Adviescommissie auteurslezingen

Literatuur Vlaanderen rekent voor inhoudelijk advies over subsidieaanvragen, projectvoorstellen en beoordelingsprocedures op adviescommissies. Daarin zitten experts in een bepaald genre of thema: auteurs, vertalers, journalisten, academici, uitgevers of bestuursleden van een literaire vereniging. 

De adviescommissie auteurslezingen beoordeelt de aanvragen voor opname op de auteurslijst. Daarop staan alle auteurs voor wie organisatoren een subsidie voor een auteurslezing kunnen aanvragen bij Literatuur Vlaanderen. 

Samenstelling

Hilde Van Belle is emeritus hoogleraar aan de KU Leuven Campus Antwerpen. Ze studeerde Germaanse filologie aan de KU Leuven, en promoveerde in 1995 tot doctor in de letteren met een proefschrift over Cees Nooteboom. Ze doceerde Nederlandse literatuur en cultuur, retorica en tekstanalyse in de Masters Vertalen en Journalistiek. In haar publicaties over Nederlandse literatuur, verhalende journalistiek en retorica komen zowel literaire, narratieve als kritische tekstanalyse aan bod.

Marlies Algoet is lerarenopleider en onderzoeker Taal in de educatieve bacheloropleiding Kleuteronderwijs van Odisee Brussel. Ze onderzoekt hoe mondelinge interactiekwaliteit in de klas de taal- en denkvaardigheid van kinderen kan verbeteren en hoe leerkrachten het best kunnen omgaan met (voorbereidend) technisch lezen, zonder leesplezier uit het oog te verliezen. Verder coördineert Marlies het postgraduaat Leescoach van Odisee Brussel, is ze voorlezer bij vzw De Verhalenweverij en lezer bij Gent Leest.

Joris Pinseel introduceerde Mensen Zeggen Dingen, het van oorsprong Nederlandse platform voor podiumpoëzie, in 2015 in Vlaanderen. Hij is nog steeds actief bij Mensen Zeggen Dingen België. Verder verkent hij literatuur buiten de grenzen van het papier, voornamelijk als organisator bij het door hem opgerichte literair productiehuis Humus vzw. Hierbij staan podium, performance, maatschappelijk engagement, respect voor de literaire traditie en een multimediale aanpak centraal.

Isabelle Thoelen is stafmedewerker publiekswerking in de bibliotheek van Hasselt. Ze studeerde Germaanse taal- en letterkunde aan de KU Leuven, aangevuld met een academische lerarenopleiding. Na enkele jaren ervaring in het secundair onderwijs vond ze via haar passie voor literatuur uiteindelijk de weg naar de bibliotheeksector.

Jan Van Coillie is emeritus hoogleraar, recensent, vertaler, dichter en bloemlezer van kinder- en jeugdpoëzie. In 1988 werd hij de eerste ‘doctor in de kinderliteratuur’, waarna hij Nederlandse taalbeheersing en jeugdliteratuur doceerde aan de KU Leuven tot 2017. Van Coillie was zeven jaar voorzitter van het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur, en redacteur van de ‘Encyclopedie van de Jeugdliteratuur’ en van het ‘Lexicon van de Jeugdliteratuur’. Hij publiceerde tal van artikels en boeken over kinder- en jeugdliteratuur in binnen- en buitenland, onder meer ‘Leesbeesten en boekenfeesten. Hoe werken (met) kinder- en jeugdboeken’.