Adviescommissie non-fictie

Literatuur Vlaanderen rekent voor inhoudelijk advies over subsidieaanvragen, projectvoorstellen en beoordelingsprocedures op adviescommissies. Daarin zitten experts in een bepaald genre of thema: auteurs, vertalers, journalisten, academici, uitgevers of bestuursleden van een literaire vereniging. 

De adviescommissie non-fictie beoordeelt subsidieaanvragen voor werkbeurzen.

Samenstelling

Bruno De Wever is hoogleraar aan de Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent en codirecteur van het Instituut voor Publieksgeschiedenis. Hij schrijft boeken, publiceert artikels in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften en presenteert zijn wetenschappelijk werk ook in voordrachten, bijdragen aan radio- en televisieprogramma's en in kranten en algemene tijdschriften. Hij is hoofdredacteur van WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging en was van 2010 tot 2015 hoofdredacteur van het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis.

Liesbeth D’Hoker studeerde Taal- en letterkunde en Literatuurwetenschappen aan de UGent. Naast haar job als leraar Nederlands en Engels schrijft ze voor DW B, de lage landen en De Reactor over proza, poëzie, theater en non-fictie. Ze leverde een bijdrage aan het ‘Hertmans Handboek’ van Lars Bernaerts & Carl De Strycker’ (Poëziecentrum, 2021), leest sporadisch voor de adviescommissie proza van het Nederlands Fonds voor de Letteren en zetelde in de vakjury van ‘De Wondere Pluim’ in de Brusselse rand.

Majd Khalifeh is onderzoeksjournalist en documentairemaker. Hij studeerde Arabistiek en Economie aan de KU Leuven en werkt momenteel op de redactie van VRT NWS. Majd geeft lezingen in zowel binnen- als buitenland en heeft expertise in thema's als migratie, vluchtelingen en het Midden-Oosten. Daarnaast geeft hij ook mediatrainingen over het verifiëren van informatie en content op sociale media. In 2017 verscheen zijn boek ‘Herboren’ bij uitgeverij Van Halewyck, waarin hij de lezer op sleeptouw neemt door de verschillende stappen van zijn eigen zoektocht als nieuwkomer.

Sofie Gielis doceert en begeleidt onderzoek in de kunsten aan PXL-MAD School of Arts. Als literatuurcriticus is ze gespecialiseerd in Nederlandstalige literatuur. Ze schreef een doctoraat over narratologie en mengvormen van essay en verhaal in postmoderne literatuur (VUB). Ze recenseerde voor De Standaard der Letteren, maakte deel uit van de redactie van Dietsche Warande en Belfort, en was jurylid van de Boekenbon Literatuurprijs, BookSpot Literatuurprijs, ECI Literatuurprijs en de Vlaamse Cultuurprijs Letteren.

Tinneke Beeckman studeerde Moraalwetenschappen aan de VUB en volgde een bijkomende opleiding (DEA en philosophie et culture) aan de ULB. Ze promoveerde in 2003, en was tot 2012 postdoctoraal onderzoeker voor het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. In 2012 publiceerde ze ‘Door Spinoza’s Lens’, in 2015 ‘Macht en Onmacht. Een verkenning van de hedendaagse aanslag op de Verlichting’ en in 2020 ‘Machiavelli’s Lef. Levensfilosofie voor de vrije mens’. Ze is columniste voor De Standaard en schrijft ook voor andere kranten en tijdschriften.