Werkbeurzen voor literaire makers

Een werkbeurs is een financiële ondersteuning waarmee Literatuur Vlaanderen literaire makers het vertrouwen geeft om een jaar lang nieuw werk te maken. Het is een investering in het talent van literaire makers in alle genres, van beginnend tot ervaren. Er is één reglement voor iedereen, onafhankelijk van het genre dat je beoefent of hoeveel publicaties je op je naam hebt staan.

Woon je in België en maak je literair werk dat in het Nederlands verschijnt? Dan kom je in aanmerking voor deze financiële ondersteuning.

 • Je aanvraag wordt beoordeeld op een aantal criteria, waaronder de literaire kwaliteit van je recente werk en je werkplan.
 • Je kunt maximaal één aanvraag indienen per jaar. Er zijn twee deadlines, afhankelijk van het aantal publicaties dat je al op je naam hebt staan.
 • Een beurs bedraagt 2 tot 8 eenheden, waarbij 1 eenheid voor 2024 overeenkomt met 2.800 euro.

Wil je een aanvraag indienen? Lees dan zeker ook de tips voor het schrijven van een sterk werkplan.

Nieuw in 2024

 • Literaire makers, van beginnend tot ervaren, kunnen een werkbeurs aanvragen in alle genres. In 2024 voegen we daar podiumliteratuur en literaire performances aan toe.
 • We trekken de individuele inkomensgrens op voor de bedragen die effectief uitgekeerd worden als een beurs wordt toegekend: van 47.500 euro naar 50.000 euro
 • We creëren meer openheid voor de samenstelling van je werkplan, dat persoonlijk en authentiek is. Je mag het vanaf nu indienen op de manier die jou het beste ligt: schriftelijk, in de vorm van een filmpje of vertrekkend vanuit illustraties. Daarnaast geven we in het reglement enkele richtvragen mee die je kunnen helpen om je plan inhoudelijk vorm te geven.

Deadlines

Er zijn twee deadlines per jaar:

 • vrijdag 1 december 2023: literaire makers van wie meer dan vier boekpublicaties of theaterteksten verschenen of opgevoerd zijn voor 1 januari 2024;
 • zaterdag 1 juni 2024: literaire makers van wie één tot vier boekpublicaties of theaterteksten verschenen of opgevoerd zijn voor 1 juli 2024, en makers van podiumliteratuur en literaire performances.

Verschijnt je vijfde werk in de periode tussen 1 januari en 1 juli 2024? Dien dan toch nog een aanvraag in voor 1 juni 2024.

Documenten

Subsidie aanvragen

 • Bezorg je aanvraag digitaal aan Literatuur Vlaanderen. Stuur daarvoor een mail met drie aparte bijlagen (in pdf-formaat) naar info@literatuurvlaanderen.be.
 • Mail ons je aanvraag uiterlijk op 1 december 2023 of 1 juni 2024, afhankelijk van de categorie waartoe je behoort.
 • Dien je je aanvraag te laat in? Dan kun je geen werkbeurs krijgen. De verzenddatum van de mail geldt als bewijs.

Publicaties bijvoegen?

 • De publicaties die je wilt laten beoordelen, dien je op papier in. Je kunt ze opsturen met de post naar Literatuur Vlaanderen, Van Noortstraat 20, 2018 Antwerpen
 • Of je komt ze persoonlijk afgeven op ons kantoor in Antwerpen. Dat kan elke werkdag tussen 9 en 12 uur.

Vragen?

Er is een geïntegreerd werkbeursreglement voor alle genres, dus ook voor non-fictieauteurs. Dat betekent dat je uiterlijk 1 december 2023 een aanvraag indient als je meer dan vier publicaties op je naam hebt staan. Als je 1 tot 4 publicaties hebt, is de volgende deadline op 1 juni 2024.

Er is een geïntegreerd werkbeursreglement voor alle genres, dus ook voor stripauteurs. Dat betekent dat je uiterlijk 1 december 2023 een aanvraag als je meer dan vier publicaties op je naam hebt staan. Als je 1 tot 4 publicaties hebt, is de volgende deadline op 1 juni 2024.

