Grensoverschrijdend gedrag in de literaire sector

In de kijker 09 maart 2022

Wat is grensoverschrijdend gedrag in de literaire sector precies? En waar kun je terecht als jij of iemand in jouw omgeving ermee in aanraking komt? Nina Callens en Viktor Van der Veken, de twee psychologen van de Genderkamer, leggen tijdens dit webinar uit wat ze in dat verband voor jou kunnen betekenen.

Bekijk de opname 

  • 00’00 Introductie
  • 02’55 Cijfers cultuur- en mediasector (2018)
  • 05’38 Werking Genderkamer: verscheidenheid dossiers en vertellers
  • 17’17 De literatuursector: een extra kwetsbare sector?
  • 28’47 Ombudsmodel in de praktijk 44’50 Uitdagingen voor de literaire sector
  • 50’37 Doorverwijzen naar de Genderkamer: wanneer en hoe?
  • 56’00 Vragenronde

Waarover?

In deze webinar lichten Nina en Viktor in de eerste plaats toe wat grensoverschrijdend gedrag inhoudt. Dit kan immers vele vormen aannemen en is niet altijd eenvoudig te benoemen; soms vervagen grenzen ook gaandeweg en weet je niet goed hoe je daar best mee omgaat. Verder geven ze meer duiding over hoe je grensoverschrijdend gedrag bij hen kunt melden en wat er vervolgens met jouw klacht gebeurt.

Meer over weten?

Een aantal nuttige links op een rijtje, die ook tijdens de webinar werden vermeld. 

Incident melden?

Meld grensoverschrijdend gedrag aan: 

  • psychologen Nina Callens en Viktor Van der Veken van de Genderkamer voor Vlaanderen en Brussel;
  • Mores voor Nederland. 

Genderkamer stelt ook een flowchart ter beschikking die kan helpen om een incident te melden. 

Over de schreef

Wat is de Genderkamer?

De Genderkamer werd in 2015 opgericht als onderdeel van de Vlaamse Ombudsdienst. Ze zet zich in voor gelijkheid op het vlak van gender, geslacht, genderidentiteit en -expressie, om discriminatie te bestrijden en te voorkomen. De Genderkamer tracht in de eerste plaats om een veilige plek en erkenning te bieden, waardoor alle betrokken partijen hun weg kunnen vinden naar een oplossing waarbij iedereen empathisch en respectvol met elkaar omgaat.