Adviescommissie podiumliteratuur

Literatuur Vlaanderen rekent voor inhoudelijk advies over subsidieaanvragen, projectvoorstellen en beoordelingsprocedures op adviescommissies. Daarin zitten experts in een bepaald genre of thema: auteurs, vertalers, journalisten, academici, uitgevers of bestuursleden van een literaire vereniging. 

De adviescommissie podiumliteratuur beoordeelt subsidieaanvragen voor werkbeurzen. Dat is nieuw in 2024: auteurs die literatuur op een mondelinge manier overbrengen aan een publiek, zoals slamdichters, spoken word auteurs, podiumauteurs en literair performers, kunnen nu ook een werkbeurs aanvragen.

Samenstelling

Bio volgt nog.

Bio volgt.

Bio volgt.

Bio volgt.

Bio volgt.