Adviescommissie theater

Literatuur Vlaanderen rekent voor inhoudelijk advies over subsidieaanvragen, projectvoorstellen en beoordelingsprocedures op adviescommissies. Daarin zitten experts in een bepaald genre of thema: auteurs, vertalers, journalisten, academici, uitgevers of bestuursleden van een literaire vereniging. 

De adviescommissie theater beoordeelt subsidieaanvragen voor:

Samenstelling

Jo Roets is acteur, schrijver en regisseur. Hij studeerde aan de Toneelacademie van Maastricht en is een van de grondleggers van figurentheater Froe Froe. Samen met Greet Vissers richtte hij het gezelschap Blauw Vier op. Sinds Blauw Vier in 2001 werd omgedoopt tot Laika, is Roets er ook artistiek leider.

Mesut Arslan is theatermaker en stichter van Platform 0090, een werkplaats voor multidisciplinaire kunst met referentie aan het Midden-Westen. Eerder richtte hij de Anatolië Theater Groep (ATG) op, die later Onderhetvel werd. Het afgelopen decennium werkte hij samen met tal van theatermakers in binnen- als buitenland. Sinds 2017 is hij een van de hoofdregisseurs voor de KVS.

Dahlia Pessemiers is actrice en theatermaakster. In 1998 studeerde ze af in de opleiding kleinkunst aan de Studio Herman Teirlinck. Sindsdien is ze freelance actrice. Met VZW Dunia maakt ze voorstellingen over het individu in de vernieuwde grootstedelijke context. Op verzoek van podiumkunstenhuis HETPALEIS creëerde ze 'Baba', een jeugdtheatervoorstelling in het Frans en het Nederlands. Naast het muziektheater zoekt ze ook haar weg in de televisie- en filmwereld.

Karel Vanhaesebrouck is docent theater en cultuur aan het RITCS en de ULB. Aan het RITCS was hij van 2010 tot 2016 directeur van de theateropleidingen. Samen met Tom Rummens richtte hij in 2002 Rekto:Verso op, waarvan hij lange tijd kernredacteur was. Vanhaesebrouck werkt op gezette tijden ook als dramaturg of auteur-redacteur. Sinds 2014 zit hij in de jury van het Theaterfestival.

Barbara Wyckmans was onder meer jeugdprogrammator in het cultureel centrum Hasselt. Daarna was ze directeur van de VELINX in Tongeren en daaropvolgend tot 2016 algemeen directeur van HETPALEIS, het jeugdtheatergezelschap in Antwerpen. Zij zit momenteel in een aantal bestuursorganisaties als raadslid of adviseur. Ze organiseerde meermaals het project STUKschrijven waarbij jonge schrijftalenten professioneel begeleid werden in het schrijven voor jeugdtheater.