Charter voor inclusie

Het belang van boeken valt niet te overschatten. Ze spelen een cruciale rol in het ontwikkelen, bewaren, verspreiden en delen van cultuur. Een laagdrempelige en zo divers mogelijke toegang tot boeken vormt dan ook een voorwaarde voor een democratische en inclusieve samenleving.

Iedereen moet literatuur kunnen ontdekken en verhalen kunnen creëren. Maar niet iedereen krijgt daartoe evenveel kansen of wordt even sterk uitgenodigd om aan die literatuur deel te nemen.

Het BoekenOverleg wil daar iets aan doen en schreef daarom een charter voor een inclusieve boekensector. Het nodigt organisaties en mensen in het letteren- en leesbevorderingsveld uit om duurzaam in te zetten op inclusie en diversiteit. Het charter moet hen hiervoor alert maken en aanzetten tot gerichte acties.

Sinds de lancering op 1 april 2019 ondertekenden al meer dan 160 mensen en organisaties het charter. Zij geven aan actief en bewust te willen inzetten op inclusie en diversiteit en te willen investeren in het publiek van vandaag én dat van de toekomst. 

Maar het charter wil meer zijn dan een intentieverklaring. Het wil slimme verbindingen in de sector stimuleren. Zo kunnen ondertekenaars aangeven op welke concrete actiepunten zij de komende jaren willen inzetten. Iedereen wordt bovendien uitgenodigd om uitgewerkte actieplannen en interessante praktijken uit te wisselen.

Ook interessant

Literatuur Vlaanderen trekt het Europese project Every Story Matters – making books more inclusive. Dat stimuleert en ondersteunt de creatie, beschikbaarheid en promotie van inclusieve kinderboeken in Europa.