Subsidies voor literair grensverkeer

Hoe goed kennen we onze bovenburen? Lezen we al wel eens een boek van een Surinaamse auteur? Werken we in de literaire wereld genoeg samen met onze Nederlandse collega’s? Samen met de Taalunie en het Nederlands Letterenfonds wil Literatuur Vlaanderen de grenzen in het Nederlandse taalgebied dunner maken. Daarom ondersteunen ze leesbevorderende en literaire projecten en initiatieven die de uitwisseling van kennis en expertise stimuleren tussen de verschillende delen van ons taalgebied.

Deadlines

Je kunt één keer per jaar een subsidie voor literair grensverkeer aanvragen. Dit jaar is de deadline voor het indienen van je aanvraag 1 mei 2021. De looptijd van het project moet vallen binnen de periode van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2022. 

Documenten

Subsidie aanvragen

Stuur je aanvraag naar info@literatuurvlaanderen.be. Zorg ervoor dat het geheel overzichtelijk en volledig is. Alle documenten zitten in één samengevoegde pdf. Dien je je aanvraag te laat in, dan kun je geen subsidie krijgen. De datum van je mail geldt als bewijs.

Download ook de logo's van het Nederlands Letterenfonds en de Taalunie. Vermeld de logo's van de drie organisaties op alle promotie- en documentatiemateriaal (folders, affiches, brochures, enz.) en op de website van het project/initiatief waarvoor je in het kader van deze subsidieregeling een subsidie ontvangt,

Vragen?

Ongeveer twee maanden na de subsidiedeadline brengt Literatuur Vlaanderen alle organisatoren op de hoogte van de beslissing over hun subsidieaanvraag voor literair grensverkeer.