Corona-update: team Literatuur Vlaanderen werkt opnieuw thuis

Coronavirus 28 juli 2020

Vanaf dinsdag 28 juli werkt het team van Literatuur Vlaanderen opnieuw van thuis uit. Deze beslissing werd genomen aansluitend op het overleg van de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli en de aanvullende maatregelen afgekondigd door de Antwerpse Provinciale Crisiscel. Die maken telewerk opnieuw verplicht, behalve wanneer dit echt onmogelijk is.

We blijven bereikbaar

Het team werkt voorlopig tot eind augustus thuis, maar dit kan verlengd worden als dat nodig blijkt. Uiteraard blijven we bereikbaar voor al je vragen. Je neemt dan wel best contact op via mail en niet telefonisch. De mailadressen van het team vind je hier.

Team Literatuur Vlaanderen
©

Andy Huysmans | Bob Van Mol

Coronacompensatie aanvragen?

Auteurs, illustratoren en vertalers kunnen nog tot 31 augustus een aanvraag indienen voor een gedeeltelijke compensatie van de schade die ze opliepen door de coronacrisis. Wie vragen heeft over de compensatieregeling of hulp nodig heeft bij het invullen van het online aanvraagformulier kan terecht op noodfonds@literatuurvlaanderen.be.

Subsidie aanvragen?

Ben je van plan om een project- of stimuleringsbeurs voor vertalers aan te vragen, of een subsidie voor een literaire of stripmanifestatie? Dan vragen we om je aanvraagdossier digitaal in te sturen. Dat kan naar info@literatuurvlaanderen.be. Van de boeken ontvangen we wel graag de fysieke exemplaren per post. Hieronder en op de subsidiepagina’s vind je meer informatie per regeling. Als je een aanvraag wilt indienen, stuur dan bij voorkeur een mail met in bijlage twee gebundelde pdf's. 

Projectbeurzen vertalers

  • een pdf met daarin aanvraagformulier, projectformulier (een per gepland project), inhoudelijke toelichting per project, fragmentvertaling, bibliografie (deze bezorgen we aan de adviescommissie);
  • een tweede pdf met informatie die alleen voor Literatuur Vlaanderen bestemd is en niet voor de commissie (vertaalcontract, 20 blz. uit de brontekst, inkomensverklaring)

Realisaties van vorige vertalingen ontvangen we wel graag in twee fysieke exemplaren.

Stimuleringsbeurzen vertalers

  • een pdf met daarin aanvraagformulier, fragmentvertaling en inhoudelijke toelichting (deze bezorgen we aan de adviescommissie);
  • een tweede pdf met informatie die alleen voor Literatuur Vlaanderen bestemd is en niet voor de commissie (vertaalcontract, 20 blz. uit de brontekst).

Debuutvertalingen in boekvorm moeten wel nog steeds in drie fysieke exemplaren opgestuurd worden.

Literaire en stripmanifestaties

  • het aanvraagformulier;
  • een inhoudelijk luik (de vragen op het aanvraagformulier, eventueel aangevuld met extra informatie);
  • een financieel luik (de begroting);
  • eventuele bijlagen

Voor deze regeling is het niet nodig twee verschillende pdf's aan te leveren. Alles mag in één bestand gebundeld worden.