Adviescommissie auteurslezingen

Literatuur Vlaanderen rekent voor inhoudelijk advies over subsidieaanvragen, projectvoorstellen en beoordelingsprocedures op adviescommissies. Daarin zitten experts in een bepaald genre of thema: auteurs, vertalers, journalisten, academici, uitgevers of bestuursleden van een literaire vereniging. 

De adviescommissie auteurslezingen beoordeelt de aanvragen voor opname op de auteurslijst. Daarop staan alle auteurs voor wie organisatoren een subsidie voor een auteurslezing kunnen aanvragen bij Literatuur Vlaanderen. 

Samenstelling

Stefan Boonen is kinderboekenschrijver. Er staan bijna 100 titels op zijn naam, zowel prentenboeken als romans voor jonge lezers. Zijn werk werd al meermaals vertaald en duikt vaak op in de KJV-lijsten. Daarnaast wordt hij regelmatig uitgenodigd om auteurslezingen te geven in bibliotheken en scholen en op literaire evenementen.

Hilde Van Belle is emeritus hoogleraar aan de KU Leuven Campus Antwerpen. Ze studeerde Germaanse filologie aan de KU Leuven, en promoveerde in 1995 tot doctor in de letteren met een proefschrift over Cees Nooteboom. Ze doceerde Nederlandse literatuur en cultuur, retorica en tekstanalyse in de Masters Vertalen en Journalistiek. In haar publicaties over Nederlandse literatuur, verhalende journalistiek en retorica komen zowel literaire, narratieve als kritische tekstanalyse aan bod.

Marlies Algoet is lerarenopleider en onderzoeker Taal in de educatieve bacheloropleiding Kleuteronderwijs van Odisee Brussel. Ze onderzoekt hoe mondelinge interactiekwaliteit in de klas de taal- en denkvaardigheid van kinderen kan verbeteren en hoe leerkrachten het best kunnen omgaan met (voorbereidend) technisch lezen, zonder leesplezier uit het oog te verliezen. Verder coördineert Marlies het postgraduaat Leescoach van Odisee Brussel, is ze voorlezer bij vzw De Verhalenweverij en lezer bij Gent Leest.

Isabelle Thoelen is stafmedewerker publiekswerking in de bibliotheek van Hasselt. Ze studeerde Germaanse taal- en letterkunde aan de KU Leuven, aangevuld met een academische lerarenopleiding. Na enkele jaren ervaring in het secundair onderwijs, vond ze via haar passie voor literatuur uiteindelijk de weg naar de bibliotheeksector.