Subsidie voor een fragmentvertaling uit het Nederlands

Met deze subsidie krijg je als literair vertaler tijd om een fragmentvertaling te maken en daarmee een Vlaams literair werk onder de aandacht te brengen van buitenlandse uitgevers of mediatoren. Op die manier wil Literatuur Vlaanderen vertalers bevestigen in hun rol van literaire ambassadeurs en het benaderen van uitgevers stimuleren.

Voor wie?

Je bent vertaler uit het Nederlands en voldoet aan één van deze voorwaarden:

  • Je bent geaccrediteerd door Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds.
  • Je hebt de voorbije tien jaar een vertaalopleiding, -cursus of begeleidingstraject afgerond of één of meer vertaling(en) in een literair tijdschrift gepubliceerd.

Deadlines

Er zijn geen vastgelegde deadlines, dus je kunt het hele jaar door een aanvraag indienen. Je kunt maximaal twee keer per jaar een subsidie voor een fragmentvertaling ontvangen. Literatuur Vlaanderen neemt binnen twee maanden na de indiendatum een beslissing over de aanvraagdossiers.

Documenten

Beoordeling

Deze subsidies worden toegekend door het team van Literatuur Vlaanderen. We beoordelen je aanvraagdossier op basis van  de kwaliteit en overtuigingskracht van je aanvraagdossier, de kwaliteit van de te vertalen brontekst en de mate waarin deze fragmentvertaling aansluit bij de internationale promotie-inspanningen van Literatuur Vlaanderen.

Bij de beoordeling van het geheel van de aanvraagdossiers streeft Literatuur Vlaanderen naar diversiteit in doeltalen, genres, bronteksten en vertalers. Voor een inschatting van de literaire kwaliteit van de gekozen tekst kan Literatuur Vlaanderen een beroep doen op de eigen of externe expertise.

Vragen?

Ja, de projectsubsidie fragmentvertalingen staat een eventuele latere vertaalsubsidieaanvraag bij Flanders Literature door een buitenlandse uitgever voor het integrale boek niet in de weg.

 

Nee, als vertaler kun je geen subsidie aanvragen voor de vertaling van een volledige theatertekst. Auteurs kunnen een aanvraag indienen voor een projectsubsidie voor de vertaling van een theatertekst. Internationale uitgeverijen of gezelschappen kunnen een beroep doen op een translation grant.