Adviescommissie auteurslezingen

Literatuur Vlaanderen rekent voor inhoudelijk advies over subsidieaanvragen, projectvoorstellen en beoordelingsprocedures op adviescommissies. Daarin zitten experts in een bepaald genre of thema: auteurs, vertalers, journalisten, academici, uitgevers of bestuursleden van een literaire vereniging. 

De adviescommissie auteurslezingen beoordeelt de aanvragen voor opname op de auteurslijst. Daarop staan alle auteurs voor wie organisatoren een subsidie voor een auteurslezing kunnen aanvragen bij Literatuur Vlaanderen. 

Samenstelling

Hilde Van Belle is emeritus hoogleraar aan de KU Leuven Campus Antwerpen. Ze studeerde Germaanse filologie aan de KU Leuven, en promoveerde in 1995 tot doctor in de letteren met een proefschrift over Cees Nooteboom. Ze doceerde Nederlandse literatuur en cultuur, retorica en tekstanalyse in de Masters Vertalen en Journalistiek. In haar publicaties over Nederlandse literatuur, verhalende journalistiek en retorica komen zowel literaire, narratieve als kritische tekstanalyse aan bod.

Jan Van Coillie is emeritus hoogleraar, recensent, vertaler, dichter en bloemlezer van kinder- en jeugdpoëzie. In 1988 werd hij de eerste ‘doctor in de kinderliteratuur’, waarna hij Nederlandse taalbeheersing en jeugdliteratuur doceerde aan de KU Leuven tot 2017. Van Coillie was zeven jaar voorzitter van het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur, en redacteur van de ‘Encyclopedie van de Jeugdliteratuur’ en van het ‘Lexicon van de Jeugdliteratuur’. Hij publiceerde tal van artikels en boeken over kinder- en jeugdliteratuur in binnen- en buitenland, onder meer ‘Leesbeesten en boekenfeesten. Hoe werken (met) kinder- en jeugdboeken’.

Joris Pinseel introduceerde Mensen Zeggen Dingen, het van oorsprong Nederlandse platform voor podiumpoëzie, in 2015 in Vlaanderen. Hij is nog steeds actief bij Mensen Zeggen Dingen België. Verder verkent hij literatuur buiten de grenzen van het papier, voornamelijk als organisator bij het door hem opgerichte literair productiehuis Humus vzw. Hierbij staan podium, performance, maatschappelijk engagement, respect voor de literaire traditie en een multimediale aanpak centraal.

Linde Dessoy is kennismedewerker jeugdliteratuur bij Iedereen Leest, waar ze meewerkt aan Boekenzoeker, de vakbibliotheek en de Leesjury. Ze volgt het recent jeugdboekenaanbod op de voet en geeft daarover ook lezingen. Ze studeerde Taal-en letterkunde en Cultuurmanagement aan de Universiteit van Antwerpen.

Robin Hagemans behaalde een master Museum Studies aan de Universiteit van Amsterdam en is medeoprichter van Karakters Uitgeverij, een literaire uitgeverij die vergeten klassiekers een tweede leven geeft. Sinds 2021 is ze daarnaast mede-eigenaar van Buchbar, een gecureerde boekhandel en het enige Petit Grand Café van Antwerpen, waar ze dagelijks haar liefde voor het boek viert en instaat voor de beschikbaarheid van literatuur.