Werkbeurzen voor literaire auteurs en illustratoren

Met een werkbeurs wil Literatuur Vlaanderen auteurs en illustratoren tijd en ruimte bieden om te werken aan nieuwe literaire creaties.

  • Woon je in België en ben je een illustrator of auteur van Nederlandstalig proza, kinder- en jeugdliteratuur, theater of poëzie? Dan kom je in aanmerking voor deze financiële ondersteuning.
  • Een voorwaarde voor het ontvangen van een werkbeurs is dat je al minstens twee literaire publicaties bij een professionele uitgeverij op je naam hebt staan.
  • De literaire kwaliteit van je recente werk is het belangrijkste beoordelingscriterium voor de toekenning van een werkbeurs.

Wil je een aanvraag indienen? Lees dan zeker ook de tips voor het schrijven van een sterk werkplan.

Deadlines

Je kunt één keer per jaar een werkbeurs aanvragen. De volgende deadline is 1 december 2020.

Documenten

Subsidie aanvragen

Voorlopig vraag je een werkbeurs nog op papier aan. In de loop van 2020 schakelen we om naar digitaal aanvragen. Op die manier willen we de papierberg verkleinen en het aanvraagproces klantvriendelijker en flexibeler maken. We houden je op de hoogte wanneer de manier van aanvragen verandert.

Vragen?

Nee, dat is niet mogelijk. Als je lid bent van de Vlaamse Auteursvereniging (VAV), kun je je contract of contractvoorstel door deze organisatie laten nalezen.

Nee. Je komt enkel in aanmerking voor een werkbeurs als je bij je aanvraag een modelcontract voegt. Voor meer informatie over het modelcontract voor algemene uitgaven kun je terecht bij de Vlaamse Auteursvereniging (VAV).

Ja. Je moet twee boeken kunnen voorleggen om in aanmerking te komen voor een werkbeurs. De adviescommissie leest ook boeken die verschijnen tussen de subsidiedeadline in december en 1 maart van het volgende jaar.

Begin mei brengt Literatuur Vlaanderen alle auteurs op de hoogte van de beslissing over hun aanvraag.

Literatuur Vlaanderen werkt nadere motiveringen enkel op verzoek uit. Ze doet dat uit respect voor de auteurs, omdat niet iedereen wil lezen wat de positieve en minder positieve argumenten waren om (g)een werkbeurs toe te kennen. Wil jij wél graag weten waarom jou (g)een werkbeurs is toegekend? Aarzel dan niet om binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing je nadere motivering op te vragen.

Je kunt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Beroepscommissie van Literatuur Vlaanderen nadat je een nadere motivering hebt opgevraagd en ontvangen. Je kunt ook vragen om gehoord te worden en om een mondelinge toelichting te geven.