Ambitieus beleid

De afgelopen tien jaar zijn veel van de eisen van het BoekenOverleg gerealiseerd, maar de sector blijft ambitieus. In zijn memorandum van 2019 ijvert het BoekenOverleg voor een beleid dat:

 • de creatie en de productie van boeken extra stimuleert;
 • een ruime verspreiding en promotie van het boek garandeert;
 • prioritair inzet op leesplezier;
 • opleiding en innovatie bevordert;
 • aandacht besteedt aan het groeiende belang van de internationale context;
 • de bewaring en ontsluiting van het boeken- en letterenerfgoed organiseert.

Tien prioriteiten

Concreet vraagt het BoekenOverleg: 

 1. een stijging van de middelen voor het letterenveld, die rekening houdt met de achterstand die de afgelopen twintig jaar werd opgebouwd;
 2. dat de Vlaamse overheid zich inhoudelijk én financieel engageert voor de uitvoering van een ambitieus, gecoördineerd en resultaatgericht actieplan voor leesbevordering;
 3. vraagt middelen om concrete plannen en noodzakelijke initiatieven te realiseren in het kader van het charter voor inclusie;
 4. voldoende financiering om de uitdagingen van een ambitieus geïntegreerd letterenbeleid te realiseren;
 5. om de openbare bibliotheken te blijven ondersteunen in alle facetten van hun werking;
 6. voldoende middelen voor een betere ontsluiting van het literair erfgoed;
 7. bijkomende middelen voor het optrekken van de leenvergoeding naar het Europese gemiddelde;
 8. dat Vlaanderen structureel betrokken wordt bij de uitbouw en werking van het e-depot en het webarchief;
 9. dat de federale overheid het instrumentarium van de taxshelter in een aangepaste vorm ook beschikbaar maakt voor het letteren- en boekenvak;
 10. dat de Europese volksvertegenwoordigers zich inzetten voor cultuursubsidies op Europees niveau, in het bijzonder voor programma’s rond lezen/literatuur in onderwijs/cultuur. 

Ook interessant