439 auteurs, illustratoren en vertalers ontvangen coronacompensatie

Coronavirus 16 oktober 2020

Literatuur Vlaanderen betaalt € 660.718 compensatie uit aan 439 auteurs, illustratoren en vertalers voor de coronaschade die ze de afgelopen maanden opliepen. De coronacrisis die begin maart 2020 in België uitbrak had een aanzienlijke impact op hun financiële situatie. Om dit gedeeltelijk op te vangen, kreeg Literatuur Vlaanderen van Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon middelen ter beschikking uit het noodfonds voor de compensatie van de coronaschade in de cultuursector. De aanvraagprocedure is nu afgerond, betalingen gebeuren in de loop van oktober.

Auteurs, illustratoren en vertalers konden compensatie aanvragen voor drie vormen van misgelopen inkomsten: minder auteursrechten, minder inkomsten uit de verkoop van nieuw werk en geannuleerde lezingen. Literatuur Vlaanderen engageerde zich om de compensatie op een correcte manier te verdelen, volgens de afspraken die hierover vooraf gemaakt werden met minister Jambon. De compensatie, gemiddeld € 1.505,05 per aanvrager, dekt niet het volledige verlies, maar is bedoeld als een gedeeltelijke tegemoetkoming.

En de toekomst?

Literatuur Vlaanderen keert nu ongeveer de helft uit van de € 1,3 miljoen die ze kreeg toegewezen uit het noodfonds. Bij een eerste inschatting van het inkomensverlies van auteurs, illustratoren en vertalers werd uitgegaan van dubbel zoveel aanvragers. Het resterende bedrag uit het noodfonds (ongeveer € 640.000 euro) blijft gereserveerd voor steun in het kader van het noodfonds cultuur.  Meer nieuws daarover volgt later.

Daarnaast zijn er nog andere steunmaatregelen beschikbaar, waaronder ook de onlangs gelanceerde culturele activiteitenpremie. Die moet het culturele leven een boost geven nadat activiteiten maandenlang niet of nauwelijks mogelijk waren. Daarnaast kunnen zowel individuele kunstenaars als organisaties een beroep doen op het Cultuurkrediet en biedt Cultuurloket nog steeds crisisbegeleiding aan.