Adviescommissie letteren en samenleving

Literatuur Vlaanderen rekent voor inhoudelijk advies over subsidieaanvragen, projectvoorstellen en beoordelingsprocedures op adviescommissies. Daarin zitten experts in een bepaald genre of thema: auteurs, vertalers, journalisten, academici, uitgevers of bestuursleden van een literaire vereniging. 

De adviescommissie letteren en samenleving beoordeelt de subsidieaanvragen voor:

Samenstelling

Vincent Coomans werkt in de bibliotheek van Kortrijk. Hij is initiatiefnemer van het project Letterzetter, een talentontwikkelingsplatform voor jonge auteurs uit de regio Kortrijk. Daarnaast is hij de oprichter, coördinator en programmator van Memento Woordfestival, een driedaags literair festival in Kortrijk.

Eefje werkt als onderwijsopbouwwerker voor de Boekenkaravaan van vzw De Schoolbrug, een taalbevorderingsproject gericht op maatschappelijk kwetsbare kinderen in Antwerpen en haar districten. Ze begeleidt scholen binnen het thema ouderbetrokkenheid en leesplezier. Daarnaast is ze vrijwilligerscoördinator van een ploeg voorlezers en coacht ze voorlezers die aan huis of op school de liefde voor boeken verspreiden. Sinds mensenheugenis is ze verslaafd aan prentenboeken.

Jana Kerremans werkt als projectcoördinator voor Construct Europe (stadsfestival Mechelen 2024) en is daarnaast zelfstandig presentator en moderator. Hiervoor werkte Jana bij Demos vzw, Werkplaats Immaterieel Erfgoed, Kazerne Dossin in Mechelen en als coördinator van Kunststeden Vlaanderen. Ze is bestuurslid van Kunstencentrum Nona in Mechelen en lid van meerdere beoordelingscommissies binnen de domeinen erfgoed en cultuur voor de Vlaamse overheid.

Nora Mahammed is programmacoördinator filosofie, religie en zingeving bij Vlaams-Nederlands Huis deBuren. Daarnaast is ze bij deBuren verantwoordelijk voor het project Kennisknooppunt. In het verleden werkte ze mee aan de coördinatie en uitwerking van Het Beauty Verhalen Salon (Kaaitheater en Zinaplatform) en MUSLIM/HIPSTER (GET ME), twee Vlaams-Nederlandse sociaal-artistieke projecten. Ze heeft ook ervaring als doelgroepen- en publiekswerker bij Globe Aroma.

Ann Van de Vyvere heeft 20 jaar ervaring met participatieve kunstpraktijken. Als medewerker van Dēmos, kenniscentrum voor participatie en democratie, organiseert ze elk jaar de Arts in Society Award voor kunststudenten en recente alumni. Ook zelf is ze als kunstenaar actief met haar participatief artistieke organisatie Irma Firma. In haar werk draagt ze de vele vormen en het belang van participatieve kunstpraktijken en de kunst van werken met mensen in een kwetsbare positie uit.

Ghizlane Zaid is coördinator bij Samen Voor Morgen, een vzw die in Sint-Jans-Molenbeek cultuur en literatuur tot aan de voordeur brengt bij kinderen, jongeren en alle buurtbewoners. Laagdrempeligheid en toegankelijkheid zijn de sleutelwoorden die voor meer ontmoeting en verbinding zorgen in de wijk. Samen Voor Morgen is dikwijls te vinden in achterstandswijken waar de noden het hoogte liggen.

Diego Anthoons werkt als teamverantwoordelijke communicatie en promotie bij Luisterpuntbibliotheek vzw, de Vlaamse openbare bibliotheek voor mensen met een leesbeperking (blind, slechtziend, fysieke beperking, afasie, dyslexie …). Daarnaast maakt hij deel uit van het Standing Committee van de sectie ‘Library Services to People with Special Needs (LSN)’ binnen de International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). Hij heeft een brede interesse op literair vlak en verzamelt meer boeken dan hij ooit zal kunnen lezen.