Adviescommissie poëzie

Literatuur Vlaanderen rekent voor inhoudelijk advies over subsidieaanvragen, projectvoorstellen en beoordelingsprocedures op adviescommissies. Daarin zitten experts in een bepaald genre of thema: auteurs, vertalers, journalisten, academici, uitgevers of bestuursleden van een literaire vereniging. 

De adviescommissie poëzie beoordeelt subsidieaanvragen voor:

Samenstelling

Katelijne De Vuyst is literair vertaler. Ze spitst zich hoofdzakelijk toe op Franstalig proza maar vertaalt ook poëzie uit het Frans, Engels en Nieuwgrieks. Katelijne is redacteur van Poëziekrant en schrijft recensies en essays voor diverse tijdschriften.

Yvan De Maesschalck is freelance recensent en schrijft voor Mappalibri en Poëziekrant. Hij is ook redacteur van Tiecelijn, een uitgave van het Reynaertgenootschap. Eerder was De Maesschalck leraar Nederlands en Engels, onder meer aan de Europese school van Luxemburg en Brussel.

Çaglar Köseoglu is docent aan de faculteit Humanities van Erasmus University College en redacteur van literair tijdschriften nY en het Amerikaanse Contrivers’ Review. Zijn debuut ‘34’ werd in 2015 als chapbook uitgebracht bij uitgeverij Stanza. Çaglars gedichten verschenen onder meer in Samplekanon, nY, Kluger Hans, Cabaret Wittgenstein, Deus Ex Machina en Kunsttijdschrift Vlaanderen.

Erik Lindner is dichter, schrijver en literair criticus. Hij is oprichter en hoofdredacteur van het tijdschrift TERRAS voor internationale literatuur, schrijft poëzierecensies voor diverse kranten en tijdschriften, en is adviseur literatuur bij de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Daarnaast doceert hij ook aan de Schrijversvakschool in Amsterdam.

Roel Richelieu Van Londersele is dichter en romanschrijver. Hij was de eerste Gentse stadsdichter en gaf het literaire tijdschrift KOEBEL uit, waarin zijn belangrijkste tijdgenoten debuteerden. Zijn werk werd opgenomen in talrijke bloemlezingen en werd bekroond met enkele literaire prijzen. Roel is redacteur bij hetgezeefdegedicht.be, een digitale ontmoetingsplek voor poëziedebutanten.