Adviescommissie vertalingen in het Nederlands

Literatuur Vlaanderen rekent voor inhoudelijk advies over subsidieaanvragen, projectvoorstellen en beoordelingsprocedures op adviescommissies. Daarin zitten experts in een bepaald genre of thema: auteurs, vertalers, journalisten, academici, uitgevers of bestuursleden van een literaire vereniging. 

De adviescommissie vertalingen in het Nederlands beoordeelt de subsidieaanvragen voor:

Samenstelling

Arvi Sepp is professor Duitse letterkunde aan de Universiteit Antwerpen en professor vertaalwetenschap in het Duits aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoek richt zich op politiek, trauma en migratie in vertaling en literatuur.

Bea De Koster is zelfstandig vertaler en ondertitelaar voor de VRT. Bea publiceert en vertaalt ook jeugdliteratuur. Ze studeerde Engels en Nederlands aan de KU Leuven en later ook Chinees, Arabisch en Japans via avondonderwijs.

Arthur Langeveld studeerde slavistiek in Amsterdam en werkte lange tijd als docent Russische taal, literatuur en geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Hij is literair vertaler uit het Russisch en vertaalde talrijke klassieke en moderne romans, waaronder ‘Dode zielen’ van Gogol en ‘Oblomov’ van Gontsjarov. Sinds 2006 werkt hij aan nieuwe vertalingen van werk van Dostojevski. In 1999 ontving hij de Aleida Schotprijs voor vertalingen uit een Slavische taal en in 2006 de Martinus Nijhoffprijs voor vertalingen.

Jeroen Vandaele is docent aan het departement Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent. Hij publiceert er over ideologie, emotie en stijl in vertaling. Tot 2017 werkte hij als hoogleraar Spaans aan de universiteit van Oslo.

Katrien Lievois is hoofddocent Frans en Literaire Vertaalwetenschap aan het departement Vertalers en Tolken van de Universiteit Antwerpen. Haar voornaamste onderzoeksdomeinen zijn de vertaling van ironie en intertekstualiteit, en de Franstalige (Afrikaanse) roman in vertaling.