Adviescommissie proza

Literatuur Vlaanderen rekent voor inhoudelijk advies over subsidieaanvragen, projectvoorstellen en beoordelingsprocedures op adviescommissies. Daarin zitten experts in een bepaald genre of thema: auteurs, vertalers, journalisten, academici, uitgevers of bestuursleden van een literaire vereniging. 

De adviescommissie proza beoordeelt subsidieaanvragen voor werkbeurzen.

Samenstelling

Bram Lambrecht is professor Nederlands en literaire vertaling aan de Universiteit Gent. Hij is gespecialiseerd in (vertalingen van) poëzie en populaire fictie in het Nederlandse taalgebied. Daarnaast schrijft hij recensies voor diverse tijdschriften en websites.

Sayonara Stutgard is auteur, medeoprichter van Uitgeverij Chaos, docent en redacteur bij Dipsaus. Haar werk verscheen eerder in Afrolit, Cipher Magazine en Samplekanon.

Hilde Vandermeeren studeerde psychologie en is auteur van 45 kinder- en jeugdboeken en 9 misdaadromans voor volwassenen. Haar werk is meermaals bekroond en vertaald. Daarnaast is ze werkzaam in het volwassenenonderwijs.

Lieselot De Taeye is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Universiteit Gent, waar ze onderzoek doet naar Nederlandstalig proza. Ze promoveerde aan de VUB op een proefschrift over de documentairetendens in de lange jaren 1960. Haar huidige postdocproject, dat ze ten dele aan UC Berkeley uitvoerde, behandelt de narratieve functies van magie in verhalen over Congo. Ze publiceerde daarnaast kortverhalen, essays en recensies in nY, deReactor en Ons Erfdeel.

Dirk van Weelden studeerde filosofie en debuteerde in 1987. Hij publiceerde romans en bundels met essays en verhalen. Sinds 1999 is hij redacteur van De Gids.