Auteursresidenties in het secundair onderwijs

Literatuur Vlaanderen coördineert sinds eind 2021 een meerjarig piloottraject voor auteursresidenties in het secundair onderwijs. Het initiatief past in de Vlaamse campagne Vrienden voor het lezen - samen voor een Leesoffensief: maar liefst vijftig acties moeten een antwoord bieden op de uitdagingen waar we in Vlaanderen voor staan op het vlak van lezen.

Hilde Van Cauteren

Hilde Van Cauteren op residentie in het Atheneum van Denderleeuw

©

Bob Van Mol

Een auteursresidentie is een intensief traject dat focust op zwakke en moeilijke lezers en niet-lezers. Een auteur gaat een semester lang in een school met de leerlingen aan de slag rond lezen én schrijven. Eerder onderzoek toonde immers al aan dat je door te schrijven met moeilijke of niet-lezers de algemene leesvaardigheden ook versterkt. Creatief schrijven kan dus indirect leesbevorderend werken.

In het schooljaar 2022-2023 ging Literatuur Vlaanderen aan de slag met achttien auteurs en scholen. In het schooljaar 2023-2024 komen daar nog eens tweeëndertig trajecten bij. De auteursresidenties in scholen komen tot stand met steun van de Vlaamse Regering en er wordt nadrukkelijk ingezet op aansluiting bij de 16 sleutelcompetenties van de vernieuwde eindtermen.

Voor wie?

  • Auteurs, bij voorkeur met relevante ervaring (bijvoorbeeld met het onderwijs, met creatief schrijven of met het geven van lezingen).

  • Scholen in Vlaanderen en Brussel die opleidingen aanbieden in dubbele of arbeidsmarktfinaliteit (voormalig TSO en BSO). Het project richt zich tot leerlingen uit de tweede of derde graad van die opleidingen.

Deadline

De deadline voor schooljaar 2023-2024 is verstreken, dus je kunt je niet meer aanmelden.

Hou deze pagina en onze nieuwsbrieven in het oog voor een nieuwe oproep.

Documenten

Hieronder vind je de oproep voor 2023-2024. Je kunt je daar niet meer voor aanmelden, dus dit is louter informatief.

Vragen?

Neem contact op met Noa Heyndrickx via noa@literatuurvlaanderen.be of +32 3 361 11 63.