Subsidie voor een fragmentvertaling in het Nederlands

Met deze subsidie krijg je als literair vertaler tijd om een fragmentvertaling te maken en daarmee anderstalig literair werk onder de aandacht te brengen van uitgevers of mediatoren. Op die manier wil Literatuur Vlaanderen vertalers bevestigen in hun rol van literaire ambassadeurs en het benaderen van uitgevers stimuleren.

Voor wie?

Ben je een vertaler in het Nederlands en wil je een anderstalig literair werk (anderstalig proza, kinder- en jeugdliteratuur, theater, poëzie, non-fictie of strips) vertalen? Dan kom je in aanmerking voor deze subsidie als je aan één van deze drie voorwaarden voldoet:

 • Je hebt de voorbije vijf jaar één of meerdere keren een projectbeurs voor een literaire vertaling of een stimuleringssubsidie voor vertalers van Literatuur Vlaanderen ontvangen.
 • Je hebt de voorbije tien jaar één van deze vertaalopleidingen succesvol afgerond:
  • de master Literair vertalen van de KU Leuven of de Universiteit Utrecht;
  • de Vertalersvakschool in Antwerpen;
  • een begeleidingstraject bij het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) (ontwikkelingstraject, mentoraat);
  • een korte cursus literair vertalen bij het ELV of de Vertalersvakschool voor een taal waarvoor geen meerjarige vertaalopleiding bestaat.
 • Je hebt één of meer vertaling(en) in een literair tijdschrift gepubliceerd of een begeleidingstraject doorlopen bij een professioneel literair festival.

Deadlines

Er zijn geen vastgelegde deadlines, dus je kunt het hele jaar door een aanvraag indienen. Je kunt maximaal twee keer per jaar een subsidie voor een fragmentvertaling ontvangen. Literatuur Vlaanderen neemt binnen twee maanden na de indiendatum een beslissing over de aanvraagdossiers.

Documenten

Beoordeling

Deze subsidies worden toegekend door het team van Literatuur Vlaanderen. We beoordelen je aanvraagdossier op basis van de kwaliteit en overtuigingskracht van je aanvraagdossier en de kwaliteit van de te vertalen brontekst.

Bij de beoordeling van het geheel van de aanvraagdossiers streeft Literatuur Vlaanderen naar diversiteit in doeltalen, genres, bronteksten en vertalers. Voor een inschatting van de literaire kwaliteit van de gekozen tekst kan Literatuur Vlaanderen een beroep doen op de eigen of externe expertise.

Vragen?

Ja, het blijft mogelijk om voor hetzelfde vertaalproject een aanvraag te doen voor een projectbeurs of een stimuleringssubsidie.