Voor de volgende aanvraagronde is het wachten tot 2023. Tussentijds aanvragen kan niet.