Er is een geïntegreerd werkbeursreglement voor alle genres, dus ook voor debutanten. Dat betekent dat je niet langer een stimuleringsbeurs aanvraagt, maar een werkbeurs. De deadline voor auteurs met 1 tot 4 publicaties is op 1 juni 2024.

Je vraagt een werkbeurs aan in de ronde met als deadline 1 juni 2024. Het aantal publicaties op 1 december 2023 telt, ook als er nog publicaties volgen in de periode tussen 1 december 2023 en 1 juni 2024.

Nee. Een aanvrager maakt in gelijk welke ronde evenveel kans op subsidie. Bij het opmaken van de begroting wordt vanaf het begin rekening gehouden met mogelijke schommelingen tussen verschillende aanvraagrondes. Werken met twee rondes biedt wel het voordeel dat werk van een aanvrager binnen een bepaalde ronde alleen vergeleken wordt met dat van andere makers op een vergelijkbaar punt in hun carrière. Zo ligt bijvoorbeeld een aanvraag van een auteur met twee publicaties niet naast die van iemand met al tien publicaties op de teller. Bij de beoordeling kan daardoor beter het onderscheid gemaakt worden tussen de marge voor belofte (bij beginnende makers) en de vraag of die belofte wordt ingelost (bij meer ervaren makers).

Voor makers met meer dan vier publicaties of opgevoerde theaterteksten is de subsidiedeadline 1 december 2023. Zij kunnen eventueel nog werk nasturen dat voor 1 januari 2024 zal verschijnen of worden opgevoerd. Dat werk moet uiterlijk op 2 januari 2024 aan Literatuur Vlaanderen worden bezorgd.

Voor makers met één tot vier publicaties of opgevoerde theaterteksten is de subsidiedeadline 1 juni 2024. Zij kunnen eventueel nog werk nasturen dat uiterlijk op 1 juli 2024 is verschenen of opgevoerd.

Werk dat na die datum verschijnt, wordt beoordeeld bij een werkbeursaanvraag met als deadline 1 december 2024 (als je op dat moment meer dan vier boeken hebt gepubliceerd of opgevoerde theaterteksten kunt voorleggen), of 1 juni 2025 (als je één tot vier boeken hebt gepubliceerd en opgevoerde theaterteksten kunt voorleggen).

Nee, dat is niet mogelijk. Als je lid bent van de Vlaamse Auteursvereniging (VAV), kun je je contract of contractvoorstel door die organisatie laten nalezen.

Nee. Je komt alleen in aanmerking voor een werkbeurs als je bij je aanvraag een modelcontract voegt. Voor meer informatie over het modelcontract voor algemene uitgaven kun je terecht bij de Vlaamse Auteursvereniging (VAV).

Begin mei 2024 brengt Literatuur Vlaanderen makers met meer dan vier publicaties of opgevoerde theaterteksten op de hoogte van de beslissing over hun aanvraag. Makers met één tot vier publicaties of opgevoerde theaterteksten, en makers van podiumliteratuur en literaire performances brengen we begin november 2024 op de hoogte.

Literatuur Vlaanderen werkt toelichtingen van de adviescommissie alleen op verzoek uit. Ze doet dat uit respect voor de makers, omdat niet iedereen wil lezen wat de positieve en minder positieve argumenten waren om (g)een werkbeurs toe te kennen. Wil jij wél graag weten waarom jou (g)een werkbeurs is toegekend? Aarzel dan niet om uiterlijk op 15 mei of 15 november - afhankelijk van in welke ronde je een werkbeurs aanvroeg - je toelichting op te vragen.

Je kunt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Beroepscommissie van Literatuur Vlaanderen nadat je een toelichting hebt opgevraagd en ontvangen. Je kunt vragen of je jouw dossier kunt verdedigen voor de Beroepscommissie.