Auteurslezingen geven

Ben je auteur, illustrator, striptekenaar, vertaler of slamdichter? Vertel je graag over je werk? Dan kom je in aanmerking voor subsidie wanneer je auteurslezingen geeft:

  • Je ontvangt van Literatuur Vlaanderen een subsidie van 100 euro per lezing.
  • De organisatie die je uitnodigt, vraagt de subsidie voor jou aan en betaalt haar deel van je vergoeding aan Literatuur Vlaanderen.
  • Literatuur Vlaanderen betaalt in de loop van de maand volgend op je lezing de hele factuur in één keer aan jou: de eigen bijdrage van de organisator, de vervoersonkosten en de 100 euro subsidie.
  • Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet je zijn opgenomen op de auteurslijst.

Auteurslijst?

Alle auteurs, illustratoren, striptekenaars of vertalers komen in principe in aanmerking om te worden opgenomen op de auteurslijst:

Deadlines

Je kunt je vier keer per jaar kandidaat stellen voor opname op de auteurslijst. De jaarlijkse deadlines zijn: 

  • 1 februari
  • 1 mei
  • 1 augustus
  • 1 november

Documenten

Vragen? 

Nee. Enkel als je meerdere lezingen op dezelfde dag geeft bij dezelfde organisatie, én je voor minstens één van die lezingen subsidie ontvangt, kan Literatuur Vlaanderen de volledige betaling van die dag voor je verwerken.

Dit tarief verandert elk jaar. Op dit moment mag je 0,3707 euro per kilometer rekenen.

Ga zeker na of het mogelijk is om de geplande lezing te verplaatsen naar een later moment. De lezing kan onder bepaalde voorwaarden ook online doorgaan met steun van Literatuur Vlaanderen. Als je met de organisator nieuwe afspraken hebt gemaakt over datum en tijdstip, breng Literatuur Vlaanderen dan op de hoogte.

Ook interessant