Subsidies voor literaire projecten

Literatuur leeft en reikt zoveel verder dan de bladzijden van een boek. Verschillende initiatieven verrichten sterk werk als organisator van literaire evenementen en festivals, als collectief voor literaire performers, als ondersteuner van literaire makers, als literair agentschap of als inclusieve leesexpert. We nodigen hen allemaal uit om een subsidieaanvraag in te dienen bij de nieuwe regeling literaire projecten.

Aangepaste regeling, nieuwe mogelijkheden

De subsidies voor literaire en stripmanifestaties worden vanaf 2023 vervangen door subsidies voor literaire projecten. Het doel van die subsidies is om te voorzien in een bloeiend en divers aanbod van activiteiten voor zowel literaire makers als liefhebbers van literatuur. De regeling biedt op verschillende manieren nieuwe mogelijkheden voor initiatieven die vernieuwing en professionalisering van het literaire landschap in Vlaanderen stimuleren, die dynamiek in het literaire veld brengen of die literatuur in diverse vormen bij een publiek brengen. Hieronder zetten we de belangrijkste punten uiteen.

1. Statuut

Als organisatie of collectief hoef je vanaf nu niet meer te beschikken over een vzw-statuut om een aanvraag in te dienen. Je voldoet wel aan de volgende voorwaarden:

 • een (jaar)werking met literaire activiteiten op de planning;
 • een doordachte visie over de eigen positie in het literaire veld;
 • een bovenlokaal bereik;
 • een initiatief van meer dan één persoon.

Opgelet: dossiers van natuurlijke personen en besloten of naamloze vennootschappen komen niet in aanmerking.

2. Voor makers en professionals

Naast publieksgerichte evenementen (of manifestaties) komen nu ook initiatieven in aanmerking die gericht zijn op de ontwikkeling of ondersteuning van makers, die de kennisuitwisseling tussen professionals bevorderen of die niet voor een (algemeen) publiek bedoeld zijn.

Enkele voorbeelden van projecten die in aanmerking kunnen komen:

 • literaire podiumcreaties, performances, festivals of literaire installaties;
 • tentoonstellingen over het werk van (strip)auteurs en/of illustratoren;
 • initiatieven die het creatieve proces van makers ondersteunen;
 • acties die de opstart van een (professionele) werking mogelijk maken;
 • (participatieve) projecten die het maatschappelijk welzijn vergroten via literatuur;
 • professionele vormingsdagen voor concrete doelgroepen;
 • projecten die de artistieke ontwikkeling van een literaire maker, collectief of organisatie bevorderen;
 • zakelijke trajecten die een verdere professionalisering van een collectief, organisatie of literaire makers mogelijk maken.

3. Organisatiekosten

Naast artistieke of  ‘literaire kosten’ kun je de subsidie vanaf nu ook inzetten om organisatiekosten te dekken die verbonden zijn aan de ontwikkeling van een literair project, zoals overheadkosten en vergoedingen voor de opdracht van een tijdelijke freelancer.

Opgelet: personeelskosten voor medewerkers in loondienst kunnen niet worden gesubsidieerd.

4. Bedrag

Het bedrag dat je als organisatie of collectief jaarlijks (maximaal) kunt aanvragen is verhoogd naar 30.000 euro.

Wil je een aanvraag indienen? Lees dan zeker ook onze 8 tips voor het schrijven van een sterk dossier.

Deadlines

Je kunt drie keer per jaar een subsidie voor een literair project aanvragen: 

 • 1 januari: voor projecten die beginnen en/of plaatsvinden vanaf april 2023 of later.
 • 1 mei: voor projecten die beginnen en/of plaatsvinden vanaf augustus 2023 of later.
 • 1 september: voor projecten die beginnen en/of plaatsvinden vanaf december 2023 of later.

Subsidie aanvragen

Je hoeft je aanvraag niet meer in te dienen via het digitaal loket. Je mag je aanvraag mailen naar info@literatuurvlaanderen.be. Zorg ervoor dat het geheel overzichtelijk en volledig is. Alle documenten zitten in één samengevoegde pdf. Dien je je aanvraag te laat in, dan kun je geen subsidie krijgen. De datum van je mail geldt als bewijs.

Vragen?

Heb je vragen over de inhoud van de regeling of je dossier? Neem dan contact op met lore@literatuurvlaanderen.be of arman@literatuurvlaanderen.be.

Nieuwe documenten voor 2023

Documenten voor verslaggeving literaire projecten

Documenten voor verslaggeving literaire en stripmanifestaties 2022

Als je nog een subsidie voor een literaire of stripmanifestatie hebt aangevraagd, kun je met deze documenten je werkingsverslag indienen. Je mag je werkingsverslag opsturen naar info@literatuurvlaanderen.be in een gebundelde pdf.