Subsidies voor auteursgenootschappen

Auteursgenootschappen zijn verenigingen met een literaire werking die focust op één specifieke Vlaamse literair auteur. Ze kunnen een basissubsidie van € 750 per jaar aanvragen, die een deel van de algemene werkingskosten moet helpen dragen. Voor auteursgenootschappen met een uitgebreide werking of voor de organisatie van extra activiteiten en realisaties is een aanvullende projectsubsidie van maximaal € 1.500 mogelijk.

Vanaf 2020 kun je je aanvraag niet meer indienen bij Literatuur Vlaanderen. Dan neemt de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en letterkunde (KANTL) deze subsidieregeling over. De werking van de auteursgenootschappen sluit immers nauw aan bij de missie en de expertise van de KANTL op het vlak van literair erfgoed en de literaire canon.

Documenten

Je vindt het reglement en het aanvraagformulier op de website van de KANTL.

Subsidie aanvragen

Je vraagt je subsidies voor auteursgenootschappen aan via e-mail. Stuur je dossier in pdf-formaat naar secretariaat@kantl.be.

Beoordeling

De aanvraag voor de werkingssubsidie wordt door de KANTL getoetst aan een aantal basisvoorwaarden. Daarover lees je meer in het subsidiereglement.