Resultaten van het BoekenOverleg

Al meer dan tien jaar behartigt het BoekenOverleg de belangen van de sector in gesprek met de Vlaamse, federale en Europese politiek. Dat leidde onder meer tot deze concrete resultaten:

Charter voor inclusie
©

Michiel Devijver