Leden van het BoekenOverleg

Het BoekenOverleg bestaat uit een kerngroep en een Forumoverleg. De kerngroep komt om de zes weken samen om de meest urgente thema’s uit het boekenvak te bespreken. Eén keer per jaar komt ook het Forumoverleg samen. De kerngroep vertelt dan wat er het afgelopen jaar verzet is en thema’s van de verschillende leden komen aan bod.

Kerngroep

 • Auteursbelangen: Vlaamse Auteursvereniging
 • Bibliotheeksector: VVBAD
 • Literair erfgoed: Letterenhuis
 • Leesbevordering: Iedereen Leest
 • Onderwijs: CANON Cultuurcel
 • Beleid: Literatuur Vlaanderen
 • Literair middenveld: OLO
 • Economische sector: Boekhandels Vlaanderen, Groep Algemene Uitgevers (GAU)

Forumoverleg

 • Bibliotheeksector: Cultuurconnect, Luisterpuntbibliotheek, KBR
 • Literair erfgoed: Vlaamse Erfgoedbibliotheken, KANTL
 • Literair middenveld: Passa Porta, Poëziecentrum, Creatief Schrijven, Behoud de Begeerte, Folio, Meta4Books