Europees netwerk voor literair vertalen

Literatuur Vlaanderen is lid van het European Network for Literary Translation (ENLIT), dat ze mee hielp oprichten in 2016. Het netwerk bestaat uit 22 organisaties uit 19 landen en regio’s. Samen streven zij ernaar om de verschillende literaire stemmen binnen en buiten de grenzen van Europa toegankelijk te maken voor een internationaal publiek.

Dynamisch literatuurbeleid

ENLIT stimuleert de ontwikkeling van ondersteuning voor literaire vertalingen, wil meer aandacht en zichtbaarheid geven aan de literatuur in de deelnemende landen en regio’s en wil de internationale promotie bevorderen.

De leden van ENLIT delen informatie met elkaar, zetten samenwerkingsprojecten op, investeren in onderzoek en het verzamelen en verwerken van gegevens. Zo versterken ze elkaars internationale werking en creëren ze een klimaat voor een dynamisch literatuurbeleid over de grenzen heen.

Leden van ENLIT

Alle leden van ENLIT zijn organisaties die literair vertalers en vertalingen ondersteunen: