Meer diversiteit in kinderboeken

Literatuur Vlaanderen trekt een Europees project dat de creatie, beschikbaarheid en promotie van inclusieve kinderboeken in Europa wil stimuleren en ondersteunen. 'Every Story Matters – making books more inclusive' wordt mee gefinancierd door Creative Europe en de Europese Unie. Deze organisaties staan aan de wieg van deze unieke samenwerking:

Every Story Matters logo
©

Fatinha Ramos

Diverse realiteit

Onze samenleving is divers en wordt nog voortdurend diverser: dat is een realiteit. In bepaalde steden of wijken vormen minderheden vandaag zelfs een meerderheid. Maar die diverse realiteit wordt niet overal weerspiegeld. Kenmerken als je socio-economische of culturele achtergrond, gender, seksuele voorkeur, lichamelijke of verstandelijke beperking bepalen (onbewust) hoe er naar je gekeken wordt en hoe gemakkelijk of moeilijk je toegang krijgt tot maatschappelijke domeinen als het onderwijs, de arbeidsmarkt, het sociale en culturele leven.

Ook de letteren- en boekensector weerspiegelt de diverse maatschappij niet genoeg, en dat geldt zeker niet alleen voor Vlaanderen of België maar voor heel Europa. Het gaat dan niet enkel over wie schrijft (en wie hiertoe gestimuleerd wordt), maar ook over wie gepubliceerd wordt, wie op een podium staat, wie in de zaal zit, hoe mensen in beeld gebracht worden en welke lezers zich in boeken kunnen herkennen. 

Workshop Wauter Mannaert Foire du Livre
©

Michiel Devijver

Rolmodellen

Every Story Matters wil daarom op Europees niveau nieuwe, inclusieve verhalen ontwikkelen. Dat zal gebeuren op basis van de noden en ervaringen van kinderen, via workshops in scholen en bibliotheken van de deelnemende landen. Met de inclusieve verhalen die zo ontstaan, hopen de zes partners nieuwe rolmodellen te creëren voor een jong en divers publiek. De verhalen zullen een plaats krijgen op internationale boekenbeurzen zoals de Frankfurter Buchmesse en de Bologna Childrens’ Book Fair, maar ook op festivals, tijdens lezingen en in scholen.

Daarnaast wordt gedacht aan een Europese versie van het charter voor inclusie en een bezoekersprogramma voor uitgevers en andere professionelen uit de boekensector om nieuwe auteurs, illustratoren en lezers te bereiken.

Logo's Europees project 'Every Story Matters'

Ook interessant

Ondertekende je het charter voor inclusie al? Sinds de lancering op 1 april 2019 deden al meer dan 160 auteurs, illustratoren, vertalers en organisaties dat.