Subsidies voor literair grensverkeer

Hoe goed kennen we onze bovenburen? Lezen we al wel eens een boek van een Surinaamse auteur? Werken we in de literaire wereld genoeg samen met onze Nederlandse collega’s? Samen met de Taalunie en het Nederlands Letterenfonds wil Literatuur Vlaanderen de grenzen in het Nederlandse taalgebied dunner maken. Daarom ondersteunen ze leesbevorderende en literaire projecten en initiatieven die de uitwisseling van kennis en expertise stimuleren tussen de verschillende delen van ons taalgebied.

Deadlines

Je kunt één keer per jaar een subsidie voor literair grensverkeer aanvragen. De deadline voor 2020 is intussen verstreken. De deadline voor 2021 zal binnenkort bekendgemaakt worden.

Documenten

Subsidie aanvragen

Voorlopig vraag je subsidies voor literair grensverkeer nog op papier aan. In de loop van 2020 schakelen we om naar digitaal aanvragen. Op die manier willen we de papierberg verkleinen en het aanvraagproces klantvriendelijker en flexibeler maken. We houden je op de hoogte wanneer de manier van aanvragen verandert.

Download ook de logo's van het Nederlands Letterenfonds en de Taalunie. Vermeld de logo's van de drie organisaties op alle promotie- en documentatiemateriaal (folders, affiches, brochures, enz.) en op de website van het project/initiatief waarvoor je in het kader van deze subsidieregeling een subsidie ontvangt,

Vragen?

Ongeveer twee maanden na de subsidiedeadline brengt Literatuur Vlaanderen alle organisatoren op de hoogte van de beslissing over hun subsidieaanvraag voor literair grensverkeer.