Projectbeurzen voor literair vertalers

Met een projectbeurs wil Literatuur Vlaanderen vertalers tijd en ruimte bieden om te werken aan de Nederlandse vertaling van literair werk.

 • Woon je in België en ben je een vertaler van anderstalig proza, kinder- en jeugdliteratuur, theater, poëzie, non-fictie of strips in het Nederlands? Dan kom je in aanmerking voor deze financiële ondersteuning.
 • Een voorwaarde voor het ontvangen van een projectbeurs is dat je al minstens twee literaire vertalingen in boekvorm bij een professionele uitgeverij op je naam hebt staan.
 • De kwaliteit van je recente vertaalwerk is het belangrijkste beoordelingscriterium voor de toekenning van een projectbeurs voor literair vertalers.

Deadlines

Je kunt drie keer per jaar een projectbeurs voor literair vertalers aanvragen:

 • 1 april 2024 voor ronde 2
 • 15 juli 2024 voor ronde 3
 • 15 november 2024 voor ronde 1 van 2025

Documenten

Subsidie aanvragen

Stuur bij voorkeur een mail naar info@literatuurvlaanderen.be met in bijlage twee gebundelde pdf's:

 • een pdf met daarin het aanvraagformulier, het projectformulier (een per gepland project), de inhoudelijke toelichting per project en de bibliografie (voor de adviescommissie);
 • een pdf met het vertaalcontract en de inkomensverklaring (alleen bestemd voor Literatuur Vlaanderen en niet voor de commissie).

Realisaties van vorige vertalingen ontvangen we graag in twee fysieke exemplaren. Je kunt ze opsturen met de post of afgeven op ons kantoor.

Ter herinnering: belangrijke wijzigingen doorgevoerd in 2023

Heb je in het verleden al eens een subsidie aangevraagd? Hou er dan rekening mee dat er in 2023 een aantal belangrijke aanpassingen werden doorgevoerd in het reglement. De voorwaarden en uiterste data om aan te vragen blijven ongewijzigd, maar we sleutelden aan een aantal uitgangspunten om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van alle betrokkenen bij het subsidiereglement: de vertalers zelf, maar ook de medewerkers van Literatuur Vlaanderen en de leden van de Beroepscommissie en de adviescommissie vertalingen in het Nederlands. Kort samengevat zijn dit de wijzigingen:

 1. Minder tariefcategorieën en woordtarieven met het oog op een transparantere subsidiëring die meer zekerheid en voorspelbaarheid biedt aan de vertaler.
 2. Minder beoordelingen van vertaald werk. We geven meer vertrouwen aan ervaren vertalers die al meermaals hun kunde hebben bewezen.
 3. Vereenvoudiging van de beoordelingsformulieren. Bovendien sturen we de lijst met gedetailleerde opmerkingen niet meer automatisch mee met de nadere motivering.
 4. Vervanging van de fragmentvertaling door een gedetailleerde beschrijving van de brontekst en een heldere toelichting bij de vertaaluitdagingen.

Een uitgebreide toelichting vind je hieronder.

Begin juli 2023 werd er ook een vernieuwde versie van het modelcontract gepubliceerd. Je vindt de nieuwe versie op de website van de Nederlandse Auteursbond.

Vragen?

Op de website van de Auteursbond vind je informatie over het vertaaltarief en over hoe het vertaaltarief tot stand komt.

Ongeveer drie maanden na de subsidiedeadline brengt Literatuur Vlaanderen alle literair vertalers op de hoogte van de beslissing over hun aanvraag.

Literatuur Vlaanderen werkt nadere motiveringen alleen op verzoek uit. Ze doet dat uit respect voor de vertalers, omdat niet iedereen wil lezen wat de positieve en minder positieve argumenten waren om (g)een projectbeurs toe te kennen. Wil jij wél graag weten waarom jou (g)een projectbeurs is toegekend? Aarzel dan niet om binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing je nadere motivering op te vragen.

Je kunt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Beroepscommissie van Literatuur Vlaanderen nadat je een nadere motivering hebt opgevraagd en ontvangen. Je kunt ook vragen om gehoord te worden en om een mondelinge toelichting te geven.

 

Ook interessant