Erkenning als professioneel vertaler

Literatuur Vlaanderen hecht veel belang aan vertaalkwaliteit. Een origineel werk kan nog zo indrukwekkend zijn, in het buitenland staat of valt een boek met de kwaliteit van de vertaling.

Samen met het Nederlands Letterenfonds beheert Literatuur Vlaanderen een databank met geaccrediteerde literair vertalers uit het Nederlands in ruim 40 talen. Geaccrediteerd betekent dat ze erkend zijn als professionele vertalers: de kwaliteit van hun literair vertaalwerk is positief beoordeeld door specialisten. Het zijn deze vertalers die Literatuur Vlaanderen aanraadt aan internationale uitgevers, ook via www.flandersliterature.be.

Aanvraag tot accreditatie

Ben je actief als vertaler uit het Nederlands en heb je de ambitie om een professionele literair vertaler te worden? Dan kun je je kandidaat stellen om geaccrediteerd te worden. Bezorg ons dan je cv, een korte motivatie en een lijst van al gepubliceerde vertalingen. 

 • In een eerste fase vragen we je een korte standaardtekst te vertalen. Dit is een test om te zien of je over doorzettingsvermogen, talent, creativiteit en taalbeheersing beschikt. Wordt deze vertaling positief beoordeeld, dan komt je in aanmerking voor fase twee van de procedure.
 • In fase twee bezorg je Literatuur Vlaanderen een proefvertaling (ongeveer 4.000 woorden of 10 A4-pagina’s) van een literaire tekst van een Vlaamse auteur naar keuze. De tekst mag nog niet verschenen zijn in de doeltaal.
 • Wanneer je proefvertaling van minstens twee specialisten een positieve beoordeling krijgt, kun je geaccrediteerd worden door Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds.

Criteria

Bij de beslissing om je al dan niet toe te laten tot de accreditatieprocedure houden we rekening met deze criteria:

 • Je hebt aantoonbare affiniteit en ervaring met literair vertalen.
 • Je bent bij voorkeur een moedertaalspreker van de taal waarin wordt vertaald.
 • Je hebt in totaal niet meer dan twee andere proefvertalingen gemaakt voor een beoordeling.
 • Je hebt al een of meerdere gepubliceerde (literaire) vertalingen op je naam staan, uitgegeven door een erkende uitgeverij of gepubliceerd in een literair tijdschrift.
 • Je hebt een ontwikkelingstraject van het Expertisecentrum Literair Vertalen gevolgd, of een van hun vertaalcursussen of workshops.
 • Je hebt deelgenomen aan een vertaalworkshop, zoals de Literaire Vertaaldagen, The Chronicles/De Vertalersfabriek of workshops in het kader van een van onze campagnes.

Vertaalsubsidie

Buitenlandse uitgevers kunnen subsidie aanvragen voor de vertaling van een Vlaams literair werk in een andere taal.

 • Als ze een contract hebben met een geaccrediteerde vertaler, gaat Literatuur Vlaanderen ervan uit dat de kwaliteit van de vertaling voldoende goed is om een subsidie toe te kennen.
 • Werken ze met een andere, niet-geaccrediteerde vertaler, dan voegen ze behalve het cv van de vertaler ook een fragmentvertaling bij hun aanvraag. Die wordt beoordeeld op vertaalkwaliteit door minstens twee specialisten. Het resultaat van deze beoordeling is een belangrijk criterium bij de beslissing of een subsidie wordt toegekend.

Vragen?

Een (proef)vertaling wordt beoordeeld door een of meer ervaren literair vertalers. De beoordeling gebeurt anoniem en duurt gemiddeld 4 tot 6 weken.

Accreditatie geldt steeds voor een specifiek genre. Als je later een ander genre vertaalt kan Literatuur Vlaanderen om een nieuwe proefvertaling vragen.

Wil je een werk van een Vlaamse auteur vertalen, dan richt je je tot Literatuur Vlaanderen. Verkies je een werk van een Nederlandse auteur, dan richt je je tot het Nederlands Letterenfonds.

Literatuur Vlaanderen geeft je de kans om drie keer een proefvertaling in te dienen. Bij een nieuwe poging vragen we je om duidelijk te maken wat je hebt ondernomen om je vaardigheden als literair vertaler te ontwikkelen.