Projectsubsidie voor de vertaling van een theatertekst uit het Nederlands

Met deze subsidie krijg je als auteur de kans om één van je theaterteksten integraal te laten vertalen uit het Nederlands. Literatuur Vlaanderen helpt je bij het vinden van een geaccrediteerde vertaler en leidt de vertaling voor jou in goede banen. De toegekende subsidie gebruikt Literatuur Vlaanderen om de vertaler te vergoeden. Na afloop ontvang je als auteur de integrale en definitieve vertaling van de tekst. Met behulp van die vertaling kun je de tekst onder de aandacht brengen van buitenlandse uitgevers, gezelschappen, agentschappen of mediatoren.

Je kunt een projectsubsidie voor een vertaling theatertekst aanvragen als:

  • je een auteur bent van Nederlandstalige theaterteksten en in België woont;
  • minimaal één van je theatertekst(en) is opgevoerd door een professioneel gezelschap of in boekvorm beschikbaar is.

Benieuwd wat deze subsidie voor jou kan betekenen? Enkele auteurs en vertalers getuigen over de impact van hun vertaalde theatertekst.

Deadline

Deze subsidie staat in 2024 on hold, en wordt voorlopig dus niet toegekend. Neem zeker contact met ons op als je daarover vragen hebt.

Documenten

Beoordeling

Deze subsidies worden toegekend door het team van Literatuur Vlaanderen, dat eventueel advies kan inwinnen bij de adviescommissie theater.

De beoordelingscriteria vind je in het reglement. Bij de beoordeling van het geheel van de aanvraagdossiers streeft Literatuur Vlaanderen naar diversiteit wat betreft doeltalen, genres, bronteksten en auteurs.

Subsidie aanvragen

Stuur je aanvraag per mail naar esther@literatuurvlaanderen.be met als onderwerp ‘aanvraag projectsubsidie vertaling theatertekst – [naam]’. Bundel alle informatie in één pdf.

Vragen?

Literatuur Vlaanderen probeert binnen een termijn van 6 weken na de indiendatum een beslissing te nemen over de aanvraagdossiers. Je wordt persoonlijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

Als auteur mag je de vertaling van jouw tekst, na overleg met Literatuur Vlaanderen en de vertaler, vrij gebruiken. Daarbij moet je echter ook rekening houden met het auteursrecht op de vertaling. Meer informatie lees je in het reglement.

Alleen auteurs kunnen deze projectsubsidie aanvragen. Als vertaler kun je wel (al dan niet via Literatuur Vlaanderen) contact opnemen met een auteur van wie je de tekst graag zou willen vertalen. Die auteur kan dan subsidie aanvragen. In dat geval kunnen jullie samen de tekst promoten in de doeltaal.

Een projectsubsidie voor de vertaling van een theatertekst kan alleen door een auteur aangevraagd worden. Andere partijen (bijvoorbeeld theatergezelschappen of tijdschriften) die een theatertekst willen laten vertalen met de bedoeling die op te voeren of te publiceren, kunnen een translation grant aanvragen.