Werkbeurzen voor auteurs en illustratoren

Met een werkbeurs biedt Literatuur Vlaanderen auteurs en illustratoren tijd en ruimte om te werken aan nieuwe literaire creaties. Er is één reglement voor iedereen, onafhankelijk van het genre dat je beoefent of hoeveel publicaties je op je naam hebt staan.

Woon je in België en ben je een illustrator of auteur van Nederlandstalig proza, kinder- en jeugdliteratuur, theater, poëzie, strips of non-fictie? Dan kom je in aanmerking voor deze financiële ondersteuning.

  • Je aanvraag wordt beoordeeld op een aantal criteria, waaronder de literaire kwaliteit van je recente werk en je werkplan.
  • Je kunt maximaal één aanvraag indienen per jaar. Er zijn twee deadlines, afhankelijk van het aantal publicaties dat je al op je naam hebt staan.
  • Een beurs bedraagt 2 tot 8 eenheden, waarbij 1 eenheid voor 2022 overeenkomt met € 2.700.

Wil je een aanvraag indienen? Lees dan zeker ook de tips voor het schrijven van een sterk werkplan.

Deadlines

Er zijn twee deadlines per jaar, onafhankelijk van het genre:

  • Zijn er 5 of meer publicaties van jou verschenen voor 1 januari 2022? Dan dien je je aanvraag in uiterlijk op woensdag 1 december 2021.
  • Zijn er 1 tot 4 publicaties van jou verschenen voor 1 juli 2022? Dien dan je aanvraag in uiterlijk op woensdag 1 juni 2022.

Verschijnt je vijfde werk in de periode tussen 1 januari en 1 juli 2022? Dan dien je een aanvraag in voor categorie B, uiterlijk op woensdag 1 juni 2022.

Documenten

Subsidie aanvragen

Bezorg je dossier digitaal aan Literatuur Vlaanderen. Stuur daarvoor een mail met de nodige bijlagen (in pdf) naar info@literatuurvlaanderen.be. Dien je je aanvraag te laat in? Dan kun je geen werkbeurs krijgen. De verzenddatum van de mail geldt als bewijs.

Inleveren van boeken voor werkbeursaanvragen

De boeken die je wilt laten beoordelen dien je op papier in. Je kunt ze opsturen met de post of persoonlijk afgeven op ons kantoor in Berchem. Dat kan elke werkdag tussen 9u en 12u. (Voor werkbeursaanvragen categorie A kunnen geen boeken meer ingediend worden. De deadline was 7 januari 2022.)

Vragen?

Er is een geïntegreerd werkbeursreglement voor alle genres, dus ook voor non-fictieauteurs. Dat betekent dat je uiterlijk 1 december 2021 een aanvraag indient bij 5 of meer publicaties. Als je 1 tot 4 publicaties hebt, is de volgende deadline op 1 juni 2022.

Er is een geïntegreerd werkbeursreglement voor alle genres, dus ook voor stripauteurs. Dat betekent dat je uiterlijk 1 december 2021 een aanvraag indient bij 5 of meer publicaties. Als je 1 tot 4 publicaties hebt, is de volgende deadline op 1 juni 2022.

Er is een geïntegreerd werkbeursreglement voor alle genres, dus ook voor debutanten. Dat betekent dat je niet langer een stimuleringsbeurs aanvraagt, maar een werkbeurs. De deadline voor auteurs met 1 tot 4 publicaties is op 1 juni 2022.

Je dient in categorie B in (auteurs met één tot vier publicaties, deadline 1 juni 2022). Het aantal publicaties op 1 december 2021 telt, ook als er nog publicaties volgen in de periode tussen 1 december 2021 en 1 juni 2022.

Nee. Een aanvrager maakt in gelijk welke ronde evenveel kans op subsidie. Bij het opmaken van de begroting wordt vanaf het begin rekening gehouden met mogelijke schommelingen tussen verschillende aanvraagrondes. Werken met twee rondes biedt wel het voordeel dat het dossier van een aanvrager binnen een bepaalde ronde alleen vergeleken wordt met dat van andere auteurs of illustratoren op een vergelijkbaar punt in hun carrière. Zo ligt bijvoorbeeld een dossier van een auteur met twee publicaties niet naast dat van iemand met al tien publicaties op de teller. Bij de beoordeling kan daardoor beter het onderscheid gemaakt worden tussen de marge voor belofte (bij beginnende auteurs of illustratoren) en de vraag of die belofte wordt ingelost (bij meer ervaren makers).

Voor auteurs in categorie A (5 of meer publicaties) is de subsidiedeadline 1 december 2021. Zij kunnen eventueel nog werk nasturen dat voor 1 januari 2022 zal verschijnen of opgevoerd worden. Dat werk moet uiterlijk op 2 januari 2022 aan Literatuur Vlaanderen bezorgd worden.

Voor auteurs in categorie B (1 tot 4 publicaties) is de subsidiedeadline 1 juni 2022. Zij kunnen eventueel nog werk nasturen dat uiterlijk op 1 juli 2022 verschenen of opgevoerd is. Werk dat na die datum verschijnt, wordt beoordeeld bij een werkbeursaanvraag met als deadline 1 december 2022 (als je op dat moment meer dan 4 boeken hebt gepubliceerd), of 1 juni 2023 (als je 1 tot 4 boeken hebt gepubliceerd).

De coronacrisis heeft op heel veel vlakken een impact. Literatuur Vlaanderen en de adviescommissies hebben er uiteraard begrip voor als bijvoorbeeld je uitgever de publicatiedatum verschoof of een geplande theaterproductie niet of pas later kan doorgaan. Als je je in een dergelijke situatie bevindt, vragen we je om dit toe te lichten in je dossier. Zo kunnen de adviescommissies hier rekening mee houden.

Heb je naast de titel(s) waaraan je werkt met het oog op publicatie of opvoering nog andere plannen? Werk je bijvoorbeeld aan een hoorspel, podcast of nieuwe documentairereeks? Zet je volop in op online presentaties? Licht ook dit dan toe in je werkplan. Zo krijgen de commissies een volledig beeld van jouw traject en van het werk dat je het komende jaar op literair vlak wilt verzetten. Dit helpt hen bij de advisering over je dossier.

Nee, dat is niet mogelijk. Als je lid bent van de Vlaamse Auteursvereniging (VAV), kun je je contract of contractvoorstel door deze organisatie laten nalezen.

Nee. Je komt enkel in aanmerking voor een werkbeurs als je bij je aanvraag een modelcontract voegt. Voor meer informatie over het modelcontract voor algemene uitgaven kun je terecht bij de Vlaamse Auteursvereniging (VAV).

Begin mei 2022 brengt Literatuur Vlaanderen auteurs in categorie A op de hoogte van de beslissing over hun aanvraag. Auteurs in categorie B worden begin november 2022 op de hoogte gebracht.

Literatuur Vlaanderen werkt nadere motiveringen enkel op verzoek uit. Ze doet dat uit respect voor de auteurs, omdat niet iedereen wil lezen wat de positieve en minder positieve argumenten waren om (g)een werkbeurs toe te kennen. Wil jij wél graag weten waarom jou (g)een werkbeurs is toegekend? Aarzel dan niet om binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing je nadere motivering op te vragen.

Je kunt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Beroepscommissie van Literatuur Vlaanderen nadat je een nadere motivering hebt opgevraagd en ontvangen. Je kunt ook vragen om gehoord te worden en om een mondelinge toelichting te geven.