Subsidie voor een fragmentvertaling uit het Nederlands

Met deze subsidie krijg je als literair vertaler tijd om een fragmentvertaling te maken en daarmee een Vlaams literair werk onder de aandacht te brengen van buitenlandse uitgevers of mediatoren. Op die manier wil Literatuur Vlaanderen vertalers bevestigen in hun rol van literaire ambassadeurs en het benaderen van uitgevers stimuleren. Dit draagt bij aan de verspreiding van Vlaamse literatuur in het buitenland en vice versa

Voor wie?

  • Ben je vertaler uit het Nederlands en ben je geaccrediteerd door Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds? Dan kom je in aanmerking voor deze financiële ondersteuning.
  • Let op: je kunt voor 2022 geen subsidie aanvragen als je tijdens de vorige twee aanvraagrondes al telkens een  projectsubsidie voor een fragmentvertaling hebt ontvangen.

Deadlines

Je kunt twee keer per jaar een subsidie voor een fragmentvertaling uit het Nederlands aanvragen. De deadlines voor 2022 zijn 15 maart en 15 september

Documenten

Beoordeling

Deze subsidies worden toegekend door het team van Literatuur Vlaanderen. Voor een inschatting van de literaire kwaliteit van de gekozen tekst kan Literatuur Vlaanderen een beroep doen op de eigen of externe expertise. Bij de beoordeling van het geheel van de aanvraagdossiers streven we naar voldoende diversiteit in doeltalen, genres, bronteksten en vertalers.

De belangrijkste beoordelingscriteria voor de toekenning van een subsidie voor een fragmentvertaling uit het Nederlands zijn de mate waarin deze fragmentvertaling aansluit bij de internationale promotie-inspanningen van Literatuur Vlaanderen en het potentieel van het oorspronkelijke boek of de tekst voor publicatie in het buitenland.

Vragen?

Ja, de projectsubsidie fragmentvertalingen staat een eventuele latere vertaalsubsidieaanvraag bij Flanders Literature door een buitenlandse uitgever voor het integrale boek niet in de weg.

 

Nee, als vertaler kun je geen subsidie aanvragen voor de vertaling van een volledige theatertekst. Auteurs kunnen een aanvraag indienen voor een projectsubsidie voor de vertaling van een theatertekst. Internationale uitgeverijen of gezelschappen kunnen een beroep doen op een translation grant.