Talentontwikkeling voor vertalers uit het Nederlands

Met een talentonwikkelingsbeurs kun je als auteur, illustrator of vertaler kosten voor je artistieke of professionele verdieping en ontwikkeling deels financieren. Het kan gaan om inhoudelijk-creatieve of zakelijke verdieping.

Ben je professioneel actief in het literaire veld als auteur, vertaler of illustrator? Dan kun je een beroep doen op deze financiële ondersteuning.

  • De beurs kan aangevraagd worden op elk moment in een carrière, van starters tot mid-careers en gevestigde auteurs.
  • Onder meer volgende kosten komen in aanmerking: deelname aan cursussen en opleidingen, een (zakelijke) coach onder de arm nemen of een onderzoeksreis maken.
  • Per jaar kun je maximaal 2.500 euro subsidie krijgen. Dat kan voor één project zijn of voor meerdere kleinere projecten. Voor een project in het buitenland kun je maar één keer per jaar een beurs ontvangen.

Deadlines

Er is een aanvraagronde per maand. De deadline is telkens de eerste dag van de maand, ook als deze in het weekend of op een feestdag valt. De eerste deadline is 1 februari 2022.

Documenten

Subsidie aanvragen

Bezorg je dossier digitaal aan Literatuur Vlaanderen, in één gebundelde pdf of in de vorm van een video (maximaal 5 minuten). Je mailt je aanvraagdossier volledig, voorzien van de datum en handtekening naar info@literatuurvlaanderen.be.

Vragen?

Ja, de talentontwikkelingsbeurzen zijn er voor vertalers in én uit het Nederlands.

Ja, de talentontwikkelingsbeurzen zijn er zowel voor auteurs en illustratoren als voor vertalers in en uit het Nederlands.

Algemeen geldt dat aanvragers die in Nederland wonen, zich tot het Nederlands Letterenfonds moeten wenden, dat een vergelijkbare subsidieregeling heeft (de ontwikkelbeurzen). Je kunt slechts bij één van beide organisaties een aanvraag indienen.

De subsidieregeling van het Nederlands Letterenfonds staat niet open voor vertalers uit het Nederlands. Woon je in Nederland en ben je literair vertaler uit het Nederlands, dan kun je dus alsnog bij Literatuur Vlaanderen een talentontwikkelingsbeurs aanvragen.