Werkbeurzen voor stripauteurs

Literatuur Vlaanderen wil tekenaars en scenaristen tijd en ruimte bieden om te werken aan nieuwe strips. Let op: de werkbeurs strips kan niet langer worden aangevraagd. In het najaar van 2020 is Literatuur Vlaanderen overgestapt op één geïntegreerd werkbeursreglement voor iedereen. Er wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen genres of tussen auteurs met maar één publicatie en auteurs met meerdere publicaties op hun naam.  Meer informatie over dit geïntegreerde werkbeursreglement lees je hier

Deadlines

Je kunt één keer per jaar een werkbeurs voor strips aanvragen. In 2021 gaat deze regeling op in het geïntegreerde werkbeursreglement. Voor deze nieuwe regeling zijn er twee deadlines per jaar:

  • Auteurs of illustratoren met 5 of meer publicaties vragen uiterlijk op 1 december 2020 aan.
  • Auteurs of illustratoren met 1 tot 4 publicaties dienen ten laatste op 1 juni 2021 hun aanvraag in.

Vragen?

Nee, dat is niet mogelijk. Als je lid bent van de Vlaamse Auteursvereniging (VAV), kun je je contract of contractvoorstel door deze organisatie laten nalezen.

Ja. Je moet één boek kunnen voorleggen om in aanmerking te komen voor een werkbeurs. De adviescommissie leest natuurlijk liefst je meest recente werk. De commissie leest ook boeken die verschijnen tussen de subsidiedeadline in december en 1 maart van het volgende jaar.

Begin mei brengt Literatuur Vlaanderen alle stripauteurs op de hoogte van de beslissing over hun aanvraag.

Literatuur Vlaanderen werkt nadere motiveringen enkel op verzoek uit. Ze doet dat uit respect voor de auteurs, omdat niet iedereen wil lezen wat de positieve en minder positieve argumenten waren om (g)een werkbeurs toe te kennen. Wil jij wél graag weten waarom jou (g)een werkbeurs is toegekend? Aarzel dan niet om binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing je nadere motivering op te vragen.

Je kunt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Beroepscommissie van Literatuur Vlaanderen nadat je een nadere motivering hebt opgevraagd en ontvangen. Je kunt ook vragen om gehoord te worden en om een mondelinge toelichting te geven.