Stimuleringssubsidies voor beginnende literair vertalers

Met een stimuleringssubsidie wil Literatuur Vlaanderen talentvolle vertalers de financiële slagkracht en extra motivatie geven om zich verder te ontwikkelen als literair vertaler.

  • Woon je in België en ben je een vertaler van vreemdtalig proza, kinder- en jeugdliteratuur, theater, poëzie, non-fictie of strips in het Nederlands? Dan kom je in aanmerking voor deze financiële ondersteuning.
  • Een voorwaarde voor het ontvangen van een stimuleringssubsidie is dat je al een eerste literaire vertaling hebt gepubliceerd in boekvorm, in een cultureel-literair tijdschrift en/of in een verzamelbundel. Ook niet in boekvorm gepubliceerde vertalingen van theaterteksten komen in aanmerking.
  • De kwaliteit van de voorliggende vertaling is het belangrijkste criterium voor de toekenning van een stimuleringssubsidie.

Deadlines

Je kunt drie keer per jaar een stimuleringssubsidie voor beginnende literair vertalers aanvragen:

  • 15 november 2021 voor ronde 1 van 2022
  • 1 april 2022 voor ronde 2
  • 15 juli 2022 voor ronde 3

Documenten

Subsidie aanvragen

Door de coronacrisis is er beperkte aanwezigheid van de medewerkers van Literatuur Vlaanderen op kantoor. Bezorg daarom je dossier niet op papier maar digitaal, via info@literatuurvlaanderen.be.

Stuur bij voorkeur een mail met in bijlage twee gebundelde pdf's:

  • een pdf met daarin aanvraagformulier, fragmentvertaling en inhoudelijke toelichting, (deze bezorgen we aan de adviescommissie);
  • een tweede pdf met informatie die alleen voor Literatuur Vlaanderen bestemd is en niet voor de commissie (vertaalcontract, 20 blz. uit de brontekst)

Debuutvertalingen in boekvorm moeten wel nog steeds in drie fysieke exemplaren opgestuurd worden. Je kunt ze opsturen met de post of persoonlijk afgeven op ons kantoor in Berchem. Dat kan elke werkdag tussen 9u en 12u.

Vragen?

Op de website van de Auteursbond vind je informatie over het vertaaltarief en over hoe het vertaaltarief tot stand komt.

Ongeveer drie maanden na de subsidiedeadline brengt Literatuur Vlaanderen alle literair vertalers op de hoogte van de beslissing over hun aanvraag.

Literatuur Vlaanderen werkt nadere motiveringen enkel op verzoek uit. Ze doet dat uit respect voor de vertalers, omdat niet iedereen wil lezen wat de positieve en minder positieve argumenten waren om (g)een stimuleringssubsidie toe te kennen. Wil jij wél graag weten waarom jou (g)een subsidie is toegekend? Aarzel dan niet om binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing je nadere motivering op te vragen.

Je kunt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Beroepscommissie van Literatuur Vlaanderen nadat je een nadere motivering hebt opgevraagd en ontvangen. Je kunt ook vragen om gehoord te worden en om een mondelinge toelichting te geven.