Subsidies voor doelgroepgerichte literaire publicaties

Iedereen heeft het recht om te genieten van lezen en literatuur. Daarom ondersteunt Literatuur Vlaanderen kwaliteitsvolle en met zorg uitgegeven literaire werken voor specifieke doelgroepen. Dit zijn enkele voorbeelden van publicaties waarvoor organisaties en uitgevers een subsidie kunnen aanvragen:

  • boeken in eenvoudig Nederlands voor anderstaligen of voor minder ervaren lezers;
  • luisterboeken voor blinde of slechtziende personen;
  • boeken in Vlaamse Gebarentaal voor doven of slechthorende personen;
  • aangepaste boeken die zich richten op mensen met een verstandelijke beperking;
  • meertalige boeken voor kinderen met een andere thuistaal dan het Nederlands;
  • cultuursensitieve (kinder)boeken met aandacht voor een meer representatieve weerspiegeling van de samenleving.

Deadlines

Je kunt twee keer per jaar een subsidie voor een doelgroepgerichte publicatie aanvragen:

  • 1 januari 2024: voor publicaties die verschijnen vanaf april 2024;
  • 1 september 2024: voor publicaties die verschijnen vanaf december 2024.

Documenten

Subsidie aanvragen

Stuur je aanvraag per mail naar info@literatuurvlaanderen.be. Stuur het inhoudelijke en het financiële luik van de aanvraag samen in. Zorg ervoor dat het geheel overzichtelijk en volledig is. Alle documenten zitten in één samengevoegde pdf.