Subsidies voor literaire en stripmanifestaties

Literatuur leeft en reikt zoveel verder dan de bladzijden van een boek. Omdat iedereen het recht heeft om dit ten volle te beleven, ondersteunt Literatuur Vlaanderen literaire evenementen met een bovenlokaal karakter en publieksbereik. Dit zijn enkele voorbeelden van initiatieven die in aanmerking komen voor een subsidie:

 • literaire festivals;
 • langer durende literaire trajecten die afsluiten met een moment voor een breed publiek;
 • de ontwikkeling van literaire  podiumcreaties of performances;
 • tentoonstellingen over het werk van (strip)auteurs en/of illustratoren.

Lezingen of lezingenreeksen komen niet in aanmerking. Daarvoor kan een beroep gedaan worden op de subsidieregeling voor auteurslezingen.

Literatuur Vlaanderen moedigt manifestaties aan die aandacht hebben voor diversiteit, zowel wat betreft het doelpubliek als voor de inhoudelijke invulling van het evenement. Aandacht voor kwetsbare literaire genres en nieuwe vormen van literatuur is een pluspunt.

Deadlines

Je kunt vier keer per jaar een subsidie voor een literaire manifestatie of stripmanifestatie aanvragen. De volgende deadlines zijn:

 • 1 februari 2020: voor manifestaties die aanvangen en/of plaatsvinden vanaf mei 2020 of later;
 • 1 mei 2020: voor manifestaties die aanvangen en/of plaatsvinden vanaf augustus 2020 of later;
 • 1 augustus 2020: voor manifestaties die aanvangen en/of plaatsvinden vanaf november 2020 of later;
 • 1 november 2020: voor manifestaties die aanvangen en/of plaatsvinden vanaf februari 2021 of later.

Documenten

Subsidie aanvragen

Door de coronacrisis is er beperkte aanwezigheid van de medewerkers van Literatuur Vlaanderen op kantoor. Indien je van plan bent een aanvraag in te dienen, willen we je daarom vragen om je dossier niet op papier maar digitaal te bezorgen, via info@literatuurvlaanderen.be.

Stuur bij voorkeur een mail met in bijlage een gebundelde pdf met daarin:

 • het aanvraagformulier;
 • een inhoudelijk luik (de vragen op het aanvraagformulier, eventueel aangevuld met extra informatie);
 • een financieel luik (de begroting);
 • eventuele bijlagen.

Vragen?

Ongeveer drie maanden na de subsidiedeadline brengt Literatuur Vlaanderen alle organisatoren op de hoogte van de beslissing over hun subsidieaanvraag voor literaire manifestaties en stripmanifestaties.

Je moet binnen drie maanden na afloop van je manifestatie een werkingsverslag indienen bij Literatuur Vlaanderen. Je kunt hiervoor een sjabloon downloaden onder 'documenten' op deze webpagina. 

In de begroting neem je alle verwachte kosten en inkomsten voor de manifestatie op, ook de kosten die niet gesubsidieerd kunnen worden. Op die manier schets je een helder beeld van de financiële situatie en de nood aan subsidie.