Subsidies voor bijzondere literaire publicaties

Met subsidies voor de uitgave van bijzondere literaire publicaties wil Literatuur Vlaanderen uitgevers ondersteunen met een financiële impuls voor het publiceren en in de markt zetten van waardevol en bijzonder literair werk. 

  • Ben je een professionele uitgever met een vestigingsplaats in België? Geef je oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk uit of publiceer je vertalingen bestemd voor de markt in Vlaanderen en Nederland? Dan kun je deze financiële ondersteuning aanvragen.
  • Je kunt subsidie aanvragen voor (jeugd)romans, poëzie, theater, geïllustreerde boeken, strips, non-fictiewerk, luisterboeken en tekstedities van literair erfgoed.
  • Bij de beoordeling van je aanvraag gaat bijzondere aandacht naar de manier waarop de geplande publicatie bijdraagt aan een breed, rijk en divers literair landschap.

Aangepaste regeling, nieuwe mogelijkheden

De productiesubsidies voor uitgevers worden vanaf 2023 vervangen door subsidies voor bijzondere literaire publicaties en daar hoort een aangepast reglement bij. De aanpassingen in het reglement geven uitgevers de mogelijkheid om de subsidie gerichter aan te vragen en in te zetten.

Je kunt vanaf nu kiezen of je subsidie aanvraagt voor:

  • de publicatie van literair werk waarvoor de productiekosten hoog liggen en/of waarvoor je als uitgever lage inkomsten verwacht, bijvoorbeeld wegens een klein publieksbereik door het onderwerp of omdat het gaat om een debuut;
  • de intensieve redactionele begeleiding van auteurs, illustratoren en vertalers door een externe redacteur en/of persklaarmaker die je extra inzet voor je publicatie;
  • de ontwikkeling en uitvoering van doordachte en originele promotie- en distributieplannen voor je publicatie.

Vanaf nu kun je kiezen of je de subsidie voor een of meerdere van die kostenposten (productiekosten, redactiekosten en/of promotiekosten) aanvraagt. Je kunt dus ook subsidie aanvragen los van de productiekosten, bijvoorbeeld voor het uitwerken van een origineel promotieplan voor een publicatie. Je vraagt de subsidie nog wel per publicatie aan.

Deadlines

  • 1 januari 2023: voor publicaties die verschijnen na 15 april 2023;
  • 1 mei 2023: voor publicaties die verschijnen na 15 juli 2023;
  • 1 september 2023: voor publicaties die verschijnen na 15 november 2023.

Documenten

Subsidie aanvragen

Stuur je aanvraag per e-mail naar info@literatuurvlaanderen.be en bezorg tegelijkertijd het inhoudelijke en het financiële luik van je aanvraag. Zorg ervoor dat het geheel overzichtelijk en volledig is. Alle documenten zitten in één pdf.

Dien je het dossier te laat in? Als de verschijningsdatum van de publicatie het toelaat, wordt je aanvraag tijdens de volgende aanvraagronde behandeld. Als dat niet het geval is, kun je geen subsidie krijgen. De verzenddatum van je e-mail geldt als bewijs.

Vragen?

Heb je vragen over de inhoud van de regeling of je dossier? Neem dan contact op met nanne@literatuurvlaanderen.be of adinda@literatuurvlaanderen.be.