Werkbeurzen voor auteurs en illustratoren

Met een werkbeurs biedt Literatuur Vlaanderen je als auteur of illustrator tijd en ruimte om te werken aan nieuwe literaire creaties. Er is één reglement voor iedereen, onafhankelijk van het genre dat je beoefent of hoeveel publicaties je op je naam hebt staan.

Woon je in België en ben je een auteur of illustrator van Nederlandstalig proza, kinder- en jeugdliteratuur, theater, poëzie, strips of non-fictie? Dan kom je in aanmerking voor deze financiële ondersteuning.

  • Je aanvraag wordt beoordeeld op een aantal criteria, waaronder de literaire kwaliteit van je recente werk en je werkplan.
  • Je kunt maximaal één aanvraag indienen per jaar. Er zijn twee deadlines, afhankelijk van het aantal publicaties dat je al op je naam hebt staan.
  • Een beurs bedraagt 2 tot 8 eenheden, waarbij 1 eenheid voor 2023 overeenkomt met 2.800 euro.

Wil je een aanvraag indienen? Lees dan zeker ook de tips voor het schrijven van een sterk werkplan.

Nieuw in 2023

Het bedrag van de eenheid die aan de basis ligt van de berekening van een werkbeurs wordt in 2023 verhoogd met 100 euro, onder meer vanwege de hogere kosten voor levensonderhoud. Eén eenheid bedraagt 2.800 euro en dat geldt voor alle werkbeurzen die in 2023 toegekend worden.

Ook de individuele inkomensgrens die we hanteren voor de bedragen die effectief uitgekeerd worden als een beurs wordt toegekend, wordt opgetrokken: van 45.200 naar 47.500 euro. Je leest alles over de individuele inkomensgrens in het reglement.

Deadlines

Er zijn twee deadlines per jaar, onafhankelijk van het genre:

  • Zijn er 5 of meer publicaties van jou verschenen voor 1 januari 2023? Dan dien je je aanvraag in uiterlijk op donderdag 1 december 2022.
  • Zijn er 1 tot 4 publicaties van jou verschenen voor 1 juli 2023? Dien dan je aanvraag in uiterlijk op donderdag 1 juni 2023.

Verschijnt je vijfde werk in de periode tussen 1 januari en 1 juli 2023? Dan dien je een aanvraag in voor categorie B, uiterlijk op donderdag 1 juni 2023.

Documenten

Subsidie aanvragen

Bezorg je dossier digitaal aan Literatuur Vlaanderen. Stuur daarvoor een mail met aparte bijlagen van je aanvraagformulier en je werkplan (in pdf-formaat) naar info@literatuurvlaanderen.be. Mail het dossier uiterlijk op 1 december 2022 (categorie A) of 1 juni 2023 (categorie B).

Dien je je aanvraag te laat in? Dan kun je geen werkbeurs krijgen. De verzenddatum van de mail geldt als bewijs.

Inleveren van boeken voor werkbeursaanvragen

De boeken die je wilt laten beoordelen dien je op papier in. Je kunt ze opsturen met de post of persoonlijk afgeven op ons kantoor in Antwerpen. Dat kan elke werkdag tussen 9 en 12 uur.

Vragen?

Er is een geïntegreerd werkbeursreglement voor alle genres, dus ook voor non-fictieauteurs. Dat betekent dat je uiterlijk 1 december 2022 een aanvraag indient bij 5 of meer publicaties. Als je 1 tot 4 publicaties hebt, is de volgende deadline op 1 juni 2023.

Er is een geïntegreerd werkbeursreglement voor alle genres, dus ook voor stripauteurs. Dat betekent dat je uiterlijk 1 december 2022 een aanvraag indient bij 5 of meer publicaties. Als je 1 tot 4 publicaties hebt, is de volgende deadline op 1 juni 2023.

Er is een geïntegreerd werkbeursreglement voor alle genres, dus ook voor debutanten. Dat betekent dat je niet langer een stimuleringsbeurs aanvraagt, maar een werkbeurs. De deadline voor auteurs met 1 tot 4 publicaties is op 1 juni 2023.

Je dient in categorie B in (auteurs met één tot vier publicaties, deadline 1 juni 2023). Het aantal publicaties op 1 december 2022 telt, ook als er nog publicaties volgen in de periode tussen 1 december 2022 en 1 juni 2023.

Nee. Een aanvrager maakt in gelijk welke ronde evenveel kans op subsidie. Bij het opmaken van de begroting wordt vanaf het begin rekening gehouden met mogelijke schommelingen tussen verschillende aanvraagrondes. Werken met twee rondes biedt wel het voordeel dat het dossier van een aanvrager binnen een bepaalde ronde alleen vergeleken wordt met dat van andere auteurs of illustratoren op een vergelijkbaar punt in hun carrière. Zo ligt bijvoorbeeld een dossier van een auteur met twee publicaties niet naast dat van iemand met al tien publicaties op de teller. Bij de beoordeling kan daardoor beter het onderscheid gemaakt worden tussen de marge voor belofte (bij beginnende auteurs of illustratoren) en de vraag of die belofte wordt ingelost (bij meer ervaren makers).

Voor auteurs in categorie A (5 of meer publicaties) is de subsidiedeadline 1 december 2022. Zij kunnen eventueel nog werk nasturen dat voor 1 januari 2023 zal verschijnen of worden opgevoerd. Dat werk moet uiterlijk op 2 januari 2023 aan Literatuur Vlaanderen worden bezorgd.

Voor auteurs in categorie B (1 tot 4 publicaties) is de subsidiedeadline 1 juni 2023. Zij kunnen eventueel nog werk nasturen dat uiterlijk op 1 juli 2023 is verschenen of opgevoerd. Werk dat na die datum verschijnt, wordt beoordeeld bij een werkbeursaanvraag met als deadline 1 december 2023 (als je op dat moment meer dan 4 boeken hebt gepubliceerd), of 1 juni 2024 (als je 1 tot 4 boeken hebt gepubliceerd).

Nee, dat is niet mogelijk. Als je lid bent van de Vlaamse Auteursvereniging (VAV), kun je je contract of contractvoorstel door die organisatie laten nalezen.

Nee. Je komt alleen in aanmerking voor een werkbeurs als je bij je aanvraag een modelcontract voegt. Voor meer informatie over het modelcontract voor algemene uitgaven kun je terecht bij de Vlaamse Auteursvereniging (VAV).

Begin mei 2023 brengt Literatuur Vlaanderen auteurs in categorie A op de hoogte van de beslissing over hun aanvraag. Auteurs in categorie B worden begin november 2023 op de hoogte gebracht.

Literatuur Vlaanderen werkt nadere motiveringen alleen op verzoek uit. Ze doet dat uit respect voor de auteurs, omdat niet iedereen wil lezen wat de positieve en minder positieve argumenten waren om (g)een werkbeurs toe te kennen. Wil jij wél graag weten waarom jou (g)een werkbeurs is toegekend? Aarzel dan niet om binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing je nadere motivering op te vragen.

Je kunt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Beroepscommissie van Literatuur Vlaanderen nadat je een nadere motivering hebt opgevraagd en ontvangen. Je kunt ook vragen om gehoord te worden en om een mondelinge toelichting te geven.