BoekenOverleg

Literatuur Vlaanderen coördineert het BoekenOverleg: dé gesprekspartner van de politieke wereld voor thema’s die met boeken en literatuur te maken hebben. Het platform behartigt de gezamenlijke belangen van de boeken- en letterensector, met respect voor de diversiteit en de autonomie van alle spelers die in het BoekenOverleg vertegenwoordigd zijn. Dankzij die unieke samenwerking heeft de sector al veel kunnen realiseren.

Brainstorm Literatuur Vlaanderen
©

Bob Van Mol

De rol van het boek

In zijn papieren, digitale of andere afgeleide verschijningsvorm bevindt het boek zich nadrukkelijk op het snijvlak tussen economische en culturele belangen. Het boek moet zich staande zien te houden in de economische arena, waarin vraag en aanbod de agenda bepalen. Tegelijkertijd biedt het boek een zeer belangrijke maatschappelijke, emancipatorische en sociale meerwaarde. Het boek speelt een cruciale rol in de uitdagingen rond armoedebestrijding en laaggeletterdheid en is een belangrijk instrument in de realisatie van een inclusieve samenleving.

Ambitieus beleid

Het evenwicht tussen al die soms moeilijk verenigbare belangen vraagt om een consequente en ambitieuze voortzetting van een geïntegreerd letteren- en boekenbeleid. Het vraagt vooral ook een ruimere financiële armslag om het uitgebreide en diverse beleidsspectrum van auteur tot lezer op een kwaliteitsvolle wijze te kunnen ondersteunen en uit te bouwen in een samenwerking tussen alle partners van het BoekenOverleg. Overleg en samenwerking tussen de beleidsdomeinen Cultuur, Onderwijs, Economie en Welzijn zijn essentieel om daarin te slagen.

Lees meer

Ook interessant

Ondertekende je het charter voor inclusie al? Sinds de lancering op 1 april 2019 deden al meer dan 160 auteurs, illustratoren, vertalers en organisaties dat.

Op vraag van het BoekenOverleg lieten het Overleg Literaire Organisatoren, deBuren, de Vlaamse Auteursvereniging en Literatuur Vlaanderen een onderzoek naar verloning van literaire makers