Werkbeurzen voor stripauteurs

Literatuur Vlaanderen wil tekenaars en scenaristen tijd en ruimte bieden om te werken aan nieuwe strips.

  • Woon je in België en ben je een tekenaar of scenarist van Nederlandstalige strips? Dan kun je deze financiële steun aanvragen.
  • De kwaliteit van je eerder gepubliceerde werk en je werkplan zijn de belangrijkste beoordelingscriteria voor de toekenning van een werkbeurs voor strips.

Zowel beginnende stripauteurs als auteurs die verder staan in hun carrière komen in aanmerking voor subsidie.

  • Heb je minstens tien stripplaten gepubliceerd in diverse (papieren en/of digitale) media met een onafhankelijke redactie? Dan kom je in aanmerking voor een startbeurs van één of twee eenheden. Je startbeurs kan ook worden gekoppeld aan een mentoraat door een ervaren stripauteur.
  • Heb je al één of meer stripalbums gepubliceerd bij een professionele uitgeverij? Dan kom je in aanmerking voor een werkbeurs van twee tot acht eenheden.

Wil je een aanvraag indienen? Lees dan zeker ook de tips voor het schrijven van een sterk werkplan.

Deadlines

Je kunt één keer per jaar een werkbeurs voor strips aanvragen. De volgende deadline is 10 december 2020.

Documenten

Subsidie aanvragen

Voorlopig vraag je een werkbeurs nog op papier aan. In de loop van 2020 schakelen we om naar digitaal aanvragen. Op die manier willen we de papierberg verkleinen en het aanvraagproces klantvriendelijker en flexibeler maken. We houden je op de hoogte wanneer de manier van aanvragen verandert.

Vragen?

Nee, dat is niet mogelijk. Als je lid bent van de Vlaamse Auteursvereniging (VAV), kun je je contract of contractvoorstel door deze organisatie laten nalezen.

Ja. Je moet één boek kunnen voorleggen om in aanmerking te komen voor een werkbeurs. De adviescommissie leest natuurlijk liefst je meest recente werk. De commissie leest ook boeken die verschijnen tussen de subsidiedeadline in december en 1 maart van het volgende jaar.

Begin mei brengt Literatuur Vlaanderen alle stripauteurs op de hoogte van de beslissing over hun aanvraag.

Literatuur Vlaanderen werkt nadere motiveringen enkel op verzoek uit. Ze doet dat uit respect voor de auteurs, omdat niet iedereen wil lezen wat de positieve en minder positieve argumenten waren om (g)een werkbeurs toe te kennen. Wil jij wél graag weten waarom jou (g)een werkbeurs is toegekend? Aarzel dan niet om binnen 30 dagen na ontvangst van de beslissing je nadere motivering op te vragen.

Je kunt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Beroepscommissie van Literatuur Vlaanderen nadat je een nadere motivering hebt opgevraagd en ontvangen. Je kunt ook vragen om gehoord te worden en om een mondelinge toelichting te geven.