Subsidies voor literaire organisaties

Literaire organisaties maken literatuur toegankelijk voor een breed publiek en geven haar een plek in de samenleving. Ze verbinden auteurs en lezers met elkaar en ze stimuleren de ontwikkeling, creatie, verspreiding van en reflectie over literatuur in al haar genres. Literatuur Vlaanderen steunt daarom literaire organisaties, die literatuur centraal stellen in de werking naar hun doelgroepen.

  • Een voorwaarde voor het ontvangen van een subsidie voor literaire organisaties is dat de betekenis en het bereik van je organisatie het lokale niveau overstijgen. De werking moet permanent en (semi-)professioneel zijn.
  • Ontvangt je organisatie voor het geheel van haar werking al een werkingssubsidie van de Vlaamse overheid of vroeg je zo’n subsidie aan? Dan kom je niet in aanmerking voor deze financiële ondersteuning van Literatuur Vlaanderen.

Deadlines

Literaire organisaties kunnen enkel een meerjarige subsidie aanvragen. De lopende ondersteuningsperiode is 2017-2020 en wordt verlengd tot en met 2022. Door de vertraging bij de vorming van een nieuwe Vlaamse Regering en het aanduiden van een Vlaams minister van Cultuur heeft Literatuur Vlaanderen nog geen zicht op haar budget voor de nieuwe beleidsperiode. Daarom heeft de raad van bestuur van Literatuur Vlaanderen in het najaar van 2019 beslist om de lopende beheersovereenkomsten met de literaire organisaties met twee jaar te verlengen. Zo is er voldoende tijd om binnen het kader van de nieuwe beheersovereenkomst te werken aan reglement voor de literaire organisaties voor een nieuwe meerjarige subsidieperiode vanaf 2023. Zodra er een deadline is voor nieuwe aanvragen houden we je op de hoogte.

Subsidie aanvragen

Voorlopig vraag je subsidies voor literaire organisaties nog op papier aan. In de loop van 2020 schakelen we om naar digitaal aanvragen. Op die manier willen we de papierberg verkleinen en het aanvraagproces klantvriendelijker en flexibeler maken. We houden je op de hoogte wanneer de manier van aanvragen verandert.

Vragen?

  • Het actieplan bezorg je jaarlijks op 15 oktober aan Literatuur Vlaanderen.
  • Het werkingsverslag moet jaarlijks op 1 april binnen zijn.

De subsidies voor literaire organisaties zijn meerjarige subsidies. Voor de volgende aanvraagronde is het wachten tot 2023. Tussentijds aanvragen kan niet.