Werkbeurzen voor non-fictieauteurs

Literatuur Vlaanderen wil auteurs tijd en ruimte bieden om sterke non-fictie te schrijven.

  • Woon je in België en ben je een auteur van Nederlandstalige non-fictie? Dan kun je deze financiële steun aanvragen.
  • Een voorwaarde voor het ontvangen van een werkbeurs voor non-fictie is dat je minimaal één non-fictiewerk in boekvorm bij een professionele uitgeverij op je naam hebt staan.
  • De literaire kwaliteit van je eerder gepubliceerde werk en je werkplan zijn de belangrijkste beoordelingscriteria voor de toekenning van een werkbeurs voor non-fictie.

Je kunt deze subsidie aanvragen voor het schrijven van literaire, narratieve en/of auteursgedreven non-fictie in boekvorm, essays, biografieën en egodocumenten zoals autobiografieën, memoires, dagboeken en briefwisselingen.

Deadlines

Je kunt één keer per jaar een werkbeurs voor non-fictie aanvragen. De deadline voor 2020 is intussen verstreken en de deadline voor 2021 zal later hier bekendgemaakt worden. 

Documenten

Vragen?

Nee, dat is niet mogelijk. Als je lid bent van de Vlaamse Auteursvereniging (VAV), kun je je contract of contractvoorstel door deze organisatie laten nalezen.

Nee. Je komt enkel in aanmerking voor een werkbeurs als je bij je aanvraag een modelcontract voegt. Voor meer informatie over het modelcontract voor algemene uitgaven kun je terecht bij de Vlaamse Auteursvereniging (VAV).

Ja, op voorwaarde dat je minstens één ander non-fictiewerk of literair werk in boekvorm kan voorleggen dat wél voor de subsidiedeadline verschenen is. Boeken die pas na de subsidiedeadline verschijnen, neemt de adviescommissie niet mee in haar beoordeling.

Ja. Je moet één non-fictiewerk of literair werk in boekvorm kunnen voorleggen om in aanmerking te komen voor een werkbeurs. Als je nog geen non-fictie in boekvorm publiceerde, kan je wel relevante non-fictiepublicaties uit verzamelbundels of tijdschriften meesturen.

Begin oktober brengt Literatuur Vlaanderen alle auteurs op de hoogte van de beslissing over hun aanvraag.

Literatuur Vlaanderen werkt nadere motiveringen enkel op verzoek uit. Ze doet dat uit respect voor de auteurs, omdat niet iedereen wil lezen wat de positieve en minder positieve argumenten waren om (g)een werkbeurs toe te kennen. Wil jij wél graag weten waarom jou (g)een werkbeurs is toegekend? Aarzel dan niet om binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing je nadere motivering op te vragen.

Je kunt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Beroepscommissie van Literatuur Vlaanderen nadat je een nadere motivering hebt opgevraagd en ontvangen. Je kunt ook vragen om gehoord te worden en om een mondelinge toelichting te geven.