Subsidie voor een fragmentvertaling uit het Nederlands

Literatuur Vlaanderen geeft literair vertalers uit het Nederlands ruimte en tijd om een fragmentvertaling te maken van een Vlaams literair werk dat ze graag willen vertalen en gepubliceerd zien. Met de fragmentvertaling kunnen zowel de vertaler als het team van Literatuur Vlaanderen vervolgens  buitenlandse uitgevers proberen te overtuigen om het volledige boek, de strip of theatertekst in vertaling uit te geven.

  • Ben je een geaccrediteerde literair vertaler uit het Nederlands en wil je een oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk van een Vlaamse auteur vertalen? Dan kom je in aanmerking voor deze financiële ondersteuning.
  • Alle genres (literaire fictie, poëzie, essay, theater, kinder- en jeugdliteratuur, strips en non-fictie) zijn mogelijk.
  • De kwaliteit en overtuigingskracht van je aanvraagdossier en de kwaliteit van de te vertalen brontekst zijn de belangrijkste beoordelingscriteria voor de toekenning van een subsidie voor een fragmentvertaling.

Deadlines

Je kunt twee keer per jaar een subsidie voor een fragmentvertaling uit het Nederlands aanvragen. De deadlines voor 2021 zijn 15 maart en 15 september. 

Documenten

Beoordeling

Deze subsidies worden toegekend door het team van Literatuur Vlaanderen, dat eventueel inhoudelijk advies kan inwinnen bij een van haar adviescommissies. Bij de beoordeling van het geheel van de aanvraagdossiers streeft Literatuur Vlaanderen naar voldoende diversiteit in doeltalen, genres, bronteksten en vertalers.

Vragen?

Ja, de projectsubsidie fragmentvertalingen staat een eventuele latere vertaalsubsidieaanvraag bij Flanders Literature door een buitenlandse uitgever voor het integrale boek niet in de weg.

 

Nee, als vertaler kun je geen subsidie aanvragen voor de vertaling van een volledige theatertekst. Auteurs kunnen een aanvraag indienen voor een projectsubsidie voor de vertaling van een theatertekst. Internationale uitgeverijen of gezelschappen kunnen een beroep doen op een translation grant.