Subsidie voor een fragmentvertaling in het Nederlands

Met deze subsidie krijg je als literair vertaler tijd om een fragmentvertaling te maken en daarmee anderstalig literair werk onder de aandacht te brengen van uitgevers of mediatoren. Op die manier wil Literatuur Vlaanderen vertalers bevestigen in hun rol van literaire ambassadeurs en het benaderen van uitgevers stimuleren. Dit draagt bij aan de verspreiding van buitenlandse literatuur in Vlaanderen en vice versa

Voor wie?

Ben je een vertaler in het Nederlands en wil je een anderstalig literair werk (literaire fictie, poëzie, essay, theater, kinder- en jeugdliteratuur, strips of non-fictie) vertalen? Je komt in aanmerking voor deze subsidie als je aan één van deze drie voorwaarden voldoet:

  • Je hebt sinds 2017 één of meerdere keren een projectbeurs voor een literaire vertaling of een stimuleringssubsidie voor vertalers van Literatuur Vlaanderen ontvangen.
  • Je hebt sinds 2010 een vertaalopleiding succesvol afgerond (in het reglement staat welke opleidingen in aanmerking komen).
  • Je hebt één of meer vertaling(en) in een literair tijdschrift gepubliceerd of een begeleidingstraject doorlopen bij een professioneel literair festival.

Deadlines

Je kunt twee keer per jaar een subsidie voor een fragmentvertaling uit het Nederlands aanvragen. De deadlines voor 2022 zijn 15 maart en 15 september

Documenten

Beoordeling

Deze subsidies worden toegekend door het team van Literatuur Vlaanderen. Voor een inschatting van de literaire kwaliteit van de gekozen tekst kan Literatuur Vlaanderen een beroep doen op de eigen of externe expertise. Bij de beoordeling van het geheel van de aanvraagdossiers streven we naar voldoende diversiteit in doeltalen, genres, bronteksten en vertalers.

De kwaliteit en overtuigingskracht van je aanvraagdossier en de kwaliteit van de te vertalen brontekst zijn de belangrijkste beoordelingscriteria voor de toekenning van een subsidie voor een fragmentvertaling. 

Vragen?

Ja, het blijft mogelijk om voor hetzelfde vertaalproject een aanvraag te doen voor een projectbeurs of een stimuleringssubsidie.