Projectbeurzen voor literair vertalers

Met een projectbeurs wil Literatuur Vlaanderen vertalers tijd en ruimte bieden om te werken aan de Nederlandse vertaling van literair werk.

  • Woon je in België en ben je een vertaler van vreemdtalig proza, kinder- en jeugdliteratuur, theater, poëzie, non-fictie of strips in het Nederlands? Dan kom je in aanmerking voor deze financiële ondersteuning.
  • Een voorwaarde voor het ontvangen van een projectbeurs is dat je al minstens twee literaire vertalingen in boekvorm bij een professionele uitgeverij op je naam hebt staan.
  • De kwaliteit van je recente vertaalwerk is het belangrijkste beoordelingscriterium voor de toekenning van een projectbeurs voor literair vertalers.

Deadlines

Je kunt drie keer per jaar een projectbeurs voor literair vertalers aanvragen:

  • 15 november 2021 voor ronde 1 van 2022
  • 1 april 2022 voor ronde 2
  • 15 juli 2022 voor ronde 3

Documenten

Subsidie aanvragen

Door de coronacrisis is er beperkte aanwezigheid van de medewerkers van Literatuur Vlaanderen op kantoor. Bezorg je dossier daarom niet op papier maar digitaal, via info@literatuurvlaanderen.be.

Stuur bij voorkeur een mail met in bijlage twee gebundelde pdf's:

  • een pdf met daarin aanvraagformulier, projectformulier (een per gepland project), inhoudelijke toelichting per project, fragmentvertaling, bibliografie (deze bezorgen we aan de adviescommissie);
  • een tweede pdf met informatie die alleen voor Literatuur Vlaanderen bestemd is en niet voor de commissie (vertaalcontract, 20 blz. uit de brontekst, inkomensverklaring)

Realisaties van vorige vertalingen ontvangen we wel graag in twee fysieke exemplaren. Je kunt ze opsturen met de post of persoonlijk afgeven op ons kantoor in Berchem. Dat kan elke werkdag tussen 9u en 12u.

Vragen?

Op de website van de Auteursbond vind je informatie over het vertaaltarief en over hoe het vertaaltarief tot stand komt.

Ongeveer drie maanden na de subsidiedeadline brengt Literatuur Vlaanderen alle literair vertalers op de hoogte van de beslissing over hun aanvraag.

Literatuur Vlaanderen werkt nadere motiveringen enkel op verzoek uit. Ze doet dat uit respect voor de vertalers, omdat niet iedereen wil lezen wat de positieve en minder positieve argumenten waren om (g)een projectbeurs toe te kennen. Wil jij wél graag weten waarom jou (g)een projectbeurs is toegekend? Aarzel dan niet om binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing je nadere motivering op te vragen.

Je kunt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Beroepscommissie van Literatuur Vlaanderen nadat je een nadere motivering hebt opgevraagd en ontvangen. Je kunt ook vragen om gehoord te worden en om een mondelinge toelichting te geven.