Productiesubsidie voor uitgevers

In 2021 start Literatuur Vlaanderen opnieuw de subsidieregeling productiesubsidie voor uitgevers op. Het subsidiereglement wordt met enkele wijzigingen overgenomen van 2019. De maximale productiesubsidie wordt opgetrokken naar 6.000 euro, en ook (jeugd)romans komen nu in aanmerking. De productiesubsidie kan aangevraagd worden door uitgevers met een vestigingsplaats in België voor een Nederlandstalige publicatie. Bovendien kunnen naast de directe productiekosten, ook kosten voor redactie en promotie worden ingediend als onderdeel van het aangevraagde subsidiebedrag.

Dit jaar is daarbij een overgangsjaar. In de loop van 2021 bevraagt het team van Literatuur Vlaanderen alle uitgeverijen om vast te stellen waar de noden liggen, en om in 2022 een vernieuwd en breder reglement voor steun aan uitgevers klaar te hebben.

Met productiesubsidies wil Literatuur Vlaanderen uitgevers stimuleren om waardevol en bijzonder literair werk te publiceren. Bij het beoordelen van je aanvraag gaat bijzondere aandacht naar de manier waarop de geplande publicatie bijdraagt aan een breed, rijk en divers literair landschap. Voor de beoordeling doet Literatuur Vlaanderen een beroep op externe adviescommissies. Het genre van de geplande publicatie bepaalt welke adviescommissie(s) je dossier zal (zullen) beoordelen.

Deadlines

  • 1 maart 2021: voor publicaties die verschijnen na 15 mei 2021
  • 1 september 2021: voor publicaties die verschijnen na 15 november 2021

Documenten

Subsidie aanvragen

Stuur je aanvraag per e-mail naar: info@literatuurvlaanderen.be. Stuur het inhoudelijke en het financiële luik van de aanvraag tegelijk in. Zorg ervoor dat het geheel overzichtelijk en volledig is. Alle documenten zitten in één samengevoegde pdf.

Dien je het dossier te laat in? Als de verschijningsdatum van de publicatie het toelaat, wordt je aanvraag tijdens de volgende aanvraagronde behandeld. Als dat niet het geval is, kun je geen subsidie krijgen. De verzenddatum van je e-mail geldt als bewijs.