Talentontwikkeling voor vertalers in het Nederlands

Met een talentonwikkelingsbeurs kun je als auteur, illustrator of vertaler een deel van je kosten voor je artistieke of professionele verdieping en ontwikkeling financieren. Het kan gaan om inhoudelijk-creatieve of zakelijke verdieping.

Ben je professioneel actief in het literaire veld als auteur, vertaler of illustrator? Dan kun je een beroep doen op deze financiële ondersteuning.

  • De beurs kan aangevraagd worden op elk moment in je carrière, dus zowel als starter of als gevestigde auteur.
  • Onder meer volgende kosten komen in aanmerking: deelname aan cursussen en opleidingen, een coaching of een onderzoeksreis.
  • Per jaar kun je maximaal 2.500 euro subsidie krijgen. Dat kan voor één project zijn of voor meerdere kleinere projecten. Voor een project in het buitenland kun je maar één keer per jaar een beurs ontvangen.
  • Het totale budget voor alle talentontwikkelingsbeurzen in 2024 bedraagt 50.000 euro.

Deadlines

Er is een aanvraagronde per maand. De deadline is telkens de eerste dag van de maand, ook als deze in het weekend of op een feestdag valt.

Documenten

Subsidie aanvragen

Bezorg je dossier digitaal aan Literatuur Vlaanderen, in één gebundelde pdf of in de vorm van een video (maximaal 5 minuten). Je mailt je aanvraagdossier volledig, voorzien van de datum en handtekening naar info@literatuurvlaanderen.be.

Vragen?

Ja, de talentontwikkelingsbeurzen zijn er voor vertalers in én uit het Nederlands. Als vertaler uit het Nederlands kun je niet aanvragen voor een onderzoeksreis of coaching voor de vertaling van een boek van een Nederlandse auteur.

Ja, de talentontwikkelingsbeurzen zijn er zowel voor auteurs en illustratoren als voor vertalers in en uit het Nederlands.

Aanvragers die in Nederland wonen, wenden zich tot het Nederlands Letterenfonds, dat een vergelijkbare subsidieregeling heeft (de ontwikkelbeurzen). Je kunt slechts bij één van beide organisaties een aanvraag indienen.

De subsidieregeling van het Nederlands Letterenfonds staat niet open voor vertalers uit het Nederlands. Woon je in Nederland en ben je literair vertaler uit het Nederlands, dan kun je dus alsnog bij Literatuur Vlaanderen een talentontwikkelingsbeurs aanvragen.

Met een talentontwikkelingsbeurs kun je verschillende soorten kosten betalen, bijvoorbeeld de factuur van een coach, het inschrijvingsgeld voor een cursus of een overnachting voor literair onderzoek in het buitenland. Literatuur Vlaanderen betaalt 80% per factuur terug, tot het maximum bepaald in het reglement. We vinden het belangrijk dat aanvragers ook zelf mee investeren in hun ontwikkelingstraject. Daarom wordt een eigen inbreng van 20% gevraagd. Andere subsidies gelden niet als eigen inbreng.

Als auteur/illustrator/vertaler kun je jezelf niet uitbetalen met een talentontwikkelingsbeurs. Je kunt de talentontwikkelingsbeurs bijvoorbeeld wel inzetten om een coach onder de arm te nemen of het inschrijvingsgeld voor een opleiding te betalen. 

Vertalers in het Nederlands kunnen wel een beroep doen op de projectbeurzen of stimuleringsbeurzen